Genlæs debatten om den nye regerings socialpolitik

DEBAT: I den sidste måned har socialdebatten sat fokus på den nye regerings socialpolitik. Genlæs alle indlæggene her.

Socialdebatten sætter fokus på den nye regerings socialpolitik

PRÆSENTATION: Hvad vil den blå bloks nye flertal betyde for dansk socialpolitik? Socialdebatten undersøger sagen i den kommende måned. Læs mere her, og mød panelet.

Bragt 28. august 2015 – læs indlægget her

--------------------

Ældre Sagen: For mange ældre presses til rehabilitering

DEBAT: Hverdagsrehabilitering kan forbedre mulighederne for et aktivt og uafhængigt liv. Men det kræver, at der lyttes til den enkelte borgers egne ønsker og behov, skriver Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen.

Bragt 28. august 2015 – læs indlægget her

--------------------

DS: Socialområdet kræver langsigtet investeringsstrategi

DEBAT: Herning har investeret i at sænke sagsantallet per socialrådgiver. Det har fungeret forebyggende – og sparet kommunen penge. Det bør landspolitikerne lære, skriver Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Bragt 28. august 2015 – læs indlægget her

--------------------

DH: Masser af plads til forbedringer for handicappede

DEBAT: Den nye regering bør blandt andet sikre større retssikkerhed for handicappede og en forenkling af socialområdet. Det skriver Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Bragt 28. august 2015 – læs indlægget her

--------------------

Dansk Erhverv: Gennemsigtighed er vejen til en effektiv socialpolitik

DEBAT: En ny regering bør måles på, om den skaber den største positive forskel med de midler, der er til rådighed. Det handler ikke kun om metoder og effektstudier, skriver Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Bragt 28. august 2015 – læs indlægget her

--------------------

KFUK: Lovlig prostitution forværrer problemer

DEBAT: En lempelse af rufferibestemmelserne kan bidrage til at gøre det lettere for de personer, der tjener penge på andres prostitution. Det skriver Helle Jarlmose, generalsekretær i KFUK's Sociale Arbejde.

Bragt 28. august 2015 – læs indlægget her

--------------------

Socialchefer: Regeringen glemmer forebyggelse

DEBAT: Forebyggelse er kun nævnt med én enkelt sætning i regeringsgrundlaget. Det sender et dårligt signal til kommunerne, mener Helle Linnet, landsformand for Foreningen af Socialchefer i Danmark.

Bragt 3. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

Børns Vilkår: Plads til forbedring

DEBAT: Det sker oftere og oftere, at børnenes behov bliver tilsidesat for økonomiske hensyn. Børnene får ikke den hjælp, de har brug for og krav på, skriver Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Bragt 3. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

Reden: Bureaukratiet ødelægger ngo'erne

DEBAT: Rent politisk betragtes menneskehandel stadigvæk som et midlertidigt fænomen. Dette ødelægger ngo'ernes muligheder for at planlægge langsigtet. Det mener Charlotte Fuglsang, forstander for Reden København og Reden International.

Bragt 3. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

SAND: Politikerne svigter de hjemløse

DEBAT: På trods af at antallet af hjemløse stiger, undlader politikerne at forsøge at hjælpe dem, mener Ask Svejstrup, sekretariatsleder i SAND – De hjemløses landsorganisation.

Bragt 3. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

SFI-direktør: Drop silotænkning på socialområdet

DEBAT: Sociale problemer er som regel komplekse og svære at håndtere isoleret. En af de største udfordringer er at få mange gode intentioner til at spille sammen til borgerens bedste, mener Agi Csonka, adm. direktør i SFI.

Bragt 10. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

Ældre Sagen: Pas på de pårørende

DEBAT: Mange pårørende vil gerne hjælpe til, men de pårørende bør hjælpes mere, så de f.eks. ikke får stress eller fysiske skavanker, skriver Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen.

Bragt 10. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

DS: Fattigdom får ikke nødvendigvis folk i arbejde

DEBAT: Politikerne bør overveje at droppe det ensidige fokus på økonomiske incitamenter, fordi det kun er en lille del af de ramte mennesker, der har ressourcerne til at reagere på de nedsatte ydelser, mener Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Bragt 10. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

DH: Mennesker frem for systemer

DEBAT: Mennesker med handicap skal ikke ses som en byrde, men have mulighed for at deltage i, og bidrage til, samfundet, skriver Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Bragt 10. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

KFUK: Kamp mod prostitution skal være flerstrenget

DEBAT: Forbyggende tiltag kan ikke stå alene, men skal underbygges af bl.a. en forbedret misbrugsbehandling og konkret lovgivning i form af et forbud imod køb af sex. Det skriver Helle Jarlmose, generalsekretær i KFUK's Sociale Arbejde.

Bragt 10. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

Zornig: Flygtningebørn har også krav på hjælp

DEBAT: Politiet har brugt magt til at tvinge grædende børn ind i busser, uden at der var børnefaglige til stede for at hjælpe. Sådan beretter Lisbeth Zornig Andersen, der opfordrer til, at der altid er en børnefaglig med politiet.  

Bragt 17. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

Børns Vilkår: Barnet skal først i skilsmissesager

DEBAT: Skilsmisselovgivningen er fyldt med lappeløsninger, der ikke sætter barnets behov først. Det er derfor en oplagt opgave for den nye regering at fremlægge en børnepakke på skilsmisseområdet. Det mener Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Bragt 17. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

Dansk Erhverv: Frit valg virker

DEBAT: Hvis vores velfærd fortsat skal udvikles, bør man skele til ældreområdet. Siden 2003 har borgeren selv kunnet vælge imellem offentlige og private tilbud. Det skriver Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Bragt 17. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

Socialchefer: Unge må ikke marginaliseres

DEBAT: Arbejdspladserne efterspørger kvalificeret arbejdskraft, men der bliver flere og flere uden uddannelse og færre, som bryder mønstre. Det kræver mere end håndholdt, kommunal indsats at hjælpe dem videre, mener Helle Linnet, landsformand for Foreningen af Socialchefer.

Bragt 17. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

SAND: Hjemløsepolitik har fejlet

DEBAT: Politikerne har fejlet. Det er især gået ud over de unge, som er hårdt ramt af kontanthjælpsreformen. Det skriver Ask Svejstrup, sekretariatsleder i SAND.

Bragt 17. september 2015 – læs indlægget her

--------------------

Forrige artikel KL: Beskæmmende læsning fra Scleroseforeningen KL: Beskæmmende læsning fra Scleroseforeningen Næste artikel DF: Samarbejd på tværs af hele socialområdet DF: Samarbejd på tværs af hele socialområdet