Carl Holst: Nyt skilsmissesystem sætter barnet i centrum

DEBAT: Med ét samlet system for skilsmissefamilier vil regeringen sikre kortere sagsbehandlingstid, bedre retssikkerhed og barnets tarv undervejs i sagerne, skriver Carl Holst (V).

Af Carl Holst (V)
Social- og indenrigsordfører

Det danske skilsmissesystem fungerer ikke godt nok. For ofte hører vi om, hvordan sagerne trækkes i langdrag, konflikterne optrappes undervejs og familierne bliver kastebolde mellem forskellige myndigheder.

Det er opslidende for forældrene, men det er endnu værre for de børn, som risikerer at tilbringe store dele af deres børneliv i en konflikt mellem deres forældre.

Når systemer ikke fungerer og det går ud over mennesket, så har vi et ansvar for at lave dem om.

Familien i centrum
Regeringen lancerede i juni et ambitiøst udspil, som sætter familierne i centrum.

Vi foreslår dermed at erstatte Statsforvaltningen med et nyt Familieretshus, der er en ny administrativ enhed. Her er fokus at støtte forældrene i selv at finde frem til en løsning.

Der er desværre mere alvorlige sager. De skal screenes hurtigt, så Familieretten kan træffe en afgørelse. For hurtigt at komme frem til afgørelser og ikke mindst gøre systemet mere gennemsigtigt, foreslår regeringen derfor at inddele sagerne i tre spor, hvor sagsgangen er tilpasset sagerne:

 • Grønt spor, som er simple sager, der primært omfatter registrering af parternes aftaler.
 • Gult spor, som er mindre simple sager, men hvor familierne eksempelvis forventes at kunne nå til enighed gennem rådgivning.
 • Rødt spor, som er komplekse sager med et højt og fastlåst konfliktniveau. I dag er der tale om cirka 7.000 sager, hvoraf cirka 5.000 afgøres i Familieretten.

Såfremt borgerne er uenige i Familieretshusets afgørelser, kan de bringes for Familieretten. I tilfælde, hvor familierne er uenige i Familierettens afgørelser, kan de bringes for Landsretten. På den måde sikrer vi – helt afgørende – alle parters retssikkerhed.

Barnets tarv er helt afgørende
Konflikter imellem forældrene er opslidende og kan være skadelige for barnet. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at værne om børnelivet. Derfor er det afgørende, når vi foreslår at oprette en selvstændig Børneenhed, hvor barnet bliver mødt i øjenhøjde af børnesagkyndige psykologer eller rådgivere.

Med ét samlet system for skilsmissefamilier vil vi sikre kortere sagsbehandlingstid, bedre retssikkerhed og barnets tarv undervejs i sagerne.

Forrige artikel Jelved: Børnene er de mest udsatte i en skilsmisse Jelved: Børnene er de mest udsatte i en skilsmisse Næste artikel Debat: Illusionen om et enstrenget skilsmissesystem Debat: Illusionen om et enstrenget skilsmissesystem
 • Anmeld

  Sidsel Lyster · tidligere præst. Stoppede pga. chikane fra foreningen Far. Stud. jur.

  Tak for et fint udspil

  Som repræsentant for et netværk med 1500 psykopatofre, ser jeg de alvorlige sager hver dag. Det er glædeligt, at politikerne nu tager udgangspunkt i, at det ikke altid er skilsmissen, der er årsag til konflikterne. I de komplekse sager er der ofte alvorlige problemer forud for skilsmissen. Og ikke sjældent skyldes de røde skilsmisser, at den ene forælder er gået for at beskytte børnene mod den anden forælder. Vi må støtte den gode forælder og undersøge sagerne ordentligt. Mentalundersøgelser er et must. Måske Selskab for retspsykologi og voksenpsykiatrien kunne udarbejde en god undersøgelsesprocedure i fællesskab?

 • Anmeld

  Helle Thejn · Økonom, DetHeleBarn.dk

  Hvad skal der være inde i skilsmissesystemet?

  Regeringen har fremlagt et udspil til rammerne omkring et skilsmissesystem, hvor sagerne fordeles efter et rød, gult og grønt princip. Men hvad skal der være indeni? Hvilken incitamentsstruktur er relevant? Karen Ellemann fremlagde sidste år 22 punkter med henblik på at rydde op i reglerne - indgår de fortsat? Disse punkter havde bl.a. fokus på børnebidraget i en erkendelse af at økonomiske spørgsmål i høj grad rummer kimen til konflikter mellem forældrene.

 • Anmeld

  Sidsel Jensdatter Lyster · stud. jur.

  Ikke børnebidrag, men personlighedsforstyrrelser, bag røde skilsmisser

  Jeg tvivler på, at børnebidrag alene kan starte 12 års skilsmissekrig.

  Igennem mit 9 år lange arbejde for psykopatofre, er jeg stødt på over tusind højkonflikt-skilsmisser, hvis hovedproblem er, at den ene forælder er psykopat, og den anden forælder forsøger at beskytte barnet.

  Forældreevneundersøgelser ved voksenpsykiatere og retspsykologer ville kunne hjælpe børnene og de beskyttende forældre i disse skilsmisser. Børnebidrag har intet at sige: Kampen handler om magt og kontrol over ekspartneren. Børnebidrag kan fungere som undskyldning fra den konfliktskabende forælders side - men ikke som forklaring på, at hele barnets barndom og den beskyttende forælders og barnets helbred totalsmadres.

 • Anmeld

  Helle Thejn · økonom

  Økonomi starter konflikter

  43 pct. af de forældre som konflikter siger, at det skyldes økonomi, Om det så udvikler sig til røde sager ... det kan jeg ikke sige. Jeg er helt enig i at højkonfliktsager er et kapitel for sig.
  Men økonomi er et issue. 23.000 børns forældre var ikke længere kærester i 2016 og Statsforvaltningen behandlede 21.000 sager om børnebidrag. Og det på trods af, at Statsforvaltningen har en aftaleskabelon, så spørgsmålet om økonomien på ingen måde behøver at blive en myndighedsafgørelse.