DH: Sundhedsreformen kan gentage kommunalreformens fejl

DEBAT: Regeringen foreslår i udspillet til sundhedsreformen at sende de højtspecialiserede regionale tilbud til kommunerne. Det betyder risiko for tab af tilbud og specialisering, skriver Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Af Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer (DH)

Socialminister Mai Mercado (K) vil have en opspecialisering af handicapområdet. Tak for den gode udmelding!

Den kom, da hun meldte, at regeringen tager handicapområdet ud af forhandlingerne af sundhedsreformen. Der skal grundigere undersøgelser til, før det afgøres, hvad der præcist sker med højtspecialiserede regionale tilbud. Regeringens reform vil sende dem til kommunerne.

En for mig ganske dårlig idé, der dog heller ikke er taget endeligt af bordet, må man forstå på medieudtalelserne.

Vi er ikke i mål
For det første: Ministeren fortjener ros for at tage den brede kritik af sundhedsreformen til sig. Og det er fornuftigt at undersøge situationen helt til bunds, inden den præcise beslutning træffes.

Men for det andet: Vi er ikke helt i mål.

Jeg er stadig bekymret for vigtige højtspecialiserede tilbud til mennesker med handicap. Efter kommunalreformen så vi tab af viden og tilbud, da kommunerne overtog amternes tilbud på handicapområdet. Tendensen er døbt afspecialisering.

Selvom man vil undersøge situationen grundigt, er risikoen for en gentagelse af kommunalreformens fejl stadig til stede. Planen er stadigvæk at sende de godt 60 tilbud fra regioner til kommuner.

Vi må blive klarere på mål og midler for at sikre specialisering og de rigtige tilbud. Hvad skal der præcist undersøges og af hvem? Hvad skal målene med overvejelser og undersøgelserne præcist være?

Kritisk situation
Situationen i dag er kritisk. Det står blandt andet skidt til på hjerneskadeområdet, hvor specialiserede tilbud er lukket. Det har Rigsrevisionen gjort klart i en rapport i 2016.

Lige nu er taleinstituttet i Aalborg eksempelvis i fare, fordi de nordjyske kommuner trækker sig fra finansieringen af centret. Konsekvensen er, at børn og voksne med hjerneskader risikerer længere ventetid på at få hjælp.

Problemet er, at vi ofte taler om ganske små handicapgrupper. En kommune, hvor der bor et enkelt barn, der er døvblind, kan ikke ligge inde med den samme ekspertise, som de eksempelvis gør på Center for Døvblindhed og Høretab. Et regionalt tilbud i Aalborg, der netop frygter for fremtiden efter sundhedsreformen.

Mai Mercado har som nævnt givet udtryk for, at der er brug for opspecialisering af handicapområdet. Tak for den meget fornuftige udmelding!

Nu skal der handling bag ordene, og det påhviler derfor organisationer som Danske Handicaporganisationer at komme på banen med forslag.

Fire forslag til regeringen
Lad mig i grove træk skitsere fire forslag, der kan få regeringen helt i mål og undgå negative konsekvenser af sundhedsreformen:

1. Indfør national specialeplanlægning på handicapområdet – som vi kender fra sundhedsområdet.

2. Skab faglige kvalitetsstandarder, så vi gør op med de store kommunale forskelle i tilbuddene til mennesker med handicap.

3. Lav en holdbar finansieringsmodel, så en vis grundfinansiering af de specialiserede tilbud er sikret. Som Finansministeriet konkluderede i 2010, fungerer markedet med køb og salg af pladser i de specialiserede tilbud i kommunerne ikke tilfredsstillende.

4. Udarbejd retningslinjer for visitation for, hvilke borgere der skal visiteres til de specialiserede tilbud. Dette fungerer også på sundhedsområdet i dag.

Forrige artikel Radikale i København: Vi vil modvirke regeringens asociale politik Radikale i København: Vi vil modvirke regeringens asociale politik Næste artikel 3F til regeringen: Jeres politik svækker den sociale mobilitet 3F til regeringen: Jeres politik svækker den sociale mobilitet