Debat

Handicaporganisationer: Vi ventede i flere år, før vi fik et useriøst svar fra Ankestyrelsen

Det er svært at have tillid til en klagemyndighed, der bruger to og et halvt år på at behandle en sag for så blot at ignorere en alvorlig og veldokumenteret klage, skriver Mogens Wiederholt, Jeppe Kerckhoffs og Thomas Krog

Tilsynets svar på handicaporganisationernes klage efterlader dem i en situation af afmagt, skriver Mogens Wiederholt, Jeppe Kerckhoffs og Thomas Krog.<br>(Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Tilsynets svar på handicaporganisationernes klage efterlader dem i en situation af afmagt, skriver Mogens Wiederholt, Jeppe Kerckhoffs og Thomas Krog.
(Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Året er 2018, og vi, tre handicaporganisationer, retter henvendelse til tre kommuner, som toppede på listen over fejl i sager om hjælperordningen (BPA-ordning). 

Det sker efter en grundig gennemgang af deres egne beskrivelser af den service, de leverer til borgere med handicap. I disse beskrivelser, også kaldet kvalitetsstandarder, finder vi, på en række områder, at ordlyden efter vores opfattelse er direkte i strid med den gældende lovgivning.

En enkelt kommune er meget lydhør og retter straks ind, mens de to andre kommuner afviser, at der er problemer med deres kvalitetsstandarder. 

Man kunne tro, at den lange ventetid var blevet brugt til at undersøge sagerne grundigt, men nej. Tilsynet har slet ikke undersøgt sagerne.

Mogens Wiederholt, Jeppe Kerckhoffs og Thomas Krog, hhv. direktør i CP Danmark, faglig og politisk chef i Dansk Handicap Forbund og politisk chef i Muskelsvindfonden

Vi vælger derfor at klage over de to kommuner til tilsynet ved Ankestyrelsen, fordi tilsynets opgave er at kontrollere, at kommunerne overholder lovgivningen.

28 måneders ventetid
Nu er der så endelig kommet svar fra tilsynet. 

28 måneder, eller knap to og et halvt år, senere. Jovist, tilsynet beklager den lange sagsbehandlingstid og har punktligt sendt den ene beklagende meddelelse om udsættelse efter den anden.

En ting er en urimelig lang ventetid, hvor kommunerne uanfægtet kan fortsætte med deres ulovlige praksis. En anden er selve indholdet og konklusionen, da den endelig kom. Man kunne tro, at den lange ventetid var blevet brugt til at undersøge sagerne grundigt, men nej. Tilsynet har slet ikke undersøgt sagerne.

Tilsynet drager sin konklusion udelukkende på baggrund af kommunernes kommentarer til vores klage. Således skriver tilsynet i det ene svar: "På baggrund af Brønderslev Kommunes udtalelse finder Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse tilsynssag. Vi gør derfor ikke mere i sagen."

Det virker useriøst, at tilsynet ikke foretager sig yderligere for at afdække, hvorvidt kommunerne eller klagerne har ret på de områder, hvor der er uenighed. Det er nærmest grotesk, at tilsynet, som argument for ikke at gøre mere, blot videregiver den kommunale argumentation.

Alvorlige klagesager
Vi anfægter på ingen måde, at tilsynet indhenter kommunernes kommentarer, tværtimod. Men det er problematisk og krænkende, at de tilsyneladende ikke tager vores henvendelse mere seriøst. 

Det er alvorlige sager, vi har klaget over. Nogle sager handler om mennesker, der bliver efterladt uden deres hjælpere, når de er indlagt på hospitalet. 

Og andre sager om mennesker, der kun får lov til at være væk fra deres hjem med deres hjælp i én uge om året. Det er med andre ord sager, hvor kommunen  efter vores opfattelse  ulovligt forhindrer mennesker med handicap i at leve et selvstændigt liv på linje med andre uden et fysisk handicap.

Med tilsynets svar er vi efterladt i en situation af afmagt. Ankestyrelsens tilsyn er den klagemyndighed, der skal sikre borgernes retssikkerhed. Men i stedet sidder vi tilbage med en krænket retsfølelse og en oplevelse af, at tilsynet ikke tager os alvorligt. 

Hvor går vi hen, hvis klagemyndigheden ikke virker?
Den useriøse håndtering af vores klage tjener kun til at øger mistilliden mellem borgerne og myndigheden.

Det handler om alvorlige kommunale fejl og forsømmelser, der efter vores opfattelse er ulovlige og har alvorlige konsekvenser for de borger det angå , og derfor selvsagt ikke tåle "smøl". 

Hvordan kan vi have tillid til en klagemyndighed, der bruger to og et halvt år på ingenting for så efterfølgende at trække på skuldrene over en alvorlig og veldokumenteret klage?

Hvor skal vi gå hen, hvis ikke den pågældende klagemyndighed tager vores henvendelse alvorligt? Er det rimeligt at vi som borgere blive efterladt i uvished om vores retsstilling i årevis, men kommunerne uanfægtet fejlinformerer?

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion