Den socialpolitiske top-10 på Folkemødet

GUIDE: Du kan umuligt nå det hele. Her er vores bud på 10 arrangementer, du ikke vil gå glip af, hvis du interesserer dig for socialpolitik.

Med over 3.000 arrangementer på plakaten kan det være sin sag at navigere på årets folkemøde i Allinge.

Også socialpolitik er rigt repræsenteret i år. Men du kan umuligt nå det hele.

Her er vores bud på 10 arrangementer, du skal prioritere, hvis du interesser dig for socialpolitik.

God fornøjelse!

Se hele programmet her

TORSDAG

Selvejende organisationers rolle i fremtidens velfærdssystem
Torsdag 13:45 - 14:30

Arrangør: CFD, Selveje Danmark

Sted: J42 - Selveje Danmark / J - Kæmpestranden

Hvordan skaber vi i de kommende år de bedste rammer for udviklingen af vores fælles velfærd? Hvilken rolle spiller de selvejende organisationer i den forbindelse eller har de overhovedet en rolle? Og hvad med den enkelte ældre eller den udsatte borger? Skal man som menneske have indflydelse og frit valg – og hvad skal man i givet fald kunne vælge imellem Kom og vær med til at give dit bud på fremtiden, og hør perspektiver fra både politikere, kommuner, organisationer og naturligvis fra de selvejende organisationer.

Deltagere

 • Jon Krog, Branchedirektør, Selveje Danmark
 • Mia Nyegaard, Socialborgmester, Københavns Kommune
 • Laurits Rønn, Direktør, Dansk Erhverv
 • Bo Kristiansen, Direktør, Mariehjemmene
 • Thomas Enghausen, næstformand, FOA 

Økonomisnak forbudt!
Torsdag 15:00 - 16:00

Arrangør: DUOS, Dansk Handicap Forbund

Sted: J29 - DUOS – relationer skaber velfærd / J - Kæmpestranden

I tider, hvor økonomi synes at være den eneste målestok for indretningen af handicapområdet, går vi imod strømmen og forbyder al snak om økonomi. Hvis man alligevel gør det, så får man det røde kort af de øvrige deltagere. Workshoppen sætter fokus på, hvad den rigtige hjælp er for mennesker med indgribende funktionsnedsættelser. Ambitionen er at ideudvikle til styrkelse af fremtidens praksis og politik på social- og handicapområdet. Formålet med workshoppen er at udpege en række anbefalinger, som efter Folkemødet videregives til relevante politikudviklere, vidensorganisationer mv.

Deltagere

 • Liselotte Hyveled, Formand, Det Centrale Handicapråd
 • Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand, Socialpædagogernes Landsforbund
 • Tina Nør Langager, Formand, Ergoterapeutforeningen
 • Morten Rasmussen, Direktør, Danish Care
 • Thomas Arentoft Hinsby, Leder, LAVUK
 • Nadeem Farooq, Underdirektør, FA
 • Lene Freuelund, Medlem af KL's socialudvalg, KL
 • Karen Wung-Sung, Advokat, Advokatrådet
 • Rasmus Larsen Lindblom, Velfærdspolitisk fagchef, Dansk Erhverv
 • Sofus Rossing, Divisionsdirektør, DUOS
 • Susanne Olsen, Formand, Dansk Handicap Forbund
 • Mireille Lacroix, Praktiserende læge i Stenstrup på Sydfyn, Bestyrelsesmedlem PLO
 • Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef, CEPOS
 • Anni Sørensen, Landsformand, Landsforeningen LEV
 • Leif Olsen, Seniorforsker, VIVE
 • Janet Samuel, Kontorchef, socialpolitisk kontor, KL 

Mads og monopolet - socialrådgivernes dilemmaer i praksis
Torsdag 18:00 - 19:00

Arrangør: Dansk Socialrådgiverforening

Sted: G11 - FTFa Teltet / G - Yder-/indermolen

Det bliver både spændende og svært, når socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup, præsenterer et dynamisk panel for en række dilemmaer fra socialrådgivernes hverdag. Panelet bliver sat på prøve, når det skal byde ind med råd og ideer til handlemuligheder i sager om for eksempel udsatte børn.

Deltagere

 • Marie Stærke, borgmester, Køge Kommune
 • Mia Nyegaard, Socialborgmester, Københavns Kommune
 • Mads Bilstrup, Formand, Dansk Socialrådgiverforening
 • Michael Ziegler, Borgmester, Taastrup Kommune

FREDAG

Hvem skal løfte opgaverne på socialområdet i fremtiden?
Fredag 09:00 - 10:00

Arrangør: For lige vilkår, PFA Brug Livet Fonden

Sted: G2 - PFA - mere til dig / G - Yder-/indermolen

Bliver familier med børn med handicap behandlet retfærdigt, når kommunerne træffer afgørelser på børnehandicapområdet? Socialministeriet udgiver hvert år ”tørresnoren”, der viser Ankestyrelsens svimlende omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet. I 2018 var omgørelsesprocenten 47 procent, og det kan have store konsekvenser for familierne, der i forvejen er pressede i deres hverdag, når de oplever samarbejdet med kommunen som en kamp. I hvilket omfang kan civilsamfundet og frivillige sagskoordinatorer hjælpe familierne i samarbejdet med kommunen? Hvad skyldes kommunernes grænsesøgende afgørelsespolitik? Og skal det have større konsekvenser for kommunerne, hvis de ikke overholder loven?

Deltagere

 • Karina Rohrberg, Folketingskandidat, Venstre
 • Emil Falster, PhD studerende, RUC
 • Lise-Lotte Hyveled, Formand, Det Centrale Handicapråd
 • Knud Aarup, Formand, Bedre Psykiatri
 • Moderator: Janne Bram H. Jensen, Public Affairs direktør, PFA

Man gjorde et barn fortræd
Fredag 10:30 - 11:15

Arrangør: KMD

Sted: K16 - DATABASEN / K - Kirkepladsen

I Danmark er vi verdensmestre i digitalisering. Gennem de sidste 40 år har vi indsamlet utrolige mængder af data om vores borgere, men alligevel dukker forfærdelige familiesager gang på gang op rundt om i landet, og vi spørger os selv; Hvordan kunne det ske? Hvorfor var der ingen, der så det her? Til denne debat spørger vi hinanden, hvordan: - vi bedst hjælper udsatte børn? - får vi data til at følge barnet – og skal vi det? - sikrer vi privatlivets fred? Vi ser på om Gladsaxe-modellen er vejen frem, eller om vi skal værne om privatlivets fred – og vi ser på hvad der sker, hvis data følger barnet – og hænger ved, så det bliver en skygge barnet aldrig kan komme ud fra.

Deltagere

 • Benedikte Kiær, Borgmester, Helsingør Kommune
 • Bo Rasmussen, Kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune
 • Niels Christian Barkholt, Folketingskandidat, SF
 • Henriette Karlsen, Formand og stifter, De stærke Børn
 • Mette Louise Kaagaard, EVP for Local Government og Direktør for Kommuner og
 • Regioner, KMD
 • Lars Svenning, Formand, Red Barnet 

Skal man skabe profit på at drive bosteder for udsatte?
Fredag 10:30 - 11:40

Arrangør: Socialpædagogerne, FOA

Sted: K6 - Folkets Hus / K - Kirkepladsen

Private bo- og opholdssteder skaber store overskud, som ejerne kan hive ud til privat forbrug. Samtidig har vi oplevet den ene dårlige sag efter den anden med svigt og misbrug af offentlige midler. Hvilke løsninger er mulige? Er der tale om enkeltsager, der ikke er repræsentative for sektoren, eller vidner sagerne om strukturelle problemer, der kalder på ny regulering og bedre sikring af faglighed og kvalitet?

Deltagere

 • Rasmus Lindblom, Velfærdspolitisk fagchef, Dansk Erhverv
 • Benny Andersen, Formand, Socialpædagogerne
 • Thomas Enghausen, næstformand, FOA
 • Kirsten Normann Andersen, Sundhedsordfører og folketingsmedlem, SF
 • Jan Wilken, Adm. direktør, Team Olivia Danmark
 • Peter Bendix Pedersen, Formand, Dansk Friskoleforening
 • Moderator: Lars Trier Mogensen

Kan Sociale Investeringer bidrage til den sociale velfærd?
Fredag 14:00 - 14:45

Arrangør: EY, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, Den Sociale Kapitalfond, AskovFonden

Sted: J5 - Fremtidens Velfærdssamfund 2030 / J - Kæmpestranden

I denne debat inviterer vi politikere fra alle Folketingets partier samt relevante videnspersoner, til at debattere hvordan sociale investeringer, kan forandre og bidrage til fremtidens sociale velfærd. Hvad afholder for eksempel kommunen fra at lave Sociale Investeringer, når kommunen kun skal betale, hvis den opnår en dokumenterbar gevinst? Kan sociale investeringer fungere som ”add-on” til kommunernes egne aktiviteter? Og hvordan kommer vi videre fra hvor vi er nu? Vi vil forholde os til, om den private sektor skal overtage 20 procent af de offentlige opgaver og ikke mindst stille spørgsmål til, om vi skal være tilfredse med at sociale indsatser ikke kan dokumentere effekt. Skal vi måle på effekten af sociale indsatser og skalere derfra?

Deltagere

 • Torben Hartz, Partner, EY
 • Helle Øbo, Adm. direktør, AskovFonden
 • Claus Bjørn Billehøj, Direktør og Partner, Den Sociale Kapitalfond
 • Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune
 • Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester, Københavns Kommune
 • Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre
 • Jens Bødtcher-Hansen, Partner, Advokat, Kammeradvokaten
 • Moderator: Camilla Thorning 

LØRDAG

Hvordan skaber vi en bedre psykiatri?
Lørdag 09:00 - 10:00

Arrangør: SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Dansk Psykiatrisk Selskab

Sted: K18 - SIND i Værestedet i Vestergade / K - Kirkepladsen

Psykiske lidelser koster det danske samfund 55 mia. kr. årligt. Samtidig er der store menneskelige omkostninger forbundet med det at blive ramt - og med at være i familie med en, der er ramt af en psykisk lidelse. Af samme grund vil der være store gevinster forbundet med en bedre indsats - både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Tidligere talte alle om at vi skulle have en psykiatri i verdensklasse. Det er vi holdt op med - men vi vil stadig gerne have en bedre psykiatri. Gerne en psykiatri som vi kan være bekendt. Hvordan skaber vi så denne bedre psykiatri?

Deltagere

 • Flemming Møller Mortensen, Folketingsmedlem, Socialdemokratiet
 • Gitte Ahle, Formand, Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Knud Kristensen, Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Merete Nordentoft, Professor og overlæge i psykiatri, OPUS 

Debat om hjemløsestrategi: Skal vi nedlægge herberger?
Lørdag 10:30 - 11:30

Arrangør: Hjem til Alle Alliancen, Altinget

Sted: N5 - Grønbechs Hotel: Folkescenen / N - Nørregade

Antallet af hjemløse på herbergerne stiger trods en årelang målrettet strategi for at give hjemløse egen bolig. Skal problemet bygges væk, og er herbergerne en del af løsningen eller problemet? Hjem til Alle alliancen live-opfører og udvikler debatten, der er kørt i Altinget over foråret, hvor ledende aktører med indsigt og ansvar for hjemløseområdet har drøftet hvordan vi får vendt udviklingen med et stigende antal hjemløse i Danmark.

Deltagere

 • Lisbeth Zornig Andersen, Direktør, Huset Zornig
 • Vibe Klarup, Direktør, Hjem til Alle
 • Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune
 • Brian Dybro, Rådmand for Beskæftigelse- og Socialforvaltningen, Odense Kommune
 • Lars Benjaminsen, Seniorforsker, VIVE
 • Moderator: Peter Pagh-Schegel, journalist, Altinget

Efter satspuljen: Hvordan får vi et civilsamfund i balance?
Lørdag 14:30 - 15:15

Arrangør: Dansk Erhverv

Sted: J42 - Selveje Danmark / J - Kæmpestranden

Sløjfningen af satspuljen risikerer at medføre milliontab for frivillige, sociale organisationer de kommende år. Hvordan skal civilsamfundet håndtere den nye virkelighed, som kan medføre lukninger i foreningsdanmark? Og hvordan undgår vi at samfundets svageste ender med at betale den største pris?

Deltagere

 • Kira West, Forstander, Reden København, Reden International
 • Rasmus Kjeldahl, Direktør, Børns Vilkår
 • Mikkel Holmbäck, Adm. Direktør, Glad Fonden
 • Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef, CEPOS
 • Katrine Ellersgaard Nielsen, Chef for samfundsøkonomi og analyse, Dansk Erhverv
 • Thomas P. Boje, Professor, forfatter til bogen ’Civilsamfund, medborgerskab og Deltagelse’, Roskilde Universitet
 • Moderator: Rasmus Dahl Løppenthin, Journalist, Altinget

Forrige artikel S vil forebygge unge sofahoppere med boliggaranti S vil forebygge unge sofahoppere med boliggaranti Næste artikel Mette Frederiksen vil give Godhavns­drengene en officiel undskyldning Mette Frederiksen vil give Godhavns­drengene en officiel undskyldning