Børns Vilkår: Tilsynene skal være børnenes redningskrans

DEBAT: Vi skal sikre, at børnenes udvikling og trivsel er helt i centrum, når rammerne for socialtilsynene snart skal justeres, skriver Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår.

Af Rasmus Kjeldahl 
Direktør, Børns Vilkår

Siden 2014 har fem socialtilsyn haft til opgave at holde opsyn med, om opholdssteder for børn og unge levede op til lovmæssige krav. Det kan eksempelvis være at sikre, at magtanvendelse håndteres korrekt.

Ifølge en nylig evaluering er mange ting blevet forbedret, blandt andet den pædagogiske kvalitet. Men der er alligevel et stykke vej endnu, før alle opholdssteder tilbyder børn de bedste rammer. 

Børns Vilkår er af og til i kontakt med anbragte børn, der ikke føler sig trygge på deres opholdssteder, eksempelvis på grund af voldsomme sammenstød mellem personalet og børnene.

En anbragt 17-årig pige satte ord på sine oplevelser forleden i Ekstra Bladets sociale brevkasse:  

”Mange af dem [personalet] er mænd, der har en meget ubehagelig måde at tale på – og jeg oplever mange gange, at de overfalder nogle af de andre børn både fysisk og psykisk. De kan for eksempel finde på at kalde dem rigtig grimme ting som 'so' eller 'idiot' – da jeg er en meget konfliktsky pige, trækker jeg mig og gør alt, hvad de siger, da jeg bliver meget bange for dem,” skrev hun.

Børnenes oplevelser skal have mere opmærksomhed
Ovenstående oplevelser er stærkt bekymrende, og adfærden skal stoppes. Det er i tilfælde som dette, at de sociale tilsyn bør være pigens redningskrans. Men det kræver, at vi styrker de lovmæssige rammer for at udføre tilsynene.  

De anbragte børn og unges oplevelser og vurderinger bør først og fremmest stå stærkere i tilsynenes arbejde. Det er ikke nok, at der leves op til reglerne omkring de fysiske rammer, eller at magtanvendelse er indberettet korrekt. 

Det er børnene, der er de væsentligste kilder i forhold til at vide, om stedet opleves godt og trygt. Dette forudsætter naturligvis, at tilsynene kan inddrage de anbragte børn på en måde, så deres oplevelser og udsagn får vægt.

Det kræver viden og færdigheder, og Børns Vilkår ser meget gerne, at tilsynenes arbejde bliver opkvalificeret med efteruddannelse i bedre børneinddragelse, hvor det er nødvendigt.  

Vi kan ikke nøjes med pædagogiske handleplaner
Der er desuden brug for, at tilsynene i konkrete sager kan stille skarpere direkte krav til personalets uddannelse og kompetencer. Som det er i dag, kan opholdssteder et langt stykke hen ad vejen slippe afsted med at udarbejde pædagogiske handleplaner, der ser fine ud på papiret.

Men hvis de skal være andet end fine intentioner og kunne omsættes til praksis, forudsætter det, at de rette pædagogiske kompetencer er til stede.  

Sidst, men ikke mindst, er der på området generelt brug for øget gennemsigtighed i forhold til det enkelte opholdssted – både hvad angår økonomi, pædagogik og personalets sammensætning.

Gennemsigtighed er afgørende i forhold til kommunernes mulighed for at vurdere, om økonomi og kvalitet hænger sammen det pågældende sted. Vi skal sikre, at udvikling og trivsel skal være helt i centrum, når rammerne for socialtilsynene snart skal justeres.  

Forrige artikel SF til DI: I gambler med de ældres ve og vel SF til DI: I gambler med de ældres ve og vel Næste artikel DF: Vi skal have gennemsigtighed for opholdsstederne DF: Vi skal have gennemsigtighed for opholdsstederne