Handicappede døjer med adgangen til tog og busser

TILGÆNGELIGHED: Mange handicappede oplever fortsat væsentlige barrierer for at komme rundt med den offentlige transport. Først og fremmest manglende tilgængelighed til bus og tog skaber problemer.

Det kan være unødvendigt udfordrende for kørestolsbrugere og svært gangbesværede at få glæde af den offentlige transport.

Det vurderer UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen oven på en rundspørge blandt foreningens medlemmer.

Af rundspørgen fremgår det, at knapt halvdelen af de, der har svaret, oplever problemer med at benytte den offentlig transport på grund af manglende tilgængelighed.

”Det betyder, at man blive begrænset i sit liv. Helt banale ting som at kunne købe ind, tage på restaurant eller besøge familiemedlemmer bliver man begrænset i,” siger foreningens formand Janus Tarp.

Ifølge ham kan man som handicappet føle sig dobbelt ramt, fordi man som det første er begrænset af sit handicap. Og dernæst bliver begrænset i at benytte sig af offentlig transport på grund af det handicap.

”Det gør, at nogle mennesker bliver afskåret i deres almindelige deltagelse i ting, som andre føler helt naturligt,” siger Janus Tarp.

Tilgængelighed ind i udbud
Undersøgelsen viser, at foreningens medlemmer særligt er udfordret, når det handler om adgange til busser.

Her peger Janus Tarp på, at der kan være problemer i forhold til de krav, der stilles til operatører, når busstrækninger sættes i udbud.

”Vi ser stadig udbud, som ikke tilgodeser handicappede tilstrækkeligt. Men EU går faktisk foran med standarder, som vi også i Danmark må rette ind efter. Så der kommer til at ske noget positivt med tiden,” siger Janus Tarp.

Han forventer dog, at det alligevel har lange udsigter, fordi en del af busdriften er bundet op på kontrakter, der strækker sig en del år ud i fremtiden.

Men erfaringerne fra andre steder i verden viser ham, at det også i Danmark må være muligt at sikre tilstrækkelig adgang til busserne.

Det går langsomt
”I storbyer som New York og Barcelona har man en anden indstilling. Her kan man ofte enten få hjælp til at komme ind af chaufføren, eller der kan skydes en rampe ud. Det kunne vi lære noget af herhjemme,” siger Janus Tarp.

Når det handler om adgangen til togene, roser han den københavnske metro for at leve op til de behov, som kørestolsbrugere og gangbesværede har.

Men han mener, at det går for langsomt med at få alle landets øvrige togperroner med.

”Det er ikke så svært med det nybyggede. Men med det eksisterende går det langsomt, og det er jo langt de fleste perroner. Hvis man for eksempel bare havde den rette perronhøjde alle steder, kunne man undgå, at nogen skal komme og hjælpe, fordi kørestolen så kan køre lige ind,” siger Janus Tarp.

Forrige artikel Kommuner jagter gevinst ved screening af spædbørn Kommuner jagter gevinst ved screening af spædbørn Næste artikel Løkkegaard kritiseres for at sætte erhvervsliv over handicappede Løkkegaard kritiseres for at sætte erhvervsliv over handicappede