DUKH: Politikerne skal fokusere på at skabe retssikkerhed i praksis

DEBAT: Når Social- og Indenrigsudvalget snart holder en åben høring om retssikkerhed for borgere med handicap, er det en del af en vigtig debat. Men debat gør det ikke alene, og det er afgørende, at fokus er praksisorienteret, skriver Janus Tarp.

Af Janus Tarp
Formand, DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

I mere end et år har retssikkerheden for mennesker med handicap været i fokus med konferencer, samråd og debatter. Og det er absolut en både vigtig og nødvendig debat med rigtig mange nuancer. 

Det er dog endnu mere nødvendigt, at der snart sker noget konkret på området, så vi også opnår en reel styrkelse af retssikkerheden i praksis.

11. november skal Social- og Indenrigsudvalget i tre timer drøfte de retssikkerhedsmæssige problemer på handicapområdet i en åben høring, hvor der vil være fokus på problemets omfang, årsagerne til de mange fejl og sammenhængen mellem retssikkerhed og kvalitet i ydelsen til borgerne med udgangspunkt i Advokatrådets rapport "Retssikkerhed for udsatte borgere".

Tre timer kan synes lang tid, men der er umiddelbart også meget at tale om. Advokatrådet peger på, at retssikkerheden er under pres, og problemerne vokser. Således viser også det seneste Danmarkskort høje omgørelses- og hjemvisningsprocenter.

I DUKH oplever vi ligeledes stor usikkerhed i forhold til de afgørelser, der træffes, ligesom der ofte ses udfordringer i forhold til sagsbehandlingstid, inddragelse og vejledning, ikke mindst i forhold til klager.

Væk praksisorienteret
Det er alt sammen noget, der påvirker retssikkerheden og ikke mindst tilliden til systemet, og det skal vi gøre noget ved.

Advokatrådet kommer i deres rapport med en række forslag til mulige løsninger, ligesom en række handicaporganisationer har givet deres bud, blandt andet at der ansættes borgerrådgivere i alle kommuner, ligesom der bør skabes en øget gennemsigtighed i sagsbehandlingen, så borgerne kan følge med i deres sag, og se de oplysninger, der ligger til grund for sagsbehandlingen.

Som det er i dag, er kommunerne jo godt nok forpligtede til at oplyse sagsbehandlingstider, men borgeren skal blot informeres, hvis fristen ikke kan overholdes.

Det er en kæmpe udfordring, som DUKH netop har beskæftiget sig med i praksisnyt nummer 23 om fastsættelse, offentliggørelse og overholdelse af sagsbehandlingsfrister, og det er en udfordring, der i den grad svækker borgernes retssikkerhed.

Så kære Social- og Indenrigsudvalg, det er bestemt en vigtig debat og helt sikkert afgørende i forhold til at skabe et bedre grundlag for politiske drøftelser om veje til at forbedre retssikkerheden for mennesker med handicap, men hav også det konkrete for øje, når I sætter jer om bordet 11. november. 

Der er rigtig mange mennesker, der har brug for, at retssikkerheden også styrkes i praksis.

Forrige artikel Mødrehjælpen: Familieretten hverken kan eller skal passe på børn i skilsmisser Mødrehjælpen: Familieretten hverken kan eller skal passe på børn i skilsmisser Næste artikel Handicapforbund: Kommunernes manglende vejledning øger mistilliden Handicapforbund: Kommunernes manglende vejledning øger mistilliden