DA: Vi støtter socialøkonomiske virksomheder

DEBAT: Virksomheder, der giver udsatte personer en plads på arbejdsmarkedet, er vigtige, men deres offentlige støtte må ikke undergrave alle andre virksomheder, skriver DA’s chefkonsulent, Jørgen Bang-Petersen. Derfor skal der lovgives med omtanke.

Af Jørgen Bang-Petersen
Chefkonsulent i DA

De seneste uger har DA mange gange måttet svare på det samme spørgsmål fra journalister: Hvad har I imod socialøkonomiske virksomheder? Svaret er: Absolut intet!

DA mener, at mange socialøkonomiske virksomheder yder et vigtigt samfundsbidrag ved at sikre udsatte personer, som for eksempel autister og psykisk handicappede, en relevant beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 

Dog mener vi, at offentlig støtte til løn ikke må være konkurrenceforvridende.

Vi forsøger os frem
Mange socialøkonomiske virksomheder har nemlig ansatte, der både får førtidspension og løntilskud. For at begrænse forvridninger i konkurrencen mellem de virksomheder, som har udsatte personer ansat, og hvor det offentlige yder tilskud til lønnen og de virksomheder, der ikke har ansatte med tilskud, er der fastsat et såkaldt rimelighedskrav. 

Det er et loft over, hvor mange personer der må være ansat i en virksomhed med støtte. Rimelighedskravet gælder også for socialøkonomiske virksomheder.

Der har nu været gennemført et forsøg, der har givet mulighed for dispensation fra det rimelighedskrav i to år for løntilskud til førtidspensionister. 

Den aktuelle debat er fremkaldt af en tilsyneladende overraskelse over, at det forsøg som planlagt er stoppet med udgangen af 2015.

Grundlaget skal på plads før lovgivningen
Hos DA finder vi det fornuftigt og mest ansvarligt at afvente resultatet af det forsøg, før vi vurderer, om der skal ske en ændring af rimelighedskravet for socialøkonomiske virksomheder, der ansætter førtidspensionister i job med løntilskud.

Det er derfor, vi er modstandere af at hugge til nu og permanentgøre forsøget, inden dets resultater er gjort op. 

Efter DA’s mening bør vi lovgive på grundlag af viden om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen. 

I det lys vil DA deltage konstruktivt i den arbejdsgruppe, som beskæftigelsesministeren har taget initiativ til at nedsætte.

Forrige artikel DF: Ny teknologi skal inkludere demente borgere DF: Ny teknologi skal inkludere demente borgere Næste artikel Forsker: Lav en boligpolitik med regionalt fokus Forsker: Lav en boligpolitik med regionalt fokus
Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

LÅNEGARANTI: Med en lånegaranti på 20 millioner kroner spænder Trygfonden et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Det vil forhindre konkurser, men branchen har stadig brug for hjælp fra staten, mener Selveje Danmark.