Handicapråd: Kommunerne skal sikre lige adgang til demokratiet

DEBAT: Mange mennesker med handicap har udfordringer, når krydset skal sættes. Vi skal derfor sikre, at alle har samme muligheder for at udøve deres demokratiske ret, skriver Liselotte Hyveled.

Af Liselotte Hyveled
Formand for Det Centrale Handicapråd

Ditte tager afsted mod valgstedet.

Selvom det er en regnvåd og grå dag, er hun spændt. Hun skal nemlig stemme for første gang.

Men i døren bliver hun afvist. Hun havde ikke skænket det en tanke, at det kunne være en udfordring, for det er jo så grundlæggende at kunne stemme. Men Ditte har muskelsvind og bruger kørestol.

Hendes valgsted var ikke handicaptilgængeligt. Det havde ingen fortalt hende, og hun måtte vente i regnen på, at en valgtilforordnet kom med en stemmeboks spændt fast på maven.

Hun følte sig anderledes og ydmyget.

Det, der skulle have været hendes første møde med demokratiets festdag, blev en nedslående oplevelse.

Lige muligheder for at stemme
Ditte er et af mange mennesker med handicap, der har oplevet udfordringer, når krydset skal sættes til et valg.

Mennesker med handicap skal have samme muligheder som alle andre inden næste folketingsvalg, der senest skal være afholdt til sommer.

Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt, at vi forbedrer forholdene.

Jeg er glad for, at politikerne på Christiansborg har taget det første skridt imod at sikre bedre muligheder for mennesker med handicap, når de skal stemme, da de for nylig har afsat midler til at forbedre forholdene for blinde og synshandicappede. Men vi er slet ikke i mål endnu.

Vi skal alle sammen have de samme muligheder for at udøve vores demokratiske ret.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skriver 2018, og folk stadig møder udfordringer, når de skal noget så basalt som at stemme.

Indsatsen skal ske i kommunerne
Derfor har Det Centrale Handicapråd netop udgivet en pjece til alle landets kommuner, der kommer med forslag til, hvordan handicaptilgængeligheden kan forbedres.

For det er i kommunerne, man kan gøre den store indsats for at komme den manglende tilgængelighed til livs.

Folk med forskellige handicap har forskellige udfordringer, når det kommer til at afgive deres stemme ved et folketingsvalg.

Valgtilforordnede, der ikke vil udlevere stemmesedlen eller giver den til handicaphjælperen.

Informationer, om hvor og hvordan man stemmer, kommer ikke nødvendigvis ud til folk på andre måder end skrift. Det gør det svært for ordblinde og folk med kognitive handicap.

Fysiske hjælpemidler, der ikke er til stede. Eller problemer med tilgængeligheden.

Det skal vi gøre bedre.

Valg for alle
Med pjecen ”Valg for alle” giver vi kommunerne gode råd til kommunikation mellem valgtilforordnede og borgere med handicap.

Vi kommer også med en række anbefalinger til indretning af stemmelokaler, skriftlig, visuel og online information om valgets udførsel og specifikke anbefalinger om adgangen til at brevstemme.

Mennesker med handicap skal have samme muligheder som alle andre for at sætte det så afgørende kryds.

Det er mit håb, at kommunerne tager teten og vil være med til at sikre lige adgang for alle ved det kommende valg.

Det burde kunne lade sig gøre – selv med en minimal indsats for rimelig tilpasning.

Forrige artikel Debat: Skal private investeringer spille en rolle i dansk socialpolitik? Debat: Skal private investeringer spille en rolle i dansk socialpolitik? Næste artikel Debat: Behov for bedre indsats for familier med handicappede børn Debat: Behov for bedre indsats for familier med handicappede børn