Ekko: Sådan løser vi psykiatriens åbenlyse problemer

DEBAT: Har man ikke en holdning til, hvad man vil, og hvor man vil hen, så er det svært at flytte sig. Løft af psykiatrien kræver egentlige værdier og mål, og derfor er en statusrapport ikke nok, skriver Margit Beuchert fra Ekkofonden.

Af Margit Beuchert
Direktør for EKKOsupport og forretningsudvikling hos EKKOfonden

Kravene til et løft af psykiatrien er mange. Men uden en diskussion af værdier og mål får vi aldrig løftet psykiatrien. 

Sammenhæng mellem sektorerne bliver helt afgørende – både for at udnytte flere ressourcer og for at løfte den enkelte borger i psykiatrien til en bedre tilværelse.

At psykiatrien skal løftes er nok en af de holdninger, der er størst enighed om i sundheds- og socialsektoren. Problemerne har de seneste år været åbenlyse med den ene historie efter den anden om mangel på kapacitet i akutpsykiatrien og om for få sengepladser.

Nu har regeringen så bebudet forhandlinger i 2021 om en tiårsplan for psykiatrien. 

Forhandlingerne afventer dog en statusrapport fra Sundhedsstyrelsen. Man kunne sagtens indvende, at man kan og skal gå i gang nu, når problemerne er så åbenlyse. Men hurtige løsninger har det med at være lappeløsninger. 

Derfor skal vi bruge tiden frem mod 2021 på at diskutere, hvordan vi over ti år kan løfte psykiatrien til ikke bare et værdigt niveau for borgerne, og med en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Sammenhæng i indsatsen
Fra Psykiatrialliancen, som er 44 organisationer og foreninger inden for psykiatrien, har vi for nylig fået et bud på otte særskilte løft inden for psykiatrien, som de ser som afgørende for en langsigtet plan. 

Det er meget positivt, og jeg er hele vejen igennem enig i de otte punkter, som jeg håber, at politikerne tager til sig.

Et af de otte punkter, som jeg også ser som en hjørnesten for et løft af psykiatrien, er bedre sammenhæng mellem sektorerne. 

At borgere i det psykiatriske system oplever en sammenhæng mellem den psykiatriske behandling, socialpsykiatrien, sundhedsindsatsen, misbrugsbehandling, jobindsats og alle andre sektorer. 

Men sammenhæng handler om mange ting. Man kan sagtens lave et system, der måske formelt arbejder sammen, men spørgsmålet er, om borgeren er motiveret, og ikke mindst om medarbejderne kan arbejde tværfagligt.

At skabe sammenhæng handler også om viljen til at skabe sammenhæng for den enkelte.

Vi motiverer borgerne
I EKKOfonden har vi valgt at ansætte et sundhedsfagligt team bestående af sygeplejersker, som tager sig af den sundhedsfaglige indsats for borgerne. 

Sygeplejerskerne er samtidig centrale medspillere i at skabe sammenhæng i sundhedsindsatsen for borgerne. Det handler om, at personalet i botilbuddet skal kunne trække på den faglige viden, og blandt andet gennem viden og sparring motivere borgerne til en sundere livsstil eller til at få løst et helt konkret helbredsproblem. 

Det sundhedsfaglige team kan eksempelvis også tage med borgeren til lægen eller til undersøgelse på hospitalet. 

Men forud går jo holdningen om, at hvis EKKOfonden og den enkelte medarbejder skal lykkes, så skal vi arbejde tværfagligt. Så er vi også som medarbejdere afhængige af hinanden frem for blot at være i vores eget system.

Set i et større perspektiv, så handler det om, hvilke værdier og mål vi, som organisation, er drevet af. Derfor er vi nødt til at supplere den ofte meget konkrete og løsningsorienterede tilgang til debatten om psykiatrien. 

Hvilke værdier skal gennemsyre den måde, psykiatrien arbejder på? Og nok så vigtigt: Hvilke mål, skal vi have for psykiatrien?

Sammenhæng er ikke et mål
Det er ikke altid kun milliarder af kroner og flere ressourcer, der løser problemerne i et system. 

Har man ikke en holdning til, hvad man vil, og hvor man vil hen, så er det meget svært at flytte sig. At skabe sammenhæng for borgerne i psykiatrien er eksempelvis ikke et mål, men en metode til at nå et mål om mere lighed i sundhed.

Derfor skal vi ikke bare have en statusrapport forud for forhandlingerne. Den har vi måske mindst af alt brug for. 

Vi har brug for et sideløbende arbejde med, hvilke mål og værdier, der skal sætte retningen for psykiatrien de kommende ti år. 

Et vigtigt forarbejde, der bør involvere alle parter i psykiatrien – lige fra medarbejdere, borgere, sektorerne og ikke mindst de politiske partier. Det arbejde kan sagtens starte nu.

Forrige artikel Foreninger: Danmark har behov for en handlingsplan mod diskrimination Foreninger: Danmark har behov for en handlingsplan mod diskrimination Næste artikel DF: Vi skal stille krav om kvalificeret personale på bosteder DF: Vi skal stille krav om kvalificeret personale på bosteder