Bedre Psykiatri til KL: I må se at komme på banen

REPLIK: KL-formand Thomas Adelskov mener, at kritikken af kommunernes psykiatri-indsats er urimelig. Men hvad har kommuner gjort for at forbedre psykiatrien? Hvornår har de forsøgt at råbe Christiansborg op, spørger Thorstein Theilgaard.

Af Thorstein Theilgaard
Generalsekretær i Bedre Psykiatri

Kære Thomas Adelskov

Velkommen til psykiatridebatten! Jeg er rigtigt glad for, at du og KL vil være med til at tale om, hvordan vi sikrer bedre hjælp til psykisk syge og deres pårørende.

Kommunerne er omdrejningspunktet for hjælpen til langt de fleste mennesker med psykisk sygdom og pårørende. Hvis jeres indsats fejler, kan det næsten være ligegyldigt, hvor meget alle andre anstrenger sig. Der bliver heldigvis lavet rigtigt mange gode indsatser i kommunerne, og der er tusinder pædagoger, socialrådgivere, psykologer, SOSU'er og så videre, der gør et kæmpe arbejde.

Men der er desværre også mange kommuner, hvor det alt for ofte fejler, og der er for langt mellem de målrettede offensive indsatser for psykisk syge. Det vi savner er ambitiøs prioritering og satsning fra alle 98 kommuner – og ikke ”kun” enkelte solstrålehistorier.

Hvad har I gjort? 
Du skriver, at I yder en tidlig indsats til børn og unge i mistrivsel og med psykiske problemstillinger. Men hvad har I konkret gjort for at dæmme op for det eksplosivt stigende antal børn og unge, der ikke bare mistrives, men som ender med så alvorlige problemer, at de må i behandling på en psykiatrisk afdeling?

Du skriver, at I gerne vil prioritere forebyggelse og tidlige indsatser. Ja tak!

20 procent af danskere oplever at være stressede, og næsten 400.000 danskere er på antidepressiv medicin. Men hvor mange kommunale sundhedshuse prioriterer mistrivsel og psykisk sygdom ligeså højt, som de prioriterer kost, rygning og motion?

Du skriver, at I laver indsatser til voksne, der står uden for arbejdsmarkedet. Det er tiltrængt! Kun en tredjedel af de psykisk syge er i arbejde. Men hvor mange kommuner har målrettede jobindsatser for psykisk syge? Hvor mange kommuner har videreuddannet jobkonsulenterne til at hjælpe psykisk syge?

Vi kunne også tale om, hvor mange kommuner, der har akuttilbud, hvor psykisk syge kan søge hjælp, når symptomerne trænger sig på.

Eller hvor mange kommuner, der har været i stand til at etablere et solidt samarbejde med regionerne, så psykisk syge ikke bliver kastet formålsløst rundt i systemet.

Eller hvor mange kommuner, der har målrettede indsatser til de pårørende, som jo er alfa og omega for den syges velfærd og muligheder for at blive rask.

Forsvindende få, er det nedslående svar på alle tre spørgsmål.

Hvornår har I råbt op? 
Du skriver også, at opgaverne med psykisk sygdom er vokset voldsomt, men at I kun i begrænset omfang får støtte fra nationalt hold. Det er jeg fuldstændig enig i.

Det er helt afgørende, at socialpsykiatrien og kommunerne får en stor del af opmærksomheden i den næste psykiatriplan. Men hvornår har I sidst råbt op om det over for Christiansborg eller insisteret på, at psykiatrien kom på dagsordenen i økonomiforhandlingerne?

Hvis socialpsykiatrien skal have den opmærksomhed, den fortjener, og få en fremtrædende plads i psykiatriplanen, kræver det, at du og kommunerne kommer på banen og er med til at tydeliggøre behov og løsningsmuligheder.

Så endnu en gang velkommen i debatten, Thomas Adelskov.

Vi vil hellere end gerne tale videre med jer om, hvordan kommunerne kan blive bedre til at hjælpe psykisk syge, og vi vil hellere end gerne samarbejde om at realisere vores fælles ønsker.

Forrige artikel Debat: Sociale EU-regler må ikke spænde ben for væksten Debat: Sociale EU-regler må ikke spænde ben for væksten Næste artikel S: Vi svigter psykiatrien S: Vi svigter psykiatrien
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.