Et springbræt til det danske samfund

18. marts 2014 kl. 2:54
STAFET: Utryghed er en udfordring for isolerede kvinders integration. Det forsøger Integrationshuset Kringlebakken at bekæmpe med netværk og oplysende aktiviteter, skriver Lisbeth Vibe Utzon, leder af Kringlebakken.
| Flere

Af Lisbeth Vibe Utzon
Leder af Integrationshuset Kringlebakken 

Vi er her, og vi vil gerne integreres. Så direkte bliver det sagt i Integrationshuset Kringlebakken af en kvinde, der deltager i foreningens aktiviteter.

Kringlebakken ligger i Nordvestkvarteret i København og har gennem de sidste 15 år arbejdet for at fremme integration af børn, unge piger og kvinder med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. Hvert år kommer omkring 120 kvinder, 60 børn og 100 unge piger.

Kringlebakkens værdigrundlag bygger på frivillighed frem for tvang. Det betyder, at de unge piger og kvinderne kommer frivilligt i Kringlebakken, fordi de har et stærkt ønske om at lære dansk, få et netværk og forstå deres nye land.

Kringlebakken arbejder aktivt med en tidligt forebyggende indsats. Jo tidligere man kommer i kontakt med kvinderne og deres børn, jo tidligere kan man støtte op om deres integration, udvikle deres dansk og øge deres kendskab til dansk kultur og børneopdragelse.

Et livligt og hjemligt sted
I Kringlebakken samles en mangfoldighed af sprog, religioner og kulturer for at lære, udvikle sig, dele viden, drømme, sorger og glæder. Stemningen er hjemlig og tryg, og mange af kvinderne siger, at det er som at lære dansk i deres eget hjem og at have fået en ny familie. Det skyldes dels den hjemlige indretning i en almindelig lejlighed, men også at Kringlebakkens personale møder kvinderne og de unge piger i øjenhøjde og har fokus på deres ressourcer.

En adgang til netværk
Kringlebakkens kvinder lever ofte isoleret fra samfundet, fordi de som konsekvens af emigrationen har lidt tab af familie og netværk, og fordi de er hjemmegående - enten på barsel eller med små børn, som ikke er i daginstitution.

Det er essentielt i forhold til at blive integreret i det danske samfund, at kvinderne kommer ud af deres hjem og får et netværk. Derfor er netværksskabende aktiviteter en central indsats i Kringlebakkens arbejde. Og kvinderne vil rigtig gerne møde andre som dem selv. Det er muligt i Kringlebakken, hvor børn er velkomne. Her kan kvinderne amme, mens de lærer dansk, mens de lidt større børn kan blive passet i husets legestue.

En unik helhedsorienteret indsats
Kringlebakkens indsats er en helhedsorienteret indsats. Kvinderne undervises i dansk og i det danske samfunds normer og kultur, hvor instanser som politi, SKAT og sundhedssygeplejersker holder oplæg. Kvinderne tilbydes også individuel rådgivning og vejledning. Derudover er der svømmehold, lektiecafé og mange netværksskabende aktiviteter som fredagscafé og ture ud af huset.

Kringlebakken arbejder ud fra målet om at være et springbræt for mor og barn til det danske samfund ved at vende angst og utryghed til tillid og viden. Kvinderne er på udebane rent pædagogisk, opdragelsesmæssigt og sprogligt, og de føler sig naturligvis utrygge ved at sende deres børn i en dansk institution. Derfor spiller Legestuen en central rolle.

Legestuen fungerer som en almindelig daginstitution med morgensamling, lege og ture ud af huset. Gennem Legestuen får kvinderne tillid til det danske opdragelsessystem, og mange får efter et ophold i Kringlebakken deres børn i daginstitution, så de selv kan komme videre med job, sprogskole eller uddannelse.

Kringlebakkens pigeklub har som formål at skabe et frirum for de piger, der ikke kommer i de almindelige fritidsklubber - med særligt fokus på lektiehjælp, netværk og sociale aktiviteter.

Stemmer fra Kringlebakken
Kringlebakken arbejder ihærdigt på at give etniske minoritetskvinder en stemme i debatten og vise omverdenen, at kvinderne ønsker at være en aktiv del af det danske samfund. Blandt andet gennem årlige fotoprojekter som "Stemmer fra Kringlebakken". Her lavede kvinderne valgplakater med de slogans, de ville kæmpe for, hvis de var politikere. Disse fotoprojekter udstilles på biblioteker, museer, eller når vi holder åbent hus.

Mødet med politikere har også høj prioritet. Kringlebakken inviterer løbende politikere til at holde oplæg og arrangerer rundvisning i Folketinget og på Københavns rådhus, så kvinderne kan møde det danske demokrati i øjenhøjde - og selv blive hørt.

Fremtidens udfordring som fokus
I fremtiden bør der udvikles tiltag for den stigende gruppe af udsatte enlige mødre og deres børn med anden etnisk baggrund. Kvinderne, der kommer i Kringlebakken, er typisk familiesammenførte, og stadigt flere af dem bliver skilt. De fleste mister hele deres netværk ved skilsmissen, og det er derfor en gruppe som Kringlebakken ønsker at sætte fokus på gennem en særlig indsats, som foreningen nu er ved at søge om midler til.

Stafet til Børnekulturhuset Sokkenlundlille 
Kringlebakken giver stafetten videre til Børnekulturhuset Sokkenlundlille i Nordvest, som beriger et af de mest socialt udsatte boligområder i København med eventyr og fantasifuldt teater i børnehøjde.

Hver sommer kører Cirkusvognen ud og underholder børnene, der hvor de er, med sjove og interaktive kulturoplevelser. Alle kan være med, også dem der almindeligvis ikke gør brug af de kulturelle tilbud. Sokkelundlille spreder ligeværdighed og sikrer, at alle børn kan få del i de eventyrlige kunstoplevelser, som fodrer det indre frirum og styrker mangfoldigheden.

Dokumentaion

Altinget | Social har startet en socialstafet med fokus på alle de gode eksempler på socialområdet. Tiltag og projekter, der virker og finder sted blandt kommuner, stat, frivillige, organisationer osv.

Det gode eksempel kan spænde mellem alt fra bedre udnyttelse af plejehjælperes tid - til kommuner, der hjælper folk tilbage på arbejdsmarkedet efter svære sociale problemer.

Tidligere social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) satte stafetten i gang med et indlæg 16. marts 2012.

Læs indlæg af tidligere modtagere af stafetten her.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK