DF: Hjemløse har brug for mere end tag over hovedet

DEBAT: Et hjem til hjemløse skal ikke være et mål i sig selv. Det skal være et egnet hjem, og det skal findes i tæt samarbejde mellem flere myndighedsinstanser og den hjemløse, skriver Karin Nødgaard (DF).

Af Karin Nødgaard (DF)
Socialordfører

På dette tidspunkt af året, hvor sneen daler og termometeret viser minusgrader, og det tilmed blæser, føles det koldt.

Det betyder også, at der for tiden er stor mediebevågenhed på hjemløseproblematikken. Der finder hvert år på denne tid optælling af hjemløse sted. Denne har over de seneste år vist en stigning fra ca. 5000 til 6100, hvilket er en markant og tankevækkende stigning.

Løbende hen over året drøftes hjemløshed dog også politisk. Det kan være i forbindelse med satspuljeforhandlinger, udmelding af puljer, lancering af strategier osv.

Nye typer af hjemløse
Når emnet så løbende kommer på dagsordenen, kan man jo være tilbøjelig til at tænke, at det er fordi forholdene for hjemløse ikke forbedres eller antallet af disse ikke reduceres, og der er nok noget om snakken. Hvorfor? En af årsagerne kan være, at typerne af hjemløse har ændret sig gennem de seneste årtier. Fra måske at have været en mere ensartet gruppe, er hjemløse i dag en mere blandet skare med forskellige problemstillinger.

Derudover er der sket en ændring i forhold til de hjemløses alder. I dag er der mange yngre hjemløse, og så er der et stort antal med flere forskellige psykosociale problemer. Det er sandsynligvis med denne gruppe, der er de største samfundsmæssige udfordringer. Hvordan takles disse udfordringer, og hvorledes kan der ydes en indsats, der virker?

Desværre tror jeg ikke, der findes en enkelt løsning, men jeg tror, der skal være et mere sammenhængende og helhedsorienteret fokus på individet og på den enkeltes problemer.

Et hjem er ikke altid nok
Målet må for størstedelen af de hjemløse være at komme ud af hjemløsheden, men at få et fysisk hjem er ikke et mål i sig selv. Det skal være et egnet hjem, og det skal ske i et tæt samarbejde mellem flere myndighedsinstanser og i tæt dialog med borgeren.

En hjemløs kan ikke "bare" placeres et sted. Det er vigtigt, at der findes en egnet bolig. Der er etableret de såkaldt skæve boliger, som jeg fortsat tror er en god ide.

Ved at lave en indsats på tværs af sektorer og tænke mere helhedsorienteret, er der mulighed for at få større fokus på, hvad der er den enkeltes udfordringer, f.eks. praktisk, socialt og sundhedsmæssigt.

Der bør altid knyttes en kontaktperson eller personlig mentor til borgeren. En person, som kan støtte og vejlede i hverdagen, og som kan være med til at få den tidligere hjemløse på rette kurs, så han eller hun finder fodfæste i hverdagen.

Ofte har borgeren komplekse behov, og der kan være forskel på, hvor vægten af indsatsen skal ligge. Det vil den enkelte kunne have svært ved at overskue, og for at undgå, at borgeren ser det som en bedre løsning at vende tilbage til et liv på gaden, skal der fra dag ét sættes en indsats i værk.

Brug for nytænkning
Det bliver interessant, hvad det varslede udspil fra regeringen indeholder. Formentlig vil der være fortsat fokus på meget af det, der hidtil er iværksat, men det er vigtigt, at der også tænkes nyt, så hjemløse ikke vender tilbage til et liv på gaden, fordi det umiddelbart for den enkelte kan virke som en "lettere" løsning.

Jeg er overbevist om, at en tæt og forpligtende dialog og koordination mellem stat, regioner og kommuner, hjemløseorganisationer og dem, der i hverdagen er i kontakt med de hjemløse på gaden, er vejen frem. Det vil primært være en gevinst for de hjemløse, men også for samfundet generelt.

Forrige artikel Psykiatri Plus: Politikere spiller hasard med psykiatrien Psykiatri Plus: Politikere spiller hasard med psykiatrien Næste artikel Debat: Ny strategi skal hjælpe unge hjemløse Debat: Ny strategi skal hjælpe unge hjemløse
EL øger pres på regeringen: Ikke ét satspuljeprojekt kan undværes

EL øger pres på regeringen: Ikke ét satspuljeprojekt kan undværes

SATSPULJE: Enhedslisten forlanger fuld finansiering af de satspuljeprojekter, der står til udløb i år. Og garantien skal falde allerede i regeringens finansloftsudspil, så de enkelte projekter ikke havner som brikker i forhandlingernes slutspil, lyder det fra støttepartiet.