Børns Vilkår: Barnets trivsel først, når forældrene skilles

DEBAT: Fremtidens skilsmissesystem skal have barnets trivsel i fokus, skriver direktør Rasmus Kjeldahl. Derfor er det positivt, når regeringens udspil bl.a. byder på en ny børneenhed, der skal støtte og sikre barnet i skilsmisseforløbet. 

Af Rasmus Kjeldahl
Direktør, Børns Vilkår

”Barnets trivsel skal stå som en lysende stjerne over et nyt skilsmissesystem”, sagde børne- og socialministeren ved fremlæggelsen af regeringens udspil til et nyt skilsmissesystem – og det kan vi godt klappe af. Men når klapsalverne er døet hen, melder virkeligheden sig: For hvordan realiserer vi den vision?

Mange indlæg i debatten har handlet om, hvordan et nyt system ikke skal være, og hvad der er galt med den nuværende model. Vi har derfor brug for både en positiv vision og for konkrete og velgennemtænkte forslag – det er som altid ofte i detaljen, at de gode – og dårlige – løsninger adskiller sig. Derfor her et par bud på nødvendige elementer i fremtidens skilsmissesystem.

Barnets ret til trivsel
For det første skal barnets ret til trivsel fremgå af Forældreansvarslovens formålsparagraf. Det vil sikre, at alle indsatser og afgørelser retter sig mod, hvad der tjener barnet bedst.

For det andet skal vi hjælpe forældrene til et godt forældreskab efter skilsmissen, og her er det ærgerligt, at regeringsudspillet kan læses som opretholdelse af status quo.

Vi skal være mere ambitiøse og sikre alle forældre i skilsmisse et konfliktforebyggende tilbud, der passer til familiens situation. At hjælpe forældrene til at have barnets trivsel for øje er den bedste støtte, vi kan give barnet. Ofte møder vi på Børnetelefonen børn, der bliver brugt som brevdue af forældre, der ikke kan tale sammen. Børn, der fortæller om, hvor ubehageligt det føles, når mor taler grimt om far.  “Mine forældre taler ikke sammen. Kun når far ikke har betalt børnepenge. Så skændes de,” siger en pige på 10 år for eksempel til Børnetelefonen hos Børns Vilkår.

Børns Vilkår er glade for, at regeringsudspillet er ambitiøst med forslaget om en ny børneenhed, der skal udrede sagerne, støtte barnet undervejs i forløbet og sikre børneinddragelsen. Udspillets vision kræver en kulturændring i tilgangen til børnene. Vi skal se børn som andet end informanter, og det skal ske gennem opblødning af den nuværende stive model, så vi sikrer, at børnene får det antal børnesamtaler, der er brug for, tidligt i forløbet.

Desuden skal vi styrke barnets initiativret. Der er en særlig udfordring i at belyse små børns perspektiv bedre, for mange børn er bare 1-2 år, når deres forældre bliver skilt. Børnene skal desuden have ret til en bisidder – en veluddannet voksen, der kan støtte gennem hele forløbet og følge barnet rundt mellem de forskellige instanser/myndigheder, så der sikres sammenhæng og reel børneinddragelse.

Fokus på røde sager
Regeringsudspillet lægger op til en inddeling af sagerne i grøn, gul og rød alt efter konfliktniveau. Det giver som udgangspunkt god mening – vi skal ikke behandle alle ens, for sagerne er vitterligt meget forskellige. Regeringsudspillet sætter især fokus på de røde sager, som er sager om vold, misbrug eller andre komplekse problemer. Det er tiltrængt, for lige nu skubbes sagerne ofte fra skrivebord til skrivebord, mens barnets trivsel bliver værre og værre.

Vi skal derfor sikre grundig udredning og tæt samarbejde med kommunen, der har ansvaret for barnet til hverdag og kan være med til at pege på mulige løsninger for familien. Her har udspillet gode takter, men vi er ikke i mål endnu – blandt andet er der behov for, at specialister med viden om den problemstilling, familien er i, kan være med til at belyse sagen.  

Vi skal også være sikre på, at der er gjort nok ved de psykologiske sider af konflikten, inden domstolen træffer en afgørelse. Afgørelserne skal fremover baseres på barnets ret til trivsel og kobles sammen med en indsats for barnets trivsel – hvad enten det er misbrugsbehandling eller psykologhjælp, eller hvad der konkret skal til for at hjælpe familien.

Forrige artikel Socialrådgivere: Samarbejde i fokus for nyt skilsmissesystem Socialrådgivere: Samarbejde i fokus for nyt skilsmissesystem Næste artikel S: Forældre skal mentalundersøges i højkonfliktsager S: Forældre skal mentalundersøges i højkonfliktsager