Absurd: Bosted skal smide autister på gaden for at kunne køre videre

FONDSLOV: Et nordjysk bosted risikerer at skulle smide 15 autister ud. Bostedet er oprindeligt skabt til unge, men de unge er nu blevet voksne, og Civilstyrelsen vil ikke tillade bostedet at rumme voksne autister. Brancheforeningen venter på en løsning fra socialministeren.

“Kære medlemmer af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. Hjælp – Den er hel gal !!!!!!”

Sådan lyder det desperate opråb fra botilbuddet Bækkebo til medlemmerne af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. Botilbuddet risikerer nemlig at lukke på grund af en juridisk tvist med Civilstyrelsen.

Da man oprettede heldagstilbuddet Bækkebo for mennesker med autisme i 1989, indskrev man i vedtægterne, at botilbuddet var henvendt til unge, og lige netop den formulering er central i botilbuddets tvist med Civilstyrelsen, da de unge beboere, der flyttede ind i 1989, nu er blevet voksne. Og dermed lever botilbuddet nu ikke længere op til sine egne vedtægter.

“Det betyder, at vi kan risikere at lukke,” siger forstanderen på Bækkebo, Hans Palmhøj, og supplerer:

“Afslaget på vores ansøgning er begrundet med, at vi ikke kan eksistere med de vedtægter, vi har nu,” siger han.

Problemet er langt fra enkeltstående. Som Altinget tidligere har beskrevet, gælder problemet for samtlige selvejende institutioner, der er oprettet som fonde. Nemlig, at de ikke må ændre i deres fundatser, selvom de – som det er tilfældet hos Bækkebo – ikke længere er dækkende for deres aktiviteter. Det betyder, at disse organisationer ikke kan udvide eller ændre deres tilbud.

Det var Socialtilsynet, der for tre år siden gjorde forstanderen på Bækkebo opmærksom på problemet med den manglende formulering i botilbuddets vedtægter. Dengang troede han, at det blot var en formsag at få vedtægterne ændret og få tilføjet ordet voksne i vedtægterne, så botilbuddet kunne fortsætte som hidtil. Men det var det langt fra.

“Vi bad Civilstyrelsen om lov til at ændre vores vedtægter, så der i vedtægterne står unge og voksne. Og da stifteren af botilbuddet er nulevende, tænkte vi ikke, at det kunne være et problem. Men det har vi altså fået afslag på,” siger Hans Palmhøj.

En nordjysk catch-22
Forstander Hans Palmhøj føler, at han er fanget i en “mærkelig klemme”. For det er heller ikke muligt at lukke fonden og starte en ny fond op, der kunne drive botilbuddet med nye vedtægter, der inkluderer både unge og voksne. For det er nemlig Civilstyrelsen, der skal godkende det, hvis den nuværende fond skal lukkes.

“Vi kunne sige, at når den her vedtægtsændring ikke kan godkendes, så lukker vi bare stedet og starter en ny fond op med nye vedtægter. Men det vil Civilstyrelsen sandsynligvis heller ikke give os lov til,” siger Hans Palmhøj.

“De vil sige, at vores fond allerede er veldrevet. Samtidig vil de sige, at vi i princippet bare kan smide beboerne ud. De vil sige, at de beboere, der har været der i 28 år, bare kan udskrives, og så skal I have unge mennesker ind, for det står der i vedtægterne, at det er det, I er godkendt til,” lyder det fra Hans Palmhøj.

Dermed er der kun én mulighed tilbage for forstanderen: At smide de nuværende beboere ud og få nogle nye beboere ind, der passer på beskrivelsen i vedtægterne. Hvornår det skal ske er op til Socialtilsyn Nord, der afgør, hvor længe botilbuddet kan fortsætte med de nuværende vedtægter.

“Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at man lukker et tilbud som vores, der har været drevet på den her måde de seneste 28 år,” siger Hans Palmhøj.

Hans Palmhøj arbejder derfor sammen med sin bestyrelse på en ny henvendelse til Civilstyrelsen. I afslaget fra Civilstyrelsen står der, at Civilstyrelsen ikke har fundet det “godtgjort”, at botilbuddet ikke kan fortsætte med de nuværende vedtægter. Men forstanderen ved ikke, hvordan man kan godtgøre det på en fornuftig måde.

Han kan nemlig ikke se, hvordan de over for Civilstyrelsen kan sandsynliggøre, at de ikke kan fortsætte med de nuværende vedtægter. Medmindre man altså opsiger alle de nuværende beboere og det viser sig, at man ikke kan tiltrække nye, der passer til beskrivelsen i vedtægterne.

“Vi vil formentlig ikke kunne få nye beboere ind, og så vil fonden gå fallit. Så kan man sige, at i det øjeblik, den går fallit, så har vi godtgjort, at vi ikke kan leve uden, og så kan vi godt ændre vedtægterne,” siger Hans Palmhøj.

Grønt lys fra stifter hjælper ikke
Niels Klitgaard, kontorchef på Fondskontoret i Civilstyrelsen, vil ikke kommentere på den konkrete sag om botilbuddet Bækkebo, men siger generelt om reglerne:

“Hvis man skal ind og ændre på formålet, kræver det, at det enten er umuligt at efterleve de vedtægter, man har nu, eller det er åbenbart eller klart uhensigtsmæssigt at efterleve formålet. Det er kriteriet for vedtægtsændringer. Nu kender jeg ikke sagen, men her må vi have vurderet, at det ikke har været tilfældet,” siger han.

Og det hjælper ikke Bækkebo, at fondens stifter har givet grønt lys for en ændring.

“At stifter synes, det skal ændres, er sådan set ligemeget. Stifter har sluppet tøjlerne, da man har stiftet fonden. Så er den jo netop selvejende, og så har stifter som udgangspunkt ikke særlige rettigheder,” siger Niels Klitgaard.

Politisk tilfredshed med ministersvar
Det er netop på grund af situationen i Bækkebo, at Troels Ravn (S) i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har bedt socialminister Mai Mercado (K) om at kommentere på sagen.

I sit svar skriver Mai Mercado, at selvom hun ikke vil kommentere på den konkrete sag, så giver sagen anledning til nogle “generelle overvejelser”:

“Jeg er således opmærksom på den generelle problemstilling og vil se på, om den giver anledning til at igangsætte initiativer, og i givet fald hvilke,” skriver ministeren i svaret.

Og den melding vækker tilfredshed hos Troels Ravn fra Socialdemokratiet.

“Det er for mig et vidnesbyrd om, at Mai Mercado på linje med mig selv har erkendt, at det her er vigtigt, og at vi bliver nødt til at gøre noget for, at vi fortsat kan have de her selvejende institutioner, som skal kunne udvikle deres tilbud til udsatte borgeres behov,” siger Troels Ravn.

Socialordfører Carl Holst (V) synes ligeledes, at Mai Mercado har udtrykt forståelse for problemstillingen. Han afventer det møde med blandt andet KL, socialtilsynene, Civilstyrelsen og de selvejende institutioners brancheorganisation, Selveje Danmark, som ministeren tidligere har bebudet i en mail til Altinget.

“Jeg ser frem til, at ministeren tager mødet med interessenterne på området om problemstillingen, og så både håber jeg og tror på, at det bliver løst,” siger Carl Holst.

Må vente på møde
Det møde glæder direktør i brancheforeningen Selveje Danmark Jon Krog sig også til. Mødet er bare ikke blevet afholdt endnu. Og det undrer Jon Krog.

“Jeg er stadig glad for, at hun gerne vil gøre noget ved problemet, men jeg undrer mig over, at der fortsat ikke er sket noget,” siger han.

Han har i den mellemliggende periode haft samtaler med blandt andre Carl Holst, Troels Ravn og andre organisationer på området, der har givet direktøren indtryk af, at der er bred enighed om, at det er et problem, der skal findes en løsning på. Han ser det med andre ord som et problem, der bare venter på at blive løst.

“Det er et kæmpe problem, det koster ikke rigtigt nogen penge at løse det, og der er politisk opbakning til det. Hvad venter vi på,” spørger Jon Krog retorisk.

Men det ser ud til, at Jon Krog og de andre involverede parter må vente lidt endnu. I hvert fald oplyser socialministerens pressetjeneste, at mødet ikke er at finde i ministerens kalender endnu, men at de arbejder på at sætte mødet op.

Forrige artikel Grangård i Jelling er årets dagtilbud Grangård i Jelling er årets dagtilbud Næste artikel Folketinget demonterer skattebombe under 700 daginstitutioner Folketinget demonterer skattebombe under 700 daginstitutioner