Debat

DF: Øgede krav til medarbejderne bør indgå i et forbedret Socialtilsyn

DEBAT: En blanding af fagligheder og kompetencer blandt det omsorgspersonale, som unge med behov for anbringelse møder, er godt og bør være mål for et forbedret Socialtilsyn, skriver Karin Nødgaard fra Dansk Folkeparti.

<div>Det skal være i højsæde at sikre det rigtige match, når børn og
unges anbringes, skriver Karin Nødgaard (DF).</div>
Det skal være i højsæde at sikre det rigtige match, når børn og unges anbringes, skriver Karin Nødgaard (DF).
Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Karin Nødgaard (DF)
Socialordfører

Hvem skal tage sig af de børn og unge, som er blevet svigtet af dem, der egentlig skulle være dem, der tog sig af dem, gav kærlighed og beskyttede dem?

Der er for mig ikke tvivl om, at det skal være personer med kompetencer, som passer til det enkelte barn.

Det må aldrig blive tilfældige personer, som ansættes, og som skønnes at kunne tage vare på et udsat menneske. Man skal som myndighed have fuldt fokus på at finde omsorgspersoner med de rette kompetencer.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

Forskellige fagligheder skal i spil
Og hvad er så de rette kompetencer? Er det, at man på opholdssteder udelukkende ansætter personer med socialfaglige kompetencer? Det mener jeg ikke.

Jeg er af den overbevisning, at ansatte med socialfaglige kompetencer udmærket kan kombineres med andre faggrupper, at en tømrer vil kunne noget, som for eksempel en socialpædagog ikke kan, noget, hvor en anbragt udvikler sig positivt og får succesoplevelser. Det, at den anbragte står på et værksted og bygger noget, hvor hænderne bruges, kan være en del af processen til at opnå et bedre liv, at føle sig nyttig og at kunne noget.

Jeg er af den overbevisning, at ansatte med socialfaglige kompetencer udmærket kan kombineres med andre faggrupper, at en tømrer vil kunne noget, som for eksempel en socialpædagog ikke kan, noget, hvor en anbragt udvikler sig positivt og får succesoplevelser.

Karin Nødgaard (DF), Socialordfører

Eller en kok, som kan lære de anbragte unge at lave mad. En vigtig kundskab at tilegne sig og bruge, når man skal stå på egne ben og etablere sig.

Skulle der så opstå en situation, hvor den unge bliver udadreagerende, er det vigtigt, at der også er ansatte med særlige kvalifikationer til at håndtere sådanne situationer, der givet kan og vil opstå.

Faktisk tror jeg, at kombinationen af flere faggrupper kan være rigtig god. Derfor bør der også i forbindelse med de igangværende forhandlinger om et forbedret Socialtilsyn være et mål om, at der som en del af tilsynet stilles øgede krav i forhold til, at medarbejdergruppen passer til den konkrete beboersammensætning på det enkelte opholdssted.

For mange dårlige matches
I forbindelse med ønsket om øget fokus på faglige kompetencer er det også vigtigt, at der har fundet en meget grundig vurdering sted som baggrund for enhver beslutning om et specifikt anbringelsessted til et bestemt barn eller ungt menneske.

Det skal være i højsædet, at der ved første anbringelse findes det rigtige “match” mellem barn/ung og opholdssted. Der er i dag for mange sammenbrud og som konsekvens deraf et eller flere skift mellem opholdssteder.

Dette kan aldrig være godt for et udsat barn eller ungt menneske. Kommunerne spiller en stor rolle i at finde det rigtige “match” i første omgang. Det bør også være noget, som tilsynet har fokus på.

Dengang vi lavede tilsynsreformen, var der en del debat om, hvor ofte et tilsyn skulle finde sted, og hvilken form for tilsyn det skulle være. Herunder de såkaldte uanmeldte tilsynsbesøg. Jeg er sikker på, at begge former har deres berettigelse, men jeg ser gerne, at der bliver flere af de uanmeldte. Er alt, som det skal være, og følges lovgivningen, bør det jo ikke være problematisk at få et uanmeldt tilsyn.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karin Nødgaard

Afdelingsleder, fhv. MF (DF)
lærer (Haslev Lærerseminarium 1990), diplom i ledelse (2021)

0:000:00