Ældre Sagen: Hold valgløfter om bedre ældrepleje

DEBAT: Der er lagt op til store besparelser på ældreområdet i landets kommuner. Regeringen bør holde løfterne fra valgkampen og sikre de økonomiske rammer for en bedre ældrepleje, skriver Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen.

Af Bjarne Hastrup
Administrerende direktør i Ældre Sagen

Der er lagt op til store besparelser på ældreområdet i landets kommuner næste år. I forbindelse med forberedelserne af budgettet for 2016 har den ene kommune efter den anden fremlagt budgetter, hvor ældreområdet beskæres kraftigt.

Esbjerg Kommune lægger op til besparelser på ældreområdet på 300 millioner kroner i 2016. Ældrerådet og Ældre Sagens lokalafdeling efterlyser politisk stillingtagen til, hvilken service der skal være for kommunens svage ældre, som er afhængige af hjælp i hverdagen.

”Er kvalitetsstandarden stadig gældende, eller kan man kun komme i bad hver tredje uge og få skiftet sengetøj hver fjerde uge,” spørger de blandt andet i et debatindlæg i Jydske Vestkysten.

I Hørsholms lokalavis skriver Ældre Sagens lokalafdeling, at spareforslagene i kommunens budget er helt urimelige og igen vil gå ud over de svageste borgere.

I Fredensborg Kommune lægges der op til at spare vikarer væk på fridage og i ferier, skriver Frederiksborg Amtsavis. Og i Lolland-Falster Kommune vil besparelser på ældreområdet betyde, at 25 stillinger på plejecentre og 12-14 stillinger i hjemmeplejen skæres bort i 2016. ”Det vil kunne mærkes, tro mig,” skriver SF’s medlem af kommunens ældre- og sundhedsudvalg, Jorun Joensen, i Lolland-Falsters Folketidende.

Nye betingelser for hjemmehjælp
Ældre Sagen hører også om kommuner, som ændrer betingelserne for at få tildelt hjemmehjælp efter ændrede kvalitetsstandarder. Det sker for at nedbringe antallet af modtagere eller skære i ydelser, der tidligere er tildelt.

Det er således ikke længere borgernes behov, der tilgodeses. Andre kommuner ændrer kravene til, hvornår man er berettiget til en plejehjemsplads, og det bevirker, at kun meget syge mennesker får tildelt en plejebolig.

Endelig er der eksempler på nedskæringer i den tid, der afsættes til at udføre en serviceydelse, hvis rengøringen eksempelvis reduceres fra en time hver tredje uge til 45 minutter hver tredje uge. Det er op til den enkelte kommune at vurdere behovet for tidsforbruget.

Ifølge Serviceloven, som er en rammelov, er det op til kommunen selv at fastlægge serviceniveauet. Eneste rettesnor er, at kommunen ikke må begå omsorgssvigt.

Virkeligheden harmonerer dårligt med valgløfter
Vi har for nylig været igennem en valgkamp, hvor politikerne over en bred front var enige om, at der er brug for en kraftig oprustning af indsatsen på ældreområdet. Det harmonerer bare slet ikke med virkeligheden i kommunerne, som man kan se af de nævnte spareplaner.

Vi vil derfor indtrængende opfordre politikerne til på finansloven for 2016 at sikre den forbedring af ældreplejen, som blev stillet i udsigt før valget.

Det vil sige: Sikre de økonomiske rammer, så vi undgår nedskæringer af hjemmehjælpen til rengøring, skift af sengelinned med videre. Og at vi i stedet får en bedre hjemmehjælp. Vi har også brug for, at plejehjemmene får en ordentlig bemanding, ikke mindst aftener og nætter, så beboerne får en værdig pleje.

Hvad er værdig ældrepleje?
Derudover ville det klæde vores samfund at diskutere, hvad værdig ældrepleje vil sige. Ældre Sagen opfordrer alle kommuner og landspolitikere til at læse de ti værdighedselementer, som Ældre Sagen har formuleret i samarbejde med FOA og DSR (se faktaboks).

Værdighedselementerne sætter mennesket over økonomiske hensyn og omfatter helt basale forhold såsom mulighed for at få frisk luft, frisklavet mad hver dag, at være ren i tøjet og at bestemme over sit eget liv. Det er nødvendigt at sætte disse forhold på dagsordenen, fordi vi oplever eksempler på uværdig pleje, såsom at ældre ikke kan komme på toilettet, sidder længe i en brugt ble eller ikke kan få hjælp til at spise.

De ti værdighedselementer er tænkt som oplæg til en proces og diskussion, som gerne skulle føre til et lovfæstet tiltag, der sætter rammerne for og giver værdigheden i ældreplejen et tiltrængt løft. Hvis kommunerne til en start ville overveje, hvordan de ti elementer kunne bruges, var meget opnået.

Men det er hensigten, at debatten skal føre til en konkretisering i form af en værdighedspolitik, som udformes af kommunerne i samråd med borgerne. Alle dele af ældreplejen vil således få et redskab, der holder mennesket i fokus, når der skal træffes svære budgetbeslutninger. Samtidig vil ældre borgere og deres pårørende vide, hvad de med rette kan forvente, og hvad de skal pejle efter, hvis kommunen ser ud til ikke at leve op til sin egen værdighedspolitik.

Besparelser siden 2008
Siden 2008 er ældreområdet blevet kraftigt beskåret. Eksempelvis bliver der i dag givet 5,5 millioner færre hjemmehjælpstimer om året end i 2008, og antallet af hjemmehjælpsmodtagere er faldet med ca. 20 procent. Den disharmoni, der er under opsejling mellem kommunernes budgetter og regeringens udspil om, at den netop vil prioritere ældre- og sundhedsområdet, skal der handles på nu.

Ældre Sagen håber, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget vil bakke om at holde valgløfterne ved at sikre de fornødne økonomiske rammer for ældreplejen i de kommende finanslovsforhandlinger og ved, at vi giver værdigheden et tiltrængt løft.

Forrige artikel DF: Det skal blive nemmere at hjemmetræne DF: Det skal blive nemmere at hjemmetræne Næste artikel V: Giv de hjemløse et hjem V: Giv de hjemløse et hjem