DF: Ekspertgruppe skal kulegrave anbringelsesområdet

DEBAT: Det står så grelt til på anbringelsesområdet, at familier uretmæssigt rives itu på baggrund af fejlagtige vurderinger. Derfor ønsker DF nu, at regeringen inden sommeren 2019 nedsætter en ekspertgruppe til en kulegravning af anbringelsesområdet, skriver Karina Adsbøl (DF).

Af Karina Adsbøl (DF)
MF og handicapordfører

I Roskilde bor der en familie, der er blevet revet itu og samlet igen. Kommunen tvangsfjernede Kevin og Catrines datter på neonatalafdelingen. Først et halvt år senere fik de deres datter igen.

Det beskriver en artikel fra DR fra 5. juni 2018, og ifølge artiklen lagde retten vægt på, at kommunen ikke havde forsøgt at hjælpe familien inden en tvangsfjernelse og positive udtalelser fra hospitalspersonalet. Det gjorde udslaget, og det unge par fik deres datter hjem igen.

Kan I forestille jer, hvorfor frygteligt det må være? Flere medier, en Justitia-rapport, flere personlige henvendelser og flere foretræder i Socialudvalget viser, at det halter gevaldigt på anbringelsesområdet. Det kan vi også se i den interne rapport fra 2017 fra Københavns Kommune, der viser fejl i samtlige anbringelsessager.

Behov for kulegravning
Justitia-rapporten beskriver, at alene i 2017 blev 54 procent af de påklagede afgørelser omgjort. I denne samling har Dansk Folkeparti haft indkaldt ministeren i flere samråd. Det ene handlede blandt andet om familier, der har børn med autisme, og som oplevede kommunale trusler om anbringelse af deres børn.

Tre til fem gange om ugen modtager Landsforeningen Autisme henvendelser fra familier, som oplever, at kommunen truer med anbringelse af deres handicappede barn. Efterfølgende har jeg også fået flere henvendelser om, at det ikke kun var forældre, som har børn med autisme, der oplevede det, men at der også var rigtig mange andre, der oplevede det.

I Dansk Folkeparti ønsker vi, at regeringen inden sommeren 2019 nedsætter en hurtigt arbejdende ekspertgruppe til en kulegravning af anbringelsesområdet. Ekspertgruppen skal også undersøge, hvordan retssikkerheden for henholdsvis børn, forældre, plejeforældre og barnets netværk i øvrigt sikres. Hvordan kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen sikres, herunder hvorvidt sagsbehandlerne har et tilstrækkeligt højt fagligt niveau.

Handling skal til nu
Og hvorvidt kommunernes børn- og ungeudvalg er de rette til at træffe de her afgørelser om anbringelser, eller om det vil være bedre at lægge kompetencen i for eksempel det nye familieretlige system.

Ekspertgruppen skal være bredt sammensat af fagpersoner, organisationer, tidligere anbragte og andre med særlig ekspertise på anbringelsesområdet, og ekspertgruppens sammensætning, frist for ekspertgruppens aflevering af rapport og ekspertgruppens rapport og anbefalinger skal så forelægges for de partier, som støtter det her forslag, og efterfølgende skal de forhandles.

Alle på nær regeringen støttede forslaget, så nu skal der handling til.

Forrige artikel BUPL: Pædagogiske ledere mistrives under urimelige arbejdsforhold BUPL: Pædagogiske ledere mistrives under urimelige arbejdsforhold Næste artikel Debat: Stive regler stavnsbinder børn med handicap Debat: Stive regler stavnsbinder børn med handicap