EL til socialborgmester: Klimakampen er ikke skyld i manglende penge til udsatte

DEBAT: Vi deler Mia Nyegaards ønske om at prioritere socialområdet højere, men man kan ikke klandre klimakampen for de manglende midler, skriver Karina Vestergaard Madsen og Charlotte Lund fra Enhedslisten i København.

Af Karina Vestergaard Madsen (EL) og Charlotte Lund (EL)
Medlemmer af Borgerrepræsentationen i København

Københavns Socialborgmester, Mia Nyegaard (R), mener, at de røde partiers fokus på klimakrisen går ud over samfundets svageste. Det skriver hun i et debatindlæg på Altinget 22. oktober.

Det er muligvis korrekt for De Radikales vedkommende. Men fra Enhedslistens side må vi melde hus forbi.

Enhedslisten er meget ambitiøs både på klima- og på socialområdet. Det har vi også tænkt os at være i fremtiden.

Forsømmelse af psykiatrien er groft uansvarligt
Når Folketingets partier går til finanslovsforhandlingerne, så møder Enhedslisten op med et krav, der hedder en milliard kroner ekstra til psykiatrien, der blandt andet skal sikre flere sengepladser, mere personale og bedre hjælp til pårørende.

Mennesker, der måske kæmper med selvmordstanker eller en svær depression, skal ikke udskrives, fordi en anden er endnu mere syg.

Det er groft uansvarligt, og det skal vi have sat en stopper for øjeblikkeligt.

I det budgetforlig, som netop er indgået i Københavns Kommune – og som både Mia Nyegaard og vi er medunderskrivere på – tilfører vi ekstra penge til socialområdet og gør dermed op med de forringelser, som De Radikale sidste år gennemførte sammen med Socialdemokraterne og højrefløjen. 

Vi deler Mia Nyegaards ønske
Vi er enige med Mia Nyegaard i, at det slet ikke er nok. Og det glæder os, at De Radikale i København nu også vil prioritere socialområdet. I de sidste tyve år er området blevet underprioriteret og har været udsat for den ene nedskæring efter den anden. 

Enhedslisten havde gerne afsat mange flere penge til socialområdet i dette års budget. Vi ville gerne have prioriteret de udsatte unge. Der er brug for en styrket indsats over for unge, der hverken er i job eller under uddannelse. Vi er kede af, at det ikke kom med i budgettet. 

Men det er ikke klimakampens skyld. Det skyldes især serviceloftet, som regeringen har indført, og som sætter et loft for, hvor mange penge kommunerne må bruge.

Og når antallet af børn og ældre stiger, og der skal bygges institutioner og ansættes pædagoger, lærere og hjemmehjælpere, uden at der må bruges flere penge, ja så går det ud over alle andre områder.

Vi deler Mia Nyegaards ønske om at prioritere socialområdet højere. Men i stedet for at skyde på klimaforkæmperne så bør vi fokusere på at få regeringen til at løse op for de snærende rammer, de har sat for kommunerne. 

Forrige artikel Forsker: Handicapområdet er ramt af politisk dødvande Forsker: Handicapområdet er ramt af politisk dødvande Næste artikel Selveje Danmark: Nedbring antal ældre hjemløse med 360 graders eftersyn Selveje Danmark: Nedbring antal ældre hjemløse med 360 graders eftersyn