Forælder: Har børn ikke ret til at gå og stå i Danmark?

DEBAT: Børn med handicap bliver tabere, når hjælpemidler som gåvogne eller ståstativer ikke bliver bevilget, fordi kommuner og regioner skubber ansvaret frem og tilbage mellem hinanden, skriver Lena Larsen.

Af Lena Larsen
Muskelsvindfondens repræsentant i DH-Gladsaxe

Da min datter var et par år gammel, var vi på en strand på Malta. Ved siden af os lå en yngre kvinde, båret ned til vandkanten af sin familie. Ryggen var helt skæv, og både hænder og fødder var deforme, noget, som sker, når musklerne ikke fungerer, og senerne forkortes.

Det var så her, jeg blev dybt taknemmelig. Taknemmelig over at bo i Danmark.

Min datter sad helt rank i sandet, holdt oppe af sit korset. Hun brugte sine hænder, for de var behandlet med skinner, fra hun var spæd. Og hun kunne stå i sit kommunalt bevilgede ståstativ, da hendes fødder var opereret op til flere gange og havde været i skinner døgnet rundt.

Modsat kvinden i sandet på Malta, som ikke havde nogen synlig funktion på grund af manglende behandling og manglende hjælpemidler.

Held at bo i den rigtige kommune
Dengang var jeg taknemmelig over at bo i Danmark, i dag er jeg taknemmelig for at bo i en kommune, som stadigt bevilger de hjælpemidler, der skal til, for at min datter ikke ender som kvinden i sandet. En kommune, som lige har bevilget min datter en gåvogn.

Vi kan glæde os over, at mange års træning betyder, at hun i dag kan gå rundt indenfor. Men vi er kun nået dertil, fordi vi er heldige − heldige at bo i en kommune, som anerkender, at ståstativ eller gåvogn kan være et hjælpemiddel, der kan sikre barnets positive udvikling gennem øget leg og andre kognitive stimuli.

I mange andre kommuner bevilger man ikke længere hjælpemidler til at hjælpe med at komme op at stå og gå. Disse kommuner mener, at børn er tilstrækkeligt kompenseret, når der er bevilget en kørestol.

Kommunerne henviser i øvrigt til, at behovet for at stå og gå er en behandling og derfor ikke er deres ansvar, men regionernes. Men regionerne synes heller ikke, det er deres ansvar, for det blev lagt ud til kommunerne med kommunalreformen.

Grelt eksempel fra Sjælland
Det sidste grelle eksempel er fra en kommune på Sjælland, hvor der på hjælpemiddeldepotet står fuldt funktionsdygtige gåvogne, men de udleveres ikke til børnene i kommunen, fordi der er lavet et nyt serviceniveau, hvor gåvogne bare ikke bevilges.

Kommunen i eksemplet tilsidesætter dermed servicelovens krav om, at der skal laves en konkret individuel vurdering af, om barnet kan have nytte af hjælpemidlet.

Ankestyrelsen har i en principafgørelse (principafgørelse 4-15) afgjort, at en gåvogn kan bevilges som hjælpemiddel, hvis gåvognen i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og dermed i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for barnet.

Børn har krav på at stå og gå
Børnene bliver taberne! Ingen, som kender børn uden selvstændig stå- og gangfunktion, kan være i tvivl om, at det har fatale konsekvenser for både børnenes fysiske og kognitive udvikling, hvis de ikke kommer op at stå og gå.

De fratages den store glæde, de har ved at kunne gå og være "normale", og deres funktionsniveau reduceres. På sigt kommer følgeskader som skoliose (skæv ryg), nedsat ledbevægelighed og respirationsfunktion og dermed øgede offentlige udgifter.

Kassetænkning og den kommunale prioritering betyder, at de kortsigtede besparelser bliver dyrere for alle på den lange bane.

Men hvorfor denne kassetænkning? Har børn i Danmark ikke krav på at kunne stå og gå, også selvom at de skal have hjælp til denne funktion? Hvordan kan et så åbenlyst behov blive til en kampplads mellem forældre, kommune og region? Er vi virkelige så fattige i Danmark, at vi ikke har råd til at hjælpe børn med at stå og gå?

Forrige artikel SF-kandidat: Riv kontanthjælpsloftet ned og byg et kontanthjælpsgulv SF-kandidat: Riv kontanthjælpsloftet ned og byg et kontanthjælpsgulv Næste artikel Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden
 • Anmeld

  Peter Hansen · Menneske

  Hvad der ikke kan forklares, kan ikke forvares.

  CITAT" Hvis der opstår tvivl om, hvilken myndighed der er ansvarlig for bevilling/betaling af et nødvendigt behandlingsredskab/hjælpemiddel, må tvivlen ikke komme borgeren til skade. Derfor må den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren levere behandlingsredskabet/hjælpemidlet, hvorefter spørgsmålet om betaling må afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder." CITAT slut https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/behandling-og-genoptraening/sporgsmal-svar-og-gentraening-og-behandling/behandlingsredskab-eller-hjaelpemiddel

  Sundhedsstyrelsen
  CITAT" Hvis sygehuset og kommunen er uenige om, hvem der skal betale for et behandlingsredskab eller hjælpemiddel, må det ikke komme borgeren til skade. Det betyder, at den myndighed (kommune eller region), der har tættest kontakt til borgeren skal udlevere det nødvendige, indtil der er en afklaring." CITAT slut

  https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/patientinfo-og-rettigheder/hjaelpemidler

  SPØRGSMÅL.:

  Hvordan kan et retssamfund bryste sig af, at borgernes retssikkerhed holdes i hævd, når embedsmænd/kvinder i de forskellige kommuner, overrider hvad både Folketing og Sundhedsstyrelsen kræver og mener?

  Hvordan kan embedsmænd/kvinder med deres respektive ledelser fortsætte i det uendelige, med ulovlig og privat fortolkning af regler og love som politikerne fastsætter? Helt uden nogen form for konsekvens.

  Hvem kan forklare: Hvad der ikke kan forklares kan ikke forsvares.

  Med venlig hilsen

 • Anmeld

  Jette wolter · Jeg

  Genbrug

  Undre mig over humanitær brædstrup har så mange handikap hjælpemidler til at ståer men vi er jo indenfor unalt regi jo heller ikle vandt til genbrug herkunne der virkelig spares penge og nogle kunne kpe i arbejde men nej der skal købes nyt og til hvilken pris ja det er dyrt og så er der jo ainistration nej det går da slet ikke sø hellere ide væk