Alternativet: Hvor er børnene i regeringens skilsmisseplaner?

DEBAT: Intet sted i tiltagene står der noget om bedre hjælp til børnene – hverken i form af flere og mere lyttende børnesamtaler eller en mere skræddersyet indsats til den enkelte familie. Det skriver Torsten Gejl fra Alternativet.

Af Torsten Gejl (ALT)
Socialordfører

Det er positivt, at regeringen med et nyt udspil vil modernisere og forenkle skilsmissesystemet, som i dag kan virke uoverskueligt, rigidt og gammeldags.

Men som socialordfører i Alternativet bekymrer det mig, at der ikke er et eneste tiltag, der går på at lytte til børnene, som alt for ofte bliver gidsler i de mange konfliktfyldte skilsmissesager.

Regeringen skriver i indledningen af udspillet, at ”Familierne skal møde ét system i én samlet struktur, hvor forældre og børn kan få den hjælp, der er behov for, hurtigt og effektivt”. Da jeg læste det, blev jeg først enormt glad og håbefuld, for det er lige præcis det, rigtig mange skilsmissebørn har manglet længe.

Vi skal huske, at rigtig mange skilsmisser sker relativt udramatisk og uden voldsomme konflikter.

Men en rapport fra Børns vilkår fremhæver dog, at 10-13 procent af alle skilsmisseforældre er i højkonflikt, og det kan have alvorlige konsekvenser for børnene.

Depression, angst, aggressions- og adfærdsproblemer er bare nogle af de reaktioner, børn kan få, når forældrene er i konflikt over længere tid. Det er derfor vigtigt, at indsatsen for særligt børnene bliver styrket.

Økonomi er ikke alt

De 22 tiltag i regeringens udspil levede imidlertid slet ikke op til mine forhåbninger. Over halvdelen af tiltagene omhandler økonomiske ændringer, som eksempelvis afvikling af forskellige bidrag til den ene forælder, præcisering af delingsformue og begrænset ægtefællebidragspligt.

Det er selvfølgelig også vigtige tiltag, der skal med i den samlede lov for at sikre en god helhed.

Men intet sted i tiltagene står der noget om bedre hjælp til børnene – hverken i form af flere og mere lyttende børnesamtaler eller en mere skræddersyet indsats til den enkelte familie. Det var ellers sådan nogle tiltag, jeg havde håbet på at møde i regeringens udspil.

Det er en reel bekymring, at økonomi kan være årsag til konflikt, men det er for snævert at betragte det som afgørende. Jeg tror ikke på, at de økonomiske justeringer, regeringen ønsker at gennemføre, automatisk vil lede til mere fred og samarbejdsvilje i familierne, hvis man skulle finde på at argumentere i den retning.

Faktisk påpeger Børns Vilkår og Mødrehjælpen i en artikel i Politiken, at man ved at fratage forældrene muligheden for at søge om børnebidrag kan skabe yderligere problemer hos de forældre, der i forvejen er økonomisk pressede.

Og netop dér kommer skilsmissen til at handle mere om økonomi end om børnenes trivsel.

Forventer en gennemgående linje

I Alternativet byder vi initiativet til at modernisere skilsmissesystemet meget velkommen. Men vi savner nogle tiltag, der faktisk lever op til beskrivelsen af en bedre, mere enkel og effektiv hjælp til forældre og børn.

Vi satser på, at regeringen faktisk er villig til inddrage politiske anbefalinger, som blandt andre Børns Vilkår, efter grundigt arbejde og indsigt har fremlagt, så børnene i langt højere grad end i dag bliver lyttet til.

Vi venter nu på den kommission, der skal foreslå en enklere model, som gør op med det meget komplicerede system, som involverer alt for mange instanser i familieretlige sager.

Og vi forventer, at børnenes stemme og tarv kommer til at ligge som en gennemgående og synlig linje gennem skilsmissesager – ikke mindst de konfliktfyldte.

Forrige artikel Rosenkrantz-Theil: Skilsmissesystemet skal forebygge flere konflikter Rosenkrantz-Theil: Skilsmissesystemet skal forebygge flere konflikter Næste artikel BPA-bruger: Serviceloven udløser kun afdæmpet jubel BPA-bruger: Serviceloven udløser kun afdæmpet jubel
 • Anmeld

  hans preben pedersen · Alenefar.

  " DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD "

  Når børns tryghed bliver smidt ovebor og deres liv kommer ud i en " orkan " , har de brug for alt den støtte søm samfundet , kan give dem , i samarbejde med deres forældre !!!!!

  LAD PENGE OG MAGTSYGE KOMME I ANDEN RÆKKE !!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Jørgen Theil · Skibsreder, forfatter, dissident og torturoverlever

  Barnet i centrum!

  Torsten Gejl ohøj,

  Det er sympatisk, at du er opmærksom på at sætte barnet i centrum. Det må jo om noget være udgangspunktet!

  Som nyt parti og velsagtens også ny som politiker, har du formentlig endnu ikke helt gennemskuet, hvordan tingene hænger sammen og foregår på Tinge? Men, for ikke at skulle gentage mig selv, måtte jeg så anbefale, at du læser mine kommentarer til den artikel, din kollega MF Pernille Rosenkrantz-Theil skrev for 2 dage siden om samme emne: http://www.altinget.dk/artikel/rosenkrantz-theil-skilsmissesystemet-skal-forebygge-flere-konflikter#comments

  PS: Jeg var engang en sikker konservativ stemme, men gav denne til Jer ved sidste valg.

 • Anmeld

  Jørgen Theil · Skibsreder, forfatter, dissident og torturoverlever

  Barnet i centrum!


  Torsten Gejl ohøj,

  Det er sympatisk, at du er opmærksom på at sætte barnet i centrum. Det må jo om noget være udgangspunktet!

  Som nyt parti og velsagtens også ny som politiker, har du formentlig endnu ikke helt gennemskuet, hvordan tingene hænger sammen og foregår på Tinge? Men, for ikke at skulle gentage mig selv, måtte jeg så anbefale, at du læser mine kommentarer til den artikel, din kollega MF Pernille Rosenkrantz-Theil skrev for 2 dage siden om samme emne: http://www.altinget.dk/artikel/rosenkrantz-theil-skilsmissesystemet-skal-forebygge-flere-konflikter#comments

  PS: Jeg var engang en sikker konservativ stemme, men gav denne til Jer ved sidste valg.

 • Anmeld

  Hans P Petersen · Med nye øjne..

  Et forenklet skilsmissesystem - vejen frem !

  Idag samles fraskilte op af statsforvaltningens retningslinier. Den forældre som vinder den daglige nære relation til sine børn, modtager fra det offentlige børnetilskud, ekstra forhøjet børnetilskud, friplads til børne/vuggestue, samt boligsikring. Ydermere børnebidrag fra den forælder som taber den nære relation til sine børn. Der er tale om mange tusinde kroner hver måned, som de almindelige far og mor familier ikke er berettiget til. Når man er 18 år betragtes af man samfundet som voksen og er omfattet af lovgivningen for voksne. Der bør således heller ikke for fraskilte være en økonomisk forpligtigelser mellem forældre når unge er over 18 år. De unge er tllmed berettiget til SU.