Carl Holst: Nyt skilsmissesystem sætter barnet i centrum

DEBAT: Med ét samlet system for skilsmissefamilier vil regeringen sikre kortere sagsbehandlingstid, bedre retssikkerhed og barnets tarv undervejs i sagerne, skriver Carl Holst (V).

Af Carl Holst (V)
Social- og indenrigsordfører

Det danske skilsmissesystem fungerer ikke godt nok. For ofte hører vi om, hvordan sagerne trækkes i langdrag, konflikterne optrappes undervejs og familierne bliver kastebolde mellem forskellige myndigheder.

Det er opslidende for forældrene, men det er endnu værre for de børn, som risikerer at tilbringe store dele af deres børneliv i en konflikt mellem deres forældre.

Når systemer ikke fungerer og det går ud over mennesket, så har vi et ansvar for at lave dem om.

Familien i centrum
Regeringen lancerede i juni et ambitiøst udspil, som sætter familierne i centrum.

Vi foreslår dermed at erstatte Statsforvaltningen med et nyt Familieretshus, der er en ny administrativ enhed. Her er fokus at støtte forældrene i selv at finde frem til en løsning.

Der er desværre mere alvorlige sager. De skal screenes hurtigt, så Familieretten kan træffe en afgørelse. For hurtigt at komme frem til afgørelser og ikke mindst gøre systemet mere gennemsigtigt, foreslår regeringen derfor at inddele sagerne i tre spor, hvor sagsgangen er tilpasset sagerne:

  • Grønt spor, som er simple sager, der primært omfatter registrering af parternes aftaler.
  • Gult spor, som er mindre simple sager, men hvor familierne eksempelvis forventes at kunne nå til enighed gennem rådgivning.
  • Rødt spor, som er komplekse sager med et højt og fastlåst konfliktniveau. I dag er der tale om cirka 7.000 sager, hvoraf cirka 5.000 afgøres i Familieretten.

Såfremt borgerne er uenige i Familieretshusets afgørelser, kan de bringes for Familieretten. I tilfælde, hvor familierne er uenige i Familierettens afgørelser, kan de bringes for Landsretten. På den måde sikrer vi – helt afgørende – alle parters retssikkerhed.

Barnets tarv er helt afgørende
Konflikter imellem forældrene er opslidende og kan være skadelige for barnet. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at værne om børnelivet. Derfor er det afgørende, når vi foreslår at oprette en selvstændig Børneenhed, hvor barnet bliver mødt i øjenhøjde af børnesagkyndige psykologer eller rådgivere.

Med ét samlet system for skilsmissefamilier vil vi sikre kortere sagsbehandlingstid, bedre retssikkerhed og barnets tarv undervejs i sagerne.

Forrige artikel Jelved: Børnene er de mest udsatte i en skilsmisse Jelved: Børnene er de mest udsatte i en skilsmisse Næste artikel Debat: Illusionen om et enstrenget skilsmissesystem Debat: Illusionen om et enstrenget skilsmissesystem
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.