Forsøgsordning med cannabis er ikke på regeringens prioriteringsliste i forhandlinger om satspuljepenge

CANNABIS: Regeringen vil ikke prioritere forsøgsordningen med medicinsk cannabis i forhandlinger om den såkaldte reserve, viser et internt notat. Det skyldes først og fremmest, at man afventer den endelige evaluering. Enhedslisten og Alternativet presser på for at genstarte ordningen, der står til at udløbe i 2021. 

Det bliver ikke under de igangværende forhandlinger om den såkaldte reserve - satspuljens afløser - at der skal findes midler til en videreførsel af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Det mener regeringen, der ikke har ordningen med blandt deres prioriteringer, som de er beskrevet i et internt notat, Altinget er i besiddelse af. 

Ordningen står til at udløbe i 2021.

Login