DH: Mennesker frem for systemer

DEBAT: Mennesker med handicap skal ikke ses som en byrde, men have mulighed for at deltage i, og bidrage til, samfundet, skriver Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Af Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer

Det sociale område er blevet klemt i en årrække, og der er stort behov for at ændre tankegangen omkring mennesker, der har brug for en social indsats. Vi skal væk fra problematisering i form af ”byrde” og hen i retningen af, at investering i mennesker betaler sig. Det kræver en massiv indsats både i forhold til konkrete politiske tiltag og i forhold til debatten.

Det seneste eksempel, så vi i forbindelse med lovforslaget om forenkling af servicelovens voksenbestemmelser, som tidligere minister Manu Sareen måtte trække tilbage efter skarp kritik fra organisationerne. Det forslag indebar bl.a., at forebyggelse blev gjort frivillig, og at borgere med omfattende handicap risikerede at miste et aktivt dagligdagsliv, fordi kommunerne kunne substituere aktivitetstilbud  og beskyttet beskæftigelse med et ”pædagogisk tilbud” i borgerens eget hjem. Dermed mistede man retten til et liv som inkluderet på lige fod med andre.

Nu skal lovforslaget genoptages i en eller anden form. Og debatten fokuserer igen kun på lovens kompleksitet og ikke på, hvordan man laver en bedre og mere kvalificeret social indsats. Dermed risikerer man at forpasse endnu en oplagt chance for, at forenklinger skal tage udgangspunkt i borgerne. I Danske Handicaporganisationer mener vi, at servicelovens voksenbestemmelser grundlæggende er fine nok og giver borgerne mulighed for et værdigt liv.

Start det rigtige sted
Vi har hele tiden understreget, at det ikke er kompleksiteten, der er den største udfordring. Den helt store udfordring ligger i, at loven ikke bliver efterlevet. Det er kommunernes tilgang og menneskesyn, hvor økonomi tæller mere end mennesker, som er problematisk. Det mærker personer med handicap hver dag, og dét lovforslag var tæt på at koste endnu et grumt nederlag for retssikkerheden.

Når det er sagt, er der klart plads til forenklinger af visse bestemmelser i serviceloven. Derfor hilser vi det velkomment, når Karen Ellemann nu har lagt op til at se på loven igen. Men retssikkerheden kan ikke klare flere hak i lakken. Så lad mig starte med at komme med en opfordring:

Lad os nu benytte lejligheden til at starte det rigtige sted. Nemlig med den helt grundlæggende menneskeret til at være inkluderet  i samfundet: Lad os tage udgangspunkt i investering i mennesker, forebyggelse og inklusion.

Danske Handicaporganisationer har beskrevet en række forslag til, hvordan man kunne forenkle uden at give køb på det hele menneskes muligheder for at deltage i  - og bidrage til - samfundet.

Investeringer i mennesker virker
Vi foreslår bl.a. en forenkling af merudgiftsområdet, hvor der er opbygget et kommunalt kontrol- og millimeterdemokrati, der bruger ufattelig mange af både kommunens og borgernes ressourcer. Vi foreslår smartere kommunalt indkøb af hjælpemidler og forenklinger af genbevillinger og reparation af hjælpemidler.

Vi bygger vores forslag på investering i det hele menneske og på at forhindre eksklusion af samfundet uanset alder og handicap. Derfor bliver debatten for mig afsporet, når man bliver ved med at påberåbe sig, at det er lovens kompleksitet alene, der gør det svært for kommunerne.

Mange af de retssikkerhedsmæssige problemer, vi ser, handler om, at sagerne ikke er tilstrækkeligt oplyst, at borgerne ikke er partshørt, at borgeren ikke har fået en skriftlig afgørelse eller, at man laver generelle nedskæringer, uden at borgeren får en konkret individuel vurdering. Dette er problemer med at leve op til retssikkerhedsloven og ikke forståelse af servicelovens enkelte bestemmelser.

Handicaporganisationerne vil gerne være med til at vise, at mennesker frem for systemer og dermed investeringer i mennesker rent faktisk virker – og det koster ikke mere!

Forrige artikel KFUK: Kamp mod prostitution skal være flerstrenget KFUK: Kamp mod prostitution skal være flerstrenget Næste artikel DS: Fattigdom får ikke nødvendigvis folk i arbejde DS: Fattigdom får ikke nødvendigvis folk i arbejde
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.