Studerende til lektor: Vi er de eksperter i den offentlige sektor, du savner

REPLIK: I et debatindlæg efterspørges en ny uddannelse, der skal have fokus på retssikkerhed. Men den uddannelse eksisterer allerede, skriver tre studerende fra Administrationsbachelorernes Landsforening.

Af Joan Øland, Kasper Sørensen og Ida Gedsø
Administrationsbachelorernes Landsforening

Hvorfor skal Danmark have en ny uddannelse med fokus på retssikkerhed i det offentlige, når en sådan uddannelse allerede eksisterer?

Professionsbachelor i offentlig administration (administrationsbacheloruddannelsen) er en generalistuddannelse, hvor vi bliver undervist i blandt andet myndighedsudøvelse og sagsbehandling, som Pernille Lykke Dalmar efterspørger i sit debatindlæg.

Vi bliver uddannet til den offentlige sektor og er helt enige i, at det er vigtigt med en offentlig sektor, som borgerne har tillid til. Som administrationsbachelorer vil vi gerne slå et slag for vores uddannelse, som åbenbart stadig er ukendt for nogle.

Sikrer borgernes ret
På administrationsbacheloruddannelsen bliver vi undervist i jura på 2. semester. 

Her får vi viden og kompetencer til at arbejde med retssikkerhed, forvaltningsloven og offentlighedsloven, samt færdigheder inden for sagsbehandling, der gør os i stand til at kunne træffe sagsafgørelser i den offentlige sektor. 

Det sætter os i stand til at sikre, at borgerne får dét, som de har krav på, og ikke pålægges mere end der er lovhjemmel til. Og ikke mindst at alle behandles lige for loven.

Vi har som studerende mulighed for at fordybe os inden for forskellige områder gennem valgfag, hvilket bidrager til dygtige administrationsbachelorer, der har viden og kompetencer til at sikre retssikkerhed i den offentlige sektor.

Opgavekompleksiteten i den offentlige sektor ændrer sig løbende, og der stilles flere og nye krav til ledelse og ansatte i den offentlige forvaltning.

Tilpasset et arbejdsmarked i udvikling
En undersøgelse udarbejdet af KL og HK Kommunal viser, at cheferne i det offentlige efterspørger brede kompetencer hos administrationsbachelorerne. 

Undersøgelsen finder også, at cheferne overordnet er enige i, at en administrationsbachelor har de kompetencer, der afspejler behovene i den kommunale virkelighed.

Det helt fantastiske ved administrationsbacheloruddannelsen er, at den løbende udvikles i et samarbejde mellem aftagerfeltet, studerende, HK Kommunal og HK Stat, samt undervisere på uddannelsen. 

Det sikrer, at vi konstant tilpasser uddannelsen til et arbejdsmarked i udvikling og behovene i den offentlige sektor. Som kommende medarbejdere er vi for derfor rustet til - og har de rette kompetencer til at varetage komplekse opgaver i den offentlige forvaltning.

Eksperter i den offentlige sektors maskinrum
Vi uddanner os ganske enkelt til at være eksperter i den offentlige sektors maskinrum. 

Vi er en del af velfærdens fundament, og vi brænder for at komme ud på arbejdsmarkedet og bidrage til en veldrevet offentlig sektor, som borgerne har tillid til.

I stedet for at læger, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker skal udføre administrative opgaver, bør man lade administrative medarbejdere overtage disse opgaver, således at de enkelte fagligheder kan fokusere på deres kerneopgaver, til gavn for alle. Især for borgerne.

Som studerende på uddannelsen er det fantastisk og motiverende, at Pernille Lykke Dalmar efterspørger en uddannelse, der giver de kompetencer inden for myndighedsudøvelse og sagsafgørelser, som administrationsbacheloruddannelsen giver. 

Kompetent myndighedsudøvelse og sagsafgørelse er alfa og omega for at sikre en veldrevet offentlig sektor. Og som studerende på administrationsbacheloruddannelsen glæder vi os bare endnu mere til at komme ud på arbejdsmarkedet og bringe vores kompetencer i spil.

Forrige artikel Aktører: Tænderne giver stadig ulighed i sundhed Aktører: Tænderne giver stadig ulighed i sundhed Næste artikel Socialpædagoger: Forbyd profit og løft socialtilsynene Socialpædagoger: Forbyd profit og løft socialtilsynene