Jens Chr. Grøndahl: Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen?

KLUMME: Det er ikke tilliden til HPV-vaccinen, der trænger mest til at blive genoprettet. Det er tilliden til Sundhedsstyrelsen, skriver Jens Chr. Grøndahl, der er i tvivl om, hvorvidt han skal lade sin 12-årige datter få en HPV-vaccine.

Overskriften på denne søndags klumme ser alarmerende ud, men spørgsmålstegnet er ikke retorisk ment. Nok er det en kærkommen sport i det oplyste folkestyre at betvivle institutionernes autoritet, men lige præcis når det gælder vores sundhed, vil vi inderst inde gerne bare overgive os. Den kritiske trang til at diskutere og problematisere holdes i skak af det mere dybfølte behov for tryghed.

Hvem længes ikke efter barndommens familielæge med det tilbageredte hår og en ulastelig slipseknude bag den tilknappede, nystrøgne kittel? For mit vedkommende har jeg i hvert fald svært ved at forlige mig med, at nutidens læger i en misforstået demokratisk og ikke helt hygiejnisk ånd har smidt kitlerne, som om vi var på lige fod. Hvad tror du selv, du fejler? Jo, altså, jeg har læst på nettet…

Jeg kan godt forstå, hvis naturvidenskabsmanden i enhver læge m/k skærer tænder indvendigt, når vi i vores oprør mod eksperter og smagsdommere mener, at vi selv kan sortere og vurdere den overvældende mængde af ekstremt kompleks, lægefaglig viden.

Det kan vi ikke, og netop derfor er det så vitalt, at en aktør som Sundhedsstyrelsen inkarnerer den ultimative troværdighed.

Ingen ved det bedre end styrelsen selv. Den ved det til overflod, men har desværre en tendens til at forveksle behovet for tillid med den immunitet over for kritik, der traditionelt indgår i selvopholdelsesdriften hos offentlige instanser.

Se mere: Sundhedsstyrelse-direktør: HPV-vaccinen er hjerteblod for mig

Problemet er bare, at vi ikke kan skrue tiden tilbage til dengang, patienterne smækkede hælene sammen under dynerne, når overlægen gik stuegang med sit kappeklædte harem. Vi lever på godt og ondt i en kommunikationskultur, hvor vidensniveauet ikke altid matcher diskussionslysten.

Til gengæld har vi alle muligheder for at lade fortidens blinde autoritetstro afløse af en informeret, moden bevidsthed om, at selv læger kan tvivle og tage fejl. Samt at langt de fleste af dem tro mod lægeløftet prøver på at gøre deres bedste.

For Sundhedsstyrelsens vedkommende burde konklusionen derfor ikke være at forskanse sig i kritikafvisende skråsikkerhed. Det ville være mere tillidsskabende, hvis man i stedet holdt sig til den tidssvarende, demokratiske forvaltnings tre Å’er:

Åbenhed, åbenhed og åbenhed.


Anledningen til disse overvejelser er personlig. Min ældste datter er lige fyldt 12 år, og hendes mor og jeg må ligesom tusindvis af andre forældre tage stilling til, om hun skal have HPV-vaccinen, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil beskytte hende mod at få livmoderhalskræft.

Som så mange andre blev også vi påvirket af debatten i kølvandet på den dokumentarudsendelse på TV 2, der i 2015 rejste spørgsmålet om en mulig sammenhæng mellem HPV-vaccinen og de uforklarede sygdomstilstande, nogle med invaliderende symptomer, der rammer et lille mindretal af de vaccinerede piger.

Året efter var antallet af vaccinationer faldet drastisk, og Sundhedsstyrelsen har nu i samarbejde med Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse iværksat en kampagne, der skal genoprette tilliden hos alle os bekymrede forældre.

Selv ville jeg hellere end gerne lade min datter vaccinere med den samme sindsro som dengang, hun blev vaccineret mod mæslinger. Det afskrækker mig heller ikke, når den ene læge efter den anden udtaler, at der er mulige bivirkninger ved enhver vaccination.

Sådan er livet, tænker jeg, og dertil kommer, at kun meget få af de vaccinerede piger har de mystiske, pinefulde symptomer, som er årsag til, at HPV-vaccinen er blevet kontroversiel.

Læs mere: Styrelse advarer skoler om vaccine-information fra TV 2

Når Sundhedsstyrelsen igen og igen fortæller mig, at der ikke er videnskabelig evidens for en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og de omtalte symptomer, er jeg derfor ved at være klar til at bestille tid hos lægen. Men så er det, at vi alligevel går på nettet, og det første, der springer i øjnene, er misforholdet mellem ihærdighed og statistik.

Ifølge NORDCAN, der samkører de nordiske cancerregistre, er der kun 0,9 procent risiko for at få livmoderhalskræft, før man fylder 75 år, og risikoen for at dø af sygdommen før 75 år er helt nede på 0,2 procent. Det svarer til et årligt dødstal på 99, mens der til sammenligning hvert år dør 1.771 kvinder af lungecancer.

Hvorfor er det så magtpåliggende for Sundhedsstyrelsen at vende vores tvivl til overbevisning, at man investerer fem millioner kroner i den verserende kampagne? Fem millioner kroner er trods alt også en slags penge, ikke mindst i forskningssammenhæng.

Styrelsens egne retningslinjer for optagelse af en vaccine i børnevaccinationsprogrammet tilsiger, at alvor og hyppighed vurderes i forhold til risikoen for bivirkninger. Samt at der er tilstrækkelig dokumentation for en vaccines gavnlige virkning.


Der er en bekymrende asymmetri i Sundhedsstyrelsens måde at navigere på, når det gælder den metodiske tvivl, der er alfa og omega for en seriøs natur- og lægevidenskabelig tilgang.

Overlæge Karsten Juhl Jørgensen, Nordisk Cochrane Center ved Rigshospitalet, udtrykker det sådan: ”Når Sundhedsstyrelsen slår på, at vaccinen redder liv, er det udtryk for samme strategi, som de har haft i forhold til mulige skadevirkninger af vaccinen.” Man betvivler, at de kritiske røster kan have nogen som helst berettigelse, men tvivlen rettes ikke indad.

Manglen på beviser for, at HPV-vaccinen skulle være årsag til en gruppe vaccinerede pigers invaliderende symptomer, kan selvfølgelig ikke lægges til grund for, at der slet ingen sammenhæng er. Almindelig sund fornuft tilsiger, at tvivlen må gå begge veje, indtil den nødvendige forskning har givet os svar.

Dét må også have været udgangspunktet for Louise Brinth, lægen på Synkopecenteret ved Frederiksberg Hospital, der havde nogle af de omtalte piger som patienter, og som stod frem i den famøse dokumentar på TV 2. Louise Brinth fik en bandbulle i hovedet af Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA), der dels fandt, at vaccinen var hævet over enhver mistanke, dels affærdigede hendes forskning som ”subjektiv”.

EMA’s afgørelse er siden blevet indklaget. Over for dagbladet Information anførte den svenske læge og forsker Rebecca Chandler, at EMA ikke havde foretaget en såkaldt epidemiologisk undersøgelse, men konkluderede på data, der traditionelt kun anvendes til at opstille hypoteser. Rebecca Chandler sagde desuden, at man burde undersøge, om der kunne være tale om en potentiel, genetisk disponering over for bivirkninger ved HPV-vaccinen.

I det hele taget lider debatten under, at vi mangler sikker viden. Der er fra flere sider rejst seriøs tvivl om, hvorvidt effekten af HPV-vaccinen er dokumenteret. En af kritikerne er overlæge Kim Varming, Aalborg Universitetshospital. Kim Varming er ekspert i klinisk immunologi, og i et interview med dagbladet Information sidste år tog han skarpt afstand fra Sundhedsstyrelsens påstand om, at HPV-vaccinen redder liv.

”Det er bevist, at vaccinen nedsætter antallet af infektioner med HPV og antallet af tilfælde med celleforandringer … men det er ikke bevist, at vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft,” sagde Kim Varming. Han tilføjede, at det vil kræve videnskabelige forsøg, der strækker sig over mere end 20 år, ”og det vil ingen medicinalfirmaer bekoste.”

Overlæge Kåre Mølbak, der er afdelingschef ved Statens Seruminstitut, gik i rette med Kim Varming: ”Hvis man ser på det etisk, så ville man jo ikke lade kvinder i en kontrolgruppe udvikle kræft. Det ville ikke være acceptabelt.”

Hertil svarede Kim Varming, at Sundhedsstyrelsen burde have taget forbehold for den manglende evidens. Bundlinjen er, at ingen ved, om vaccinen virker. ”Så derfor samler man nogle eksperter, der tror på, at den virker, og det har der været tilstrækkeligt med eksperter, der tror.” (TV2.dk 30. 5. 2016).


I fraværet af videnskabelig evidens og stillet over for en sundhedsfaglig, statslig aktør, der propaganderer så massivt, er der ikke noget at sige til, hvis mistænksomheden breder sig med alt, hvad det indebærer af konspirationsteorier. Jo mere skråsikkert Sundhedsstyrelsen fører sig frem, desto mere vil kritikerne forfalde til motivforskning.

Læs mere: Lægemiddelstyrelsen: HPV-vaccinen virker

I sig selv bør det ikke være inkriminerende, at læger og forskere samarbejder med medicinalindustrien. På den anden side ville det være giftigt for borgernes tillid, hvis det kunne sandsynliggøres, at de betragtelige økonomiske interesser i en global vaccinationskampagne indirekte influerede på Sundhedsstyrelsens overvejelser.

Den ubekvemme sandhed – ubekvem såvel for sundhedssystemet som for pigerne og deres forældre – er, at tvivlen og usikkerheden råder. Sundhedsstyrelsen ville stå sig ved i det mindste at indrømme det frem for at give et forceret og derfor misvisende billede.

Imens klikker vi forældre rundt på nettet, men de mange ekspertudsagn får os ikke til at føle os klogere eller tryggere, tværtimod. Ét sted erfarer man, at den vaccine, danske piger tilbydes, kun dækker en version af HPV-virus, der er gængs i Danmark. Man spørger sig selv, om Sundhedsstyrelsen har overvejet, at mange af pigerne rejser til udlandet for at studere og måske forelsker sig derude?

Et andet sted står der, at vaccinen godt nok dækker fire typer af HPV, men til gengæld øger risikoen for at blive smittet med en helt syttende slags. Det bliver simpelthen værre og værre, jo mere man læser.

Hjemme hos os har vi taget timeout. Vi trøster os med, at vores datter trods alt stadig er barn, og at der går en rum tid, før hun tager hul på ungdomslivet. I mellemtiden håber vi, at vaccinen udvikles, og at man måske får udskiftet nogle af de stoffer, herunder aluminium, som kritikerne mistænker for at fremkalde de uhyggelige bivirkninger.

Eftersom HPV overføres ved samleje, kan man i øvrigt undre sig over, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler, at drengene bliver vaccineret. Af en artikel på Videnskab.dk fra januar i år fremgår det, at læger og sygeplejersker på eget initiativ og for egen regning giver deres sønner den bekostelige vaccination, ikke mindst fordi vaccinen beskytter mod kræft i mundsvælget.

Samme beskyttelse kommer ikke det store flertal af mindre privilegerede drenge til gode. Hvorfor? Det er endnu et spørgsmål, som vi har til gode at få Sundhedsstyrelsens svar på.

Forvirringen er stor, og som forældre føler man sig efterladt i et vildnis af modstridende informationer. Med sin tendentiøse, asymmetriske distribution af tvivl og skråsikkerhed bidrager det officielle sundhedsvæsen desværre kun til rådvildheden.

Her, hvor vi står, er det ikke tilliden til HPV-vaccinen, der trænger mest til at blive genoprettet. Det er tilliden til Sundhedsstyrelsen.

......

Jens Christian Grøndahl skriver fast klummen 'En anden vinkel' i Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

 

Forrige artikel Carl Valentin: Det kan ikke betale sig at hjælpe de gamle Carl Valentin: Det kan ikke betale sig at hjælpe de gamle Næste artikel Lars Tvede: Låser du din dør? Racist! Lars Tvede: Låser du din dør? Racist!
 • Anmeld

  Christian X

  Myndigeheders faglighed er under pres:

  http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9588951/staten-er-ikke-en-virksomhed/

  Når befolkningen mister tilliden til de offentlige mydigheder, mister vi grundlaget for det danske velfærdssamfund.

 • Anmeld

  Tove Rump

  Sand videnskab

  Al sand videnskab bygger på undren. Og når der bliver lukket af til muligheden for denne undren, havner vi i en farlig fordomsfuld fastlåsthed, hvor sand kommunikation og kreativ tænkning ikke er mulig. - Jeg tænker, at hele vores offentlige behandlersystem i denne tid ligger under for en bedrevidende forstokket forståelse af menneskelig sygdom og ubalance. Og det er præcis den samme holdning, der ligger til grund for Sundhedsstyrelsens voldsomme propaganda for HPV-vaccinen. - Der er i den grad brug for en helt anderledes holdning til behandling end den, vi indenfor det offentlige behandlersystem i Danmark ligger under for. - Vi må i langt højere grad til at se på ÅRSAGER til ubalance frem for SYMPTOMER. Hvorfor er der f.eks. ikke nogen, der taler om, hvordan vi eventuelt kunne forebygge smitte med HPV-virus gennem en langt bedre information om hygiejne. Selv om vi bryster os af at have en god sexualoplysning her i landet, kunne det være, der skulle ekstra fokus på hygiejnen. Det ville jo være en oplagt fordel, hvis man gennem god hygiejne gjorde det af med HPV-vira, INDEN der var mulighed for at overføre dem.

 • Anmeld

  Susanne Mikkelsen

  OECD

  For et par år siden lavede ovennævnte en rapport, bl.a. om hvorfor levetiden i DK er lavere end i andre lande.

  Konklusionen var, at det var et rigidt og ineffektivt sundhedsvæsen. Den blev sjovt nok stort set forbigået / tiet ihjel.

  Herhjemme er der hele tiden fokus på hvad patienter kan gøre / gør forkert, men aldrig på hvad de professionelle gør anderledes i andre lande.

  Med HPV (som i alle andre tilfælde) skulle de fagprofessionelle måske overveje at DE er til for patienterne og ikke omvendt.

 • Anmeld

  Henrik G. Jensen

  Sjældent med så meget vrøvl i Altinget

  Giver det dig ikke stof til eftertanke, at vaccinen anbefales af alle Europæiske sundhedsmyndigheder, af EMA, FDA, WHO - Australien og Canada bare for at nævne nogle. Er to danske læger nok til at forkaste al den viden, der ligger bag denne vaccine? Selvfølgelig ikke!

  Omkring Sundhedsstyrelsens åbenhed tror jeg ikke du har fulgt med. Lyt til direktøren i seneste udsendelse fra TV2. Mere åbenhed kan næppe vises.

 • Anmeld

  Cathrine engsig

  Østrig og Japan

  Er 2 lande der har fravalgt st anbefale vaccinen
  Hvorfor?
  Hvis den er så sikker......

 • Anmeld

  Thomas Hansen

  Tove Rump og Cathrine Engsig

  Tove - gøre det af med HPV-virus gennem god hygiejne??? Ja, det ville være dejligt, hvis det på nogen måde var sådan verden fungerede. Har du nogen anelse om hvad du taler om??
  Cathrine - Det er sket på foranledning af horder af idioter, som tror den kloge kone i nabolaget er en større autoritet end landets lægestab, ikke fordi der er noget i vejen med vaccinen.

 • Anmeld

  Claus Jensen

  Henrik G. Jensen taler mod bedrevidende

  Der er mange flere end de to læger nævnt i artiklen, der er kritiske overfor HPV-vaccinen og Sundhedsstyrelsen, det ved Henrik G. Jensen udmærket godt.

  Det er også vrøvl, at mængden af viden om HPV-vaccinen skulle blive større eller bedre af, at vaccinen anbefales af forskellige myndigheder, som for de flestes vedkommende tager marchordrer fra centralt hold.

  Dette gælder fx den danske Sundhedsstyrelse, som reelt ikke har nogen selvstændig holdning til eller tager noget ansvar for HPV-vaccinen. Sundhedsstyrelsen mener det samme som EMA, henviser til EMA og lægger i sidste ende ansvaret hos EMA.

  Sundhedsstyrelsen adopterede således omgående og fuldstændig ukritisk EMA's konklusioner i den rapport om HPV-vaccinen, som ellers var blevet lavet på Sundhedsstyrelsens egen foranledning. Dette betød bl. a., at Sundhedsstyrelsen med logrende hale og tungen ud af munden underkendte deres egen rapport, så snart EMA kaldte dem til hæl. Her beskrevet i Berlingske Tidende:

  »EMA har i forbindelse med deres gennemgang af den danske forskning påpeget, at der er en række mulige fejlkilder i den måde, forskerne ved Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital har udvalgt patienter på, og de metoder, der er anvendt i de videnskabelige opgørelser,« siger Sundhedsstyrelsens chef, Søren Brostrøm. Men i september i år udsendte Sundhedsstyrelsen og WHO i samarbejde en rapport på baggrund af de selvsamme danske indberetninger om POTS, som EMA nu kritiserer, og dengang var Sundhedsstyrelsens tone en anden i rapporten, som var styrelsens officielle afrapportering til EMA ... Jeg undrer mig over, at Søren Brostrøm er så begejstret for EMA’s konklusion, da EMA rent faktisk underkender to indberetninger fra Sundhedsstyrelsen selv, hvoraf den ene er udarbejdet sammen med læge, ph.d. Louise Brinth fra Synkopecenteret, som nu må lægge øre til direktørens kritik...''
  https://www.b.dk/nationalt/styrelse-underkender-egen-hpv-rapport

  Overlæge fra Synkopecentret Jesper Mehlsen præciserer i Metroxpress, at Sundhedsstyrelsen ikke bare underkendte deres egen rapport, men også fuldt ud tilsluttede sig EMA's mistænkeliggørelse af danske hopsitalsafdelinger og læger, da EMA fløjtede:

  ''Når direktøren fra Sundhedsstyrelsen (Søren Brostrøm, red.) udtaler sin glæde over EMAs rapport og dermed over dens nedgøring af en hospitalsafdeling og en navngiven yngre læge, så viser det, at han enten ikke har forstået indholdet i rapporten, eller at han ikke er i stand til at forholde sig objektivt og kunne overskue de mulige konsekvenser af egne udtalelser. I begge tilfælde må det give anledning til dyb bekymring for Sundhedsstyrelsens fremtid under en sådan ledelse, siger Jesper Mehlsen til metroxpress.'' https://www.mx.dk/nyheder/hpv/story/31580776

  Men man behøver ikke fortælle Henrik G, Jensen, at Sundhedsstyrelsen og dens nuværende leder Søren Brostrøm er en skødehund for de store inter- og overnationale interesser, inklusive medicinalindustrien. Som pensioneret enhedschef i Sundhedsstyrelsen ved Henrik G. Jensen allerede alt om det og taler derfor mod bedrevidende i sin kommentar,

 • Anmeld

  Rigge Borch

  Tak, Jens Christian Grøndahl

  Jeg har det ligesom dig, jo mere jeg læser, jo mere jeg informerer mig, jo værre bliver det og samtidigt stiger mistroen til Sundhedsstyrelsen og især Søren Brostrøm. Han gentager mantraet " vaccinen er sikker" på trods af at vi ser mange skadede kvinder. Så kan vælge at sige som Sundhedsstyrelsen, at de ikke er der, fordi man ikke anerkender dem som skadede. Nyligt prøvede Søren Brostrøm, at "tørre den af" på Regionerne, men de gør ko hvad Sundhedsstyrelsen siger. Man kan desværre heller ikke kalde Kræftens Bekæmpelses involvering i HPV vaccinen troværdig, når de har et mange millioner kroner samarbejde med producenten.
  EMA's rapport er under al kritik, specielt fordi de vælger kun at se på to bivirkninger, POTS og CRFS, hvorefter de sorterer op til 2/3 fra igen, fordi de ikke har alle symptomerne - og så når man samme mængde som i baggrundsbefolkningen. Jeg mener Rebecca Chandler har fat i den rigtige ende. Vi skal have undersøgt hvem og hvorfor, der er nogen der får bivirkninger. HPVvacvinen virker for to af femten HPV vira der kan forårsage kræft, men vi ved ikke om dorhindrer et eneste tilfælde og vi ved heller ikke hvor længe den virker.
  Hvorfor bliver Søren Brostrøm ved? Det er jo hans hjertebarn og han kan ikke se nederlaget i øjnene. Han skulle fra start have anerkendt problemerne, pauseret HPVvacvinen og fået den revurderet for at bevare befolkningens tillid.

 • Anmeld

  cathrine engsig

  Hvem har vi tillid til?

  Tak til Claus Jensen for denne udemærkede kommentar - og til Jens Chr. Grøndahl for artiklen. Den lave vaccineprocent skyldes netop den manglende dialog fra SST side med de læger og patienter som sidder med bivirkningerne i hverdagen og som er dem borgerne har tillid til. Vi så gerne at SST støttede op om disse læger i stedet for at modarbejde dem for ikke at tabe ansigt.
  Det kan undre at SST kan fastholde, at der ingen sammenhæng mellem bivirkninger og vaccine er - inden at forskningen i disse bivirkningers årsag er afsluttet, blot ud fra nogle registerstudier fra EMA som ikke tager højde for de symptomer og diagnoser som pigerne netop har.

 • Anmeld

  Tove Rump

  En debat for at blive klogere

  Jeg tænker, at hele grundlaget for en vigtig debat må være, at man gerne vil have større indsigt. Når nogen bliver latterliggjort på grund af et forslag til løsning af en problemstilling, tænker jeg, at vi allerede er havnet i ufrugtbart terræn. - Det kan meget vel være, at HPV-virus på ingen måde kan holdes hverken ude eller nede ved fokus på hygiejne. Men så ville det være konstruktivt at forklare, hvorfor forbedret hygiejne i denne sammenhæng ikke er en farbar vej. - Jeg mener, at latterliggørelse netop er et helt centralt og meget tungtvejende problem indenfor det etablerede behandlersystem. - Som sagt: Al sand videnskab begynder hele tiden - og igen og igen - med den store undren. - Når bedreviden lukker feltet for nytænkning, bliver det yderst vanskeligt at finde andre og mere farbare veje at gå.

 • Anmeld

  ove kjær kristensen · Alternativets kandidat region Sydjylland.

  Tro mod lægeløftet?

  Langt de fleste læger er nettop ikke tro mod lægeløftet, for så havde vi ikke alle de konflikter i de anbefalinger og regelsæt Sundhedsstyrelsen udstikker.
  Lægeforeningen tør ikke tage den debat internt og overlader til Sundhedsstyrelsen om at tolke læge løftet.

 • Anmeld

  Rigge Borch

  Du har ret, Tove Rump

  Når man ytrer sig i denne debat, skal man være forberedt på det værste, og det her er i den forbindelse småting. Det er utrolig svært at få en debat i gang i en ordentlig tone, men det skal jo ikke forhindre os i at prøve, vel? HPV virus er seksuelt overført, om det er meget smittefarlig ved jeg ikke, men risikoen er størst med skiftende partnere. Så det handler vel om hvad bedre hygiejne er? Hvis det er "beskyt dig" så er det relevant.

 • Anmeld

  Tove Rump

  Tak, Rigge Borch

  Tak for et meningsfuldt svar, Rigge Borch. Ja, netop i de kontroversielle debatter må vi insistere på en saglig, sober og respektfuld sprogbrug. Og i denne debat om nødvendigheden og farligheden ved HPV-vaccine er det af allerstørste betydning, at vi holder fast på, at vi vil have disse sammenhænge ordentligt undersøgt. Vi må tage det ansvar, vi har for vore unges sundhed, meget alvorligt. Og, som jeg ser det, er der så megen tvivl om disse spørgsmål, at vi må kræve af vores Sundhedsstyrelse, at man går ind i en grundig undersøgelse af den eventuelle sammenhæng mellem HPV-vaccinationen og de alvorlige skader, nogle unge er ramt af. - Det er helt og aldeles uacceptabelt, at Sundhedsstyrelsen uden nogen som helst videnskabelige evidensbaserede forskningsresultater bare holder fast i, at der ingen sammenhæng er mellem HPV-vaccination og de alvorlige personskader.

 • Anmeld

  Gudrun Beyer Paulsen · Lektor

  Aluminium og

  Jeg kan oplyse Grøndal om at der har været aluminium i vacciner i mindst 50 år. Vacciner som DiTeKiPol, hepatitisvacciner og alle allergivacciner indeholder aluminium. Disse vacciner har ikke givet anledning til panderynker eller kroniske sygdomme, tværtimod. Det er en meget gennemprøvet adjuvans. Det lyder altså lidt for mærkeligt. Ja det er "kun" 1 % der får livmoderhalskræft i løbet af et liv, men det kedelige ved den kræftform er altså at den ofte rammer yngre kvinder, der har små børn. Man kan overleve, men det er en meget meget ubehagelig sygdom, og de der har været igennem behandlingen synes bestemt ikke det er en søndagsudflugt med bivirkninger ved behandling med fx stråling på andre organer og organsystemer som fx bækkenknogler, tarm, blære og hud. Behandlingen strækker sig ofte over måneder og bivirkningerne ved behandlingen over år.
  Jeg ved godt at du taler om Sundhedsstyrelsen, men du bagataliserer HPV-kræftsygdomme og du ved ikke hvad du taler om, når du taler om aluminium adjuvans. Man skal tælle til 100 for at møde en, der har eller har haft livmoderhalskræft, man skal tælle til 10.000 for at møde en, der har haft andet end ualvorlige bivirkninger ved vaccinen.
  Når det så er sagt, skal de, der har eller tror de har haft bivirkninger af vaccinen tages alvorligt, og man skal forsøge at hjælpe dem, og undersøge om der er en sammenhæng med vaccinen, eller det må skyldes noget helt andet

 • Anmeld

  Karina lund · Begå ikke samme dumhed som os 😢Læs denne indlægsseddel

 • Anmeld

  Tove Rump

  Svar til Gudrun Beyer Paulsen

  At der har væres aluminium i vacciner i mindst 50 år, uden at nogen har fundet anledning til at rynke panden, er vel ikke nogen garanti for, at der ikke er grund til nu at revurdere risikoen ved at tilføre menneskekroppen dette stof? - Tandlægerne fyldte også glad og gerne amalgam i vore tænder i mindst lige så mange år, før nogen råbte vagt i gevær. - Det var nøjagtigt den samme proces, man skulle igennem. - Den første, tandlæge Henrik Lichtenberg, herhjemme, der slog alarm i forbindelse med kviksølvforgiftning fra amalgamtandfyldninger, blev latterliggjort og var nær blevet ekskluderet fra Tandlægeforeningen. - Der er ingen tvivl om, at nogen ved mere end andre. Og det er jo bare en fordel. - Men det er den bedrevidende, latterliggørende måde at kommunikere på fra 'det etableredes' side, der er så ødelæggende for debatten og den fælles forståelse. Og - som jeg ser det - er det denne arrogante holdning, Jens Christian Grønddahl går i rette med, idet han peget på den skadelige virkning denne holdning har på kommunikationen og hele forståelsen af problemstillingen. - Det må være muligt at føre en saglig og respektfuld debat om dette alvorlige emne.

 • Anmeld

  Thomas Hansen

  Tove Rump

  For den komplet uvidende virker alle bedrevidende fordi de er det.

 • Anmeld

  Karina lund · Begå ikke samme dumhed som os 😢Læs denne indlægsseddel

  Mercks indlægningsseddel HPV vaccinen


  http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_ppi.pdf

  Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage HPV VACCINEN, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Anmeld

  Vigdis Lysne

  Tak, Jens Christian Grøndahl

  Der er al mulig grund for at stille det spørgsmål du stiller. Forskningen på HPV-vaccinen er slet ikke grundig nok. Den undersøgelse Sundhedsstyrelsen henviser til, med 1 million deltagere, registrerer kun i 6 mnd. Og det er alt for lidt til at man kan få udslag på neurologiske sygdomme. Der her heller ingen ægte placebogruppe.

  Og det er mere: http://www.vigdisvivenda.com/da/for-lidt-grundig-forskning-pa-hpv-vaccine/

 • Anmeld

  Claus Jensen

  Revisionistisk Vaccinehistorieskrivning

  Det er noget af en mundfuld at påstå, som Gudrun Beyer Poulsen gør, at ingen aluminiumsholdige vacciner har har givet anledning til hverken panderynker eller kroniske sygdomme,


  Det er derimod stort set rigtigt, at intet specielt indholdsstof eller kombination af indholdsstoffer i de gængse vacciner er blevet udpeget som årsag til de mange observerede bivirkninger.

  Dette er ikke grund til at føle sig tryg, tværtimod er det en skandale, at de studier ikke er blevet gennemført så en virkningsmekanisme har kunnet blive etableret og anerkendt,

  Det betyder bl. a. at myndigheder og vaccinefremstillere til enhver tid kan
  benægte en sammenhæng mellem en vaccine og en vaccineskade.

  Et konkret eksempel, som de fleste kender til, er Pandemrix-vaccinen. Myndighederne i flere lande, senest også England er nu begyndt at udbetale millioner i erstatning, fordi det blev viste sig, at vaccinen forårsager narkolepsi - eller gjorde det? Ikke ifølge vaccinens fremstiller GlaxoSmithKline, som ikke mener, en sammenhæng er bevist.

  Eller med Gudrun Beyer Paulsens ord: Pandemrix-vaccinen ''har ikke givet anledning til panderynker.''

  http://www.bt.dk/danmark/sagsoeger-den-danske-stat-anders-liv-blev-oedelagt-da-han-blev-vaccineret

 • Anmeld

  Thomas Hansen

  Claus Jensen

  Så når du citerer folk, så skriver du bare hvad der passer dig uden skelen til om det har hold i virkeligheden. Det er usselt og forventeligt fra din side.

 • Anmeld

  Tove Rump

  Svar til Thomas Hansen

  Der er forskel på at være BEDRE VIDENDE og optræde BEDREVIDENDE. Den BEDRE VIDENDE er én, der har sat sig grundigt ind i tingene og derfor kan berige andre og samfundet med sin viden. Den BEDREVIDENDE har derimod ikke nødvendigvis en BEDRE VIDEN, men kan ofte have et stort behov for at promovere sig selv. - Denne holdning gavner ingen - og fører mindst af alt til større indsigt. - Og igen: I en så alvorlig sag som hele spørgsmålet om at vaccinere mod HPV virus eller ej, tænker jeg, det er af overordentlig stor betydning, at vi af et ærligt hjerte søger så meget viden som overhovedet muligt. Og svarer - også uvidende sjæle - respektfuldt. Så vi alle kan få BEDRE VIDEN.

 • Anmeld

  Thomas Hansen

  Til Tove Rump

  Man har altså ikke et ansvar for at opfinde den dybe tallerken, hver gang taler om noget. Det må forventes at hvis man deltager i en debat at man så ved noget om emnet. Alternativt skal man ikke debattere, men informationssøge.

 • Anmeld

  Cathrine engsig

  Vidensniveau om HPV

  Skal vi have en åben debat skal alle være velkomne - nogen for at dele viden andre for at informationssøge - jo mere vi alle deler den viden vi har - stor eller lille med hinanden jo højere bliver niveauet af debatten i det lange løb.
  Det værste det kan ske er at der ingen debat er.

 • Anmeld

  Tove Rump

  Svar til Thomas Hansen

  Debatformen er altafgørende. Det er den bedrevidende arrogance, der er så skadelig. Det er muligt og helt problemfrit at svare høfligt og respektfuldt. Også selv om den, der spørger, ikke er så velinformeret.

 • Anmeld

  ove kjær kristensen · Alternativets kandidat region Syd.

  Tak, nærværende artikel med gode overvejelser.

  Jeg nåede desværre ikke længere ned end til de læge etiske regler på grund af tidspres Jens Christian Grøndahl. Jeg tror at du er enig med mig her?
  Artiklen giver en god indsigt med mange gode overvejelser. og informationer. Jeg kunne f.eks. tilføje, at klamydia desværre er blevet meget udbredt blandt unge piger. Denne virus kan afstedkomme barnløshed.
  Så i stedet for at blive vac. mod HPV var det langt bedre, at bruge beskyttelse ved samleje når det ikke er en fast partner man kender godt , så pigen er beskyttet mod klamydia.

 • Anmeld

  Jens Erik Bech · "Vismand"

  Tavshedens triumf

  Ved undersøgelse af cervix cancer, kunne man konstatere at kvinder der ligesom fugle, mater for livet, aldrig får cervix cancer.
  Når man giver en 12 årig HPV vaccine, fastslår man, at hun ikke er en af den slags trofaste piger, men en promiskuøs multipartner.
  Hvis pigen fastslår at hun ikke vil "sove omkring", men gemme sin dyd til sin faste partner, så er der slet intet behov for HPV vaccine!

 • Anmeld

  Hanne Koplev · dyrlæge

  Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen?

  Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen?
  Eller mangler Sundhedsstyrelsen den sunde kritisk sans, når vaccine-industrien anpriser deres produkter?
  Noget tyder på det sidste, da Sundhedsstyrelsen mangler at fremlægge uvildig videnskabelig dokumentation for HPV-vaccinernes effekt og sikkerhed.

  Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse kan også gang på gang tages i at bruge uvidenskabelige udsagn, som at konkludere på negativ bevisførelse eller at bruge udsagn, som f.eks. "at det har vi altid gjort" som i udsagnet om brug af aluminium i vacciner.

  En anden ting, som mangler i debatten, som nu har fået temmelig skinger tone, er respekten for andres holdninger.
  Mødet mellem patient og læge er mødet med to eksperter.
  Lægen med ekspertise i lægevidenskab og patienten med ekspertise i at kende til lidelsen på egen krop.

  I HPV-debatten mangler respekten for de HPV-ramte og deres forældre, som gang på gang nedgøres af blandt andre Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse.

 • Anmeld

  Hanne Koplev · dyrlæge

  Kommentar til Lektor Gudrun Beyer Paulsen ang. aluminium.

  Kommentar til Lektor Gudrun Beyer Paulsen ang. aluminium.
  At der har været aluminium (og stadig er) i vacciner i årtier kan ikke bruges, som videnskabelig dokumentation for, at det er sikkert at tilsætte vacciner aluminium som adjuvans.
  Vi har rigtigt mange sygdomme, både nye og kendte sygdomme i stigende frekvens, som vi ikke kender årsagen / årsagerne til.
  Aluminium er under mistanke for at kunne medføre autoimmune lidelser, Alzheimers Demens, Parkinsons Sygdom, brystkræft for at nævne nogle få.
  Den dokumentation, som foreligger for aluminiums ”sikkerhed”, er primært foretaget af vaccineindustrien, som har stor fordel af at bruge aluminium, idet vacciner derved kan produceres billigere, idet den producerede vaccine, populært sagt, derved kan strækkes længere.
  Nærlæsning af den vaccineindustriens dokumentation giver ikke tillid til denne, idet der f.eks. er sammenlignet oralt (indtaget gennem munden) indtaget aluminium med injiceret (indsprøjtet). Ved oral indtagelse optages mellem 0,1 til 0,4 % i organismen, hvilket er vidt forskelligt fra injiceret, hvor 100 % optages.
  Der findes masser af videnskabelige artikler, der sætter spørgsmålstegn ved vaccineindustriens dokumentation for sikkerheden af aluminiums-holdig adjuvans.
  Noget andet er, at forskellige aluminiums-forbindelser ikke har samme farmakologiske og biokemiske egenskaber, hvorfor diverse aluminiums-holdige adjuvanser bør undersøges hver for sig.
  F.eks. er aluminiums-adjuvansen i Gardasil ikke den samme som i Cervarix, og vaccinerne kan dermed ikke sammenlignes med hensyn til sikkerheden af den anvendte adjuvans.
  I Gardasil og i Cervarix er aluminiums-adjuvanserne desuden på nano-partikel-form (meget små partikler), hvilket giver en helt ny problematik, idet aluminiums-adjuvanserne på nano-partikel-form formentlig ikke kan sammenlignes direkte med aluminiums-adjuvanserne, som ikke er nano-partikel-form, idet det forholder sig på den måde, at meget små partikler synes at øge et stof´s giftighed.
  Det var lidt om aluminiums-holdige adjuvansers toksikologi. Dertil kommer, at man kan udvikle allergi overfor aluminiums-holdige stoffer, hvilket medfører en helt ny problematik.

 • Anmeld

  Tove Rump

  Symptombehandling eller årsagsbehandling

  Jeg tænker at hele denne debat om HPV-vaccinens farlighed eller ej meget klart illustrerer, hvad der er på færde på alle mulige planer i Verden netop nu. Vi har nu snart spredt den vesterlandske liberalistiske kapitalisme ud over den ganske Jord. Denne måde at tænke på og indrette sit liv på er i sin essens baseret på grådighed og misundelse. Den intense lytten til naturens orden er ikke ligefrem det, der præger hele denne livsform. - Vi ser nu overalt de smertelige konsekvenser af at tromle så ufølsomt frem. - Og som jeg ser det, har vi grundlæggende to valgmuligheder: Vi kan enten behandle de smertelige symptomer med kemi fra medicinalindustrien og fortsætte med den samme livsform. Eller vi kan give os til at søge efter årsagen.

 • Anmeld

  ove kjær kristensen · Alternativets kandidat region Syd.

  Spørgsmål til Sundhedsstyrelsen.

  Sundhedsstyrelsen har i sidste uge tilbud mig at sende information over hvordan de enkelte Styrelser arbejder sammen også omkring utilsigtet hændelser.
  Det har jeg naturligvis taget imod som kandidat for Alternativet her i region Syd.
  Styrelsen har derforuden tilbudt mig at besvare spørgsmål jeg kunne have i den anledning, og jeg må sige at i artiklen her og alle kommentarene er der mange gode spørgsmål der kan stilles, så det vil jeg arbejde på, for naturligvis skal Sundhedsstyrelsens arbejde være gennemsigtig og synlig for hele befolkningen også.
  Når Sundhedsstyrelsen har besvaret spørgsmålene tilfredsstillende vil vi politikere overveje om det er noget vi kan foretage os, for det er naturligvis os der godkender de retnings linjer alle organer i Styrelsen arbejder efter.

 • Anmeld

  ove kjær kristensen · Alternativets kandidat region Syd.

  Konkrete spørgsmål Sundhedsstyrelsen.

  Vi kunne måske hjælpe hinanden med , formulere præcise korte spørgsmål til Sundhedsstyrelsen her?
  Så skriv dem endelig her, så vil jeg medtage dem.
  Her er et eksempel omkring utilsigtet hændelser, hvis vi tænker på Herlev Sygehus og meningitis.
  Hvis en sundhedsmyndighed ikke vil er kende,at det er begået en fejl, hvordan skal man så lære af det?

 • Anmeld

  Rigge Borch

  Ove Kjær Kristensen

  Hvornår anerkender man HPV ramte kvinder?
  Hvornår revurderer man HPV vaccinen?
  Hvornår var sidste batch MFR med kviksølv opbrugt?
  Hvorfor har man aldrig lavet en test af MFR som tripelvaccine ?
  Hvorfor kan man ikke vælge enkeltvacciner ? Eller hvordan kan man?
  Hvornår tager Sundhedsstyrelsen fat om nælden og indrømmer de er galt afmarcheret så de kan få befolkningens tillid tilbage ?
  Hvornår revurderer man børnevaccinstionsprogrammet, så vi ikke vaccinerer mod unødvendige sygdomme?
  Kan du bruge noget af det?

 • Anmeld

  ove kjær kristensen · Kandidat for Alternativet region Syd.

  Rigge Dorch.

  Ja nogle spørgsmål kan jeg godt bruge, den om MFR vaccine som tripelvaccine, og revurdering af børnevac. programmet.
  Hvorfor kan man ikke vælge enkeltvacciner? Eller kan man?
  Disse spørgsmål sendes til Sundhedsstyrelsen som tillæg spørgsmål, til dem jeg sendte i dag.
  De andre spørgsmål skal der arbejdes lidt mere endnu for, at være lidt mere præcis. Mange tak for spørgsmålene Rigge Dorch.

 • Anmeld

  Isabella Balkert · Chefredaktør for Nej til EU og Dagens Nyheder/Goose News

  Selvfølgelig kan man ikke stole på sundhedsstyrelsen.

  Bonelock producenten fik frit løb og ødelagde livet for rigtig mange mennesker, før man bremsede produktet.

  Danmark kan behandle patienter forkert og tillade de mest gruopvækkende ting, for man kan ikke eftrfølgende få tilkendt erstatning i dette groteske system hvor to mand høj, dukker op i en helsekost butik og kræver bøder på 1000 kroner, fordi man af omsorg for de forstoppede, tillader sig at viderebringe det gamle husråd, at svedsker kan hjælpe peristaltikken og fremme afføringen.

  Hvis du vaccinerer dit barn, er du ikke rigtig velforvaret Jens Christian.

 • Anmeld

  Palmer Harsanyi

  Vi kan ikke stole på Sundhedsstyrelsen

  Vi kan ikke stole på Sundhedsstyrelsen, som disse artikler også viser:

  • (2006) Betændelse i Sundhedsstyrelsen - Juraekspert kalder Sundhedsstyrelsens reaktion i sag om nordjyske tandlæge, for grotesk https://nordjyske.dk/nyheder/8119482a-ea58-4054-8d62-9fcc1c265b22
  • (2006) Sundhedsstyrelsen bryder loven http://arbejderen.dk/artikel/2006-11-21/sundhedsstyrelsen-bryder-loven
  • (2007) Sundhedsstyrelsen svigter https://jp.dk/d?id=3393087
  • (2007) Miljøagentur raser: Sundhedsstyrelsen er perfid https://ing.dk/82068
  • (2007) Sundhedsstyrelsens læger smøres af industrien http://pol.dk/4686750
  • (2008) Sundhedsstyrelsen kendte til ulovlig tvang https://jp.dk/d?id=4072422
  • (2009) ”Medicinalindustrien har fast plads i det udvalg, der rådgiver Sundhedsstyrelsen om vaccinationer af bl.a. børn.” http://information.dk/216476
  • (2010) Ekspert finder »svindel og humbug« i Sundhedsstyrelsen http://pol.dk/4840789
  • (2010) Sundhedsstyrelsen anklages for manipulation https://jp.dk/d?id=4290341
  • (2011) ”Forbrugerrådet tager afstand fra, at Sundhedsstyrelsen bruger læger, der er aflønnet af lægemiddelindustrien...” http://dr.dk/Nyheder/Indland/2011/12/31/085011.htm
  • (2011) Hvorfor fejlinformerer Sundhedsstyrelsen om mammografiscreening? http://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-fejlinformerer-sundhedsstyrelsen-om-mammografiscreening
  • (2011) Læger i en lang række udvalg nedsat af Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen har samtidig interesser i medicinalindustrien http://avisen.dk/157243.aspx
  • (2011) Læger raser over Sundhedsstyrelsen http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-39814609:l
  • (2011) Sundhedsstyrelsen anklages for forkerte påstande om selvmordstruede https://information.dk/indland/2011/08/sundhedsstyrelsen-anklages-forkerte-paastande-selvmordstruede
  • (2011) Topforskere: Sundhedsstyrelsens sæd-påstand er uvidenskabeligt sludder https://ing.dk/119110
  • (2012) ”Danske kvinder bliver fejlinformeret om brystscreening - Et dansk forskningscenter gjorde allerede for et årti siden Sundhedsstyrelsen bekendt med, at mammografiscreening påfører mange kvinder en unødig kræftdiagnose.” https://information.dk/indland/2012/11/danske-kvinder-fejlinformeret-brystscreening
  • (2012) ”Kontorchef i Sundhedsstyrelsen Steffen Thirstrup: "Men det er klart, at der er indbygget et dilemma i, at vi i så lille et land har så stor en medicinalindustri."” http://information.dk/313358
  • (2012) Eksperter: Sundhedsstyrelsen svigter smertepatienter https://b.dk/nationalt/eksperter-sundhedsstyrelsen-svigter-smertepatienter
  • (2012) Ernæringseksperter retter skarp kritik mod Sundhedsstyrelsens fedmeråd https://ing.dk/131549
  • (2012) Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling http://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Rapport%20-%20Sundhedsstyrelsen%20vildleder%20massivt%20om%20mobilstr%C3%A5ling.pdf
  • (2013) "Eksperterne mener, at Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Kræftens Bekæmpelse skønmaler vaccinens virkning og negligerer risikoen for alvorlige bivirkninger." http://pol.dk/5464197
  • (2013) ”Hvem styrer Sundhedsstyrelsen? - Sundhedsstyrelsen er blevet en stat i staten. Uden at skulle stå til ansvar over for borgere, politikere eller offentligheden...” http://information.dk/478450
  • (2013) Dansk professor: Sundhedsstyrelsens fedme-råd er de rene myter https://ing.dk/136052
  • (2013) Sundhedsstyrelse fortier svinesmitte http://organictoday.dk/sundhedsstyrelsen-fortier-svinesmitte
  • (2013) Sundhedsstyrelsen er præget af arrogance og usaglighed https://jp.dk/d?id=5715366
  • (2013) Sundhedsstyrelsen kritiseres for at benytte sig af inhabile læger som rådgivere. https://information.dk/telegram/2013/04/statens-toplaeger-dobbeltjobber-industrien
  • (2013) Sundhedsstyrelsen kørte journalist 'temmelig langt ud på et sidespor' http://information.dk/481406 | http://mediawatch.dk/Medienyt/article6321426.ece
  • (2013) Sundhedsstyrelsen negligerer sit ansvar https://jp.dk/d?id=5739342
  • (2013) Sundhedsstyrelsen overholder ikke reglerne om inhabilitet http://pol.dk/5475689
  • (2013) Sundhedsstyrelsen tryner journalister http://organictoday.dk/sundhedsstyrelsen-tryner-journalister
  • (2013) Sundhedsstyrelsen: Det er okay at overmedicinere psykisk syge http://pol.dk/5438639
  • (2014) "Kræft: Ifølge en forskergruppe er Sundhedsstyrelsens information om kræftundersøgelser misvisende. De skadelige virkninger af screening bagatelliseres, mens de gavnlige betones, og det er umuligt at sammenligne gavn og skade, lyder det." https://jp.dk/d?id=7252479
  • (2014) Forskere: Borgere bliver presset ind i kræftscreeninger - Sundhedsstyrelsen manipulerer folk til at deltage, hævder forskere. http://politiken.dk/5555030 | http://pol.dk/5555017 | https://dagensmedicin.dk/styrelse-kritiseres-for-at-manipulere-borgere-til-at-deltage-i-kraftscreening
  • (2014) Kendt læge kritisererer Sundhedsstyrelsen https://tvsyd.dk/artikel/kendt-laege-kritisererer-sundhedsstyrelsen
  • (2014) Lægeforeningen kritiserer, at Sundhedsstyrelsen delvist er finansieret af gebyrer fra medicinalindustrien... http://ugeskriftet.dk/nyhed/laegeforeningen-sundhedsstyrelsen-er-afhaengig-af-gebyrer
  • (2014) Lægeforeningen: Styrelse skal være uafhængig af medicinalindustrien http://dagensmedicin.dk/nyheder/lager-styrelse-skal-vare-uafhangig-af-industrien
  • (2014) Læger kræver uafhængig Sundhedsstyrelse http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-04-08-l%C3%A6ger-kr%C3%A6ver-uafh%C3%A6ngig-sundhedsstyrelse
  • (2014) Magtmisbrug i Sundhedsstyrelsen? http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/magtmisbrug-i-sundhedsstyrelsen
  • (2014) Politiker og patienter: Sundhedsstyrelsen svigter alternativ behandling https://dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/politiker-og-patienter-sundhedsstyrelsen-svigter-alternativ-behandling
  • (2014) Rapport peger på 50 fejl i sundhedsstyrelsens tilsyn http://pol.dk/5520072
  • (2014) Rapport: Sundhedsvæsenets kontrolsystem er for slapt http://dr.dk/Nyheder/Indland/2014/06/11/0611060100.htm
  • (2014) Regionsformand: Sundhedsstyrelsen løber fra aftale https://information.dk/telegram/2014/09/regionsformand-sundhedsstyrelsen-loeber-aftale
  • (2014) Styrelse slækker på PCB-krav trods alarmerende rapport https://ing.dk/165412
  • (2014) Sundhedsstyrelsen - en vagthund uden tænder https://b.dk/nationalt/sundhedsstyrelsen-en-vagthund-uden-taender
  • (2014) Sundhedsstyrelsen er på kant med loven http://pol.dk/5617409
  • (2014) Sundhedsstyrelsen bør radikalt reorganiseres https://dagensmedicin.dk/sundhedsstyrelsen-bor-radikalt-reorganiseres
  • (2014) Sundhedsstyrelsen får international kritik efter sag om livsfarlige fødsler https://b.dk/nationalt/sundhedsstyrelsen-faar-international-kritik-efter-sag-om-livsfarlige-foedsler
  • (2014) Sundhedsstyrelsen lever på medicinalindustriens penge http://b.dk/nationalt/sundhedsstyrelsen-lever-paa-medicinalindustriens-penge
  • (2014) Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed http://voresluft.dk/eva-theilgaard-jacobsen-rapport.pdf
  • (2014) Sundhedsstyrelsens tilsyn får kritik i ny rapport https://dagensmedicin.dk/sundhedsstyrelsens-tilsyn-far-kritik-i-ny-rapport
  • (2014) Styrelsens manglende kompetencer går mange år tilbage og der er nye på vej https://dagensmedicin.dk/sundhedsstyrelsen-bor-radikalt-reorganiseres
  • (2015) Her er Sundhedsstyrelsens skandalesager i Else Smiths tid http://dr.dk/Nyheder/Indland/2015/03/12/151550.htm
  • (2015) Ekspert: Sundhedsstyrelsen har brudt offentlighedsloven https://b.dk/nationalt/ekspert-sundhedsstyrelsen-har-brudt-offentlighedsloven
  • (2015) Ekspert: Styrelse tilsidesætter loven http://journalisten.dk/styrelse-erkender-fejl-tv-2-skulle-have-haft-hpv-advarsler
  (2015) Mange læger tør simpelthen ikke tage en åben snak om medicinsk cannabis af ren og skær frygt for Sundhedsstyrelsen https://information.dk/debat/2015/09/misbruger-patient
  • (2015) Overlæge: Sundhedsstyrelsen må have dårlige rådgivere https://information.dk/indland/2015/10/overlaege-sundhedsstyrelsen-maa-daarlige-raadgivere
  • (2015) Regioner vil stække Sundhedsstyrelsens magt http://pol.dk/5574135
  To regioner er så trætte af styrelsen, at de kræver kontrol med 'embedsvældet'.
  • (2015) Sundhedsstyrelsen får kritik for undersøgelser af om hjerneskadet psykiater kunne arbejde http://dr.dk/Nyheder/Indland/2015/03/11/133359.htm
  • (2015) Sundhedsstyrelsen hemmeligholdt afslørende dokumenter om hjerneskadet psykiater https://dr.dk/nyheder/indland/sundhedsstyrelsen-hemmeligholdt-afsloerende-dokumenter-om-hjerneskadet-psykiater
  • (2015) Sundhedsstyrelsens omdømme i brat fald https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/sundhedsstyrelsens-omdoemme-i-brat-fald
  • (2015) Sundhedsstyrelsen skjulte vaccine-advarsler for TV 2 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-03-26-sundhedsstyrelsen-skjulte-vaccine-advarsler-for-tv-2
  • (2015) Sundhedsstyrelsens tidligere tilsynschef fortæller om omfattende problemer i den skandaleramte styrelse http://pol.dk/5568998
  • (2015) Sundhedsstyrelsen tilbageholder igen vigtige oplysninger for Folketinget i psykiatersagen http://dr.dk/Nyheder/Indland/2015/03/11/093453.htm
  • (2015) Sundhedsstyrelsen underkender egen HPV-rapport https://mx.dk/nyheder/hpv/story/15809511
  • (2015) Sundhedsstyrelsen undlod at fortælle Folketinget vigtige detaljer om Ronni Kristensens dødsfald http://dr.dk/Nyheder/Indland/2015/03/11/111639.htm
  • (2015) Forskere: Sundhedsstyrelsens kalk-anbefalinger kan være skadelige http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-sundhedsstyrelsens-kalk-anbefalinger-kan-vaere-skadelige
  • (2015) Trods kritik: Sundhedsstyrelsen ændrer ikke anbefaling af kalktilskud http://videnskab.dk/krop-sundhed/trods-kritik-sundhedsstyrelsen-aendrer-ikke-anbefaling-af-kalktilskud
  • (2015) Udskældt HPV-læge: Sundhedsstyrelsens uvidenhed er dybt bekymrende https://mx.dk/nyheder/hpv/story/31580776
  • (2016) ’Sundhedsstyrelsen er utroværdig’ https://information.dk/indland/2016/05/sundhedsstyrelsen-utrovaerdig
  • (2016) 26 patientforeninger har fået nok - På trods af omfattende protester og advarsler fortsætter Sundhedsstyrelsen med at bruge diagnosen "funktionel lidelse". http://arbejderen.dk/idekamp/26-patientforeninger-har-f%C3%A5et-nok
  • (2016) Ekspert anklager styrelse for at vildlede om hpv-vaccine https://information.dk/telegram/2016/05/ekspert-anklager-styrelse-vildlede-hpv-vaccine | http://ugeskriftet.dk/nyhed/ledende-overlaege-sundstyrelsen-vildleder-om-hpv-vaccine
  • (2016) Sundhedsstyrelse med bivirkninger https://b.dk/kronikker/sundhedsstyrelse-med-bivirkninger
  • (2016) Sundhedsstyrelsen fifler med vigtige tal om MRSA http://pol.dk/5631493
  • (2017) ”Da én af Helse-skribenterne til artiklen om HPV vaccinen, som du kan læse her på siden, tog kontakt til Sundhedsstyrelsen, følte hun sig fagligt groft intimideret og afvist, da hun oplyste, at hun gerne ville have bekræftet, om der var et samarbejde på vej med kritiker af vaccinen, overlæge Jesper Mehlsen, Frederiksberg Hospital og styrelsen.” http://magasinethelse.dk/hpv-vaccine-stormvejr
  • (2017) "Det er efterhånden en kendt sag, at tilliden til Sundhedsstyrelsen kan ligge under det sorte af en negl på et fem-årigt barn." http://aoh.dk/artikel/forstelig-mistillid-til-sundhedsstyrelsen
  • (2017) ”Sundhedsstyrelsen (SST), Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen relancerer nu vaccinationsprogrammet rettet mod human papillomvirus. Det er en massiv kampagne, der formentlig er tænkt som information, men en række oplysninger fremstår som fordrejede i forhold til realiteterne, og vigtig viden er helt udeladt.” http://ugeskriftet.dk/debat/ensidig-hpv-kampagne
  • (2017) Fedmelægers anbefalinger blev underløbet af Sundhedsstyrelsen http://pol.dk/5896542
  • (2017) Jens Chr. Grøndahl: Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen? https://www.altinget.dk/artikel/jens-chr-groendahl-kan-vi-stole-paa-sundhedsstyrelsen
  • (2017) Kammeradvokat: Væsentlige mangler i Sundhedsstyrelsens redegørelse i psykiatersag http://dr.dk/nyheder/indland/kammeradvokat-vaesentlige-mangler-i-sundhedsstyrelsens-redegoerelse-i-psykiatersag
  • (2017) Patientformand: Sundhedssystemet har spillet fallit https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/patientformand-sundhedssystemet-har-spillet-fallit
  • (2017) Styrelse oplyste mangelfuldt om hjerneskadet psykiater https://information.dk/telegram/2017/01/styrelse-oplyste-mangelfuldt-hjerneskadet-psykiater
  • (2017) Styrelse tog 17 lægers autorisation uden at advare resten af Norden https://dr.dk/nyheder/indland/styrelse-tog-17-laegers-autorisation-uden-advare-resten-af-norden
  • (2017) Sundhedsstyrelsen giver undskyldning til HPV-vaccinerede piger http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-05-18-sundhedsstyrelsen-giver-undskyldning-til-hpv-vaccinerede-piger
  • (2017) Vi kan og bør undvære antidepressiv medicin: kritik af Sundhedsstyrelsen http://deadlymedicines.dk/wp-content/uploads/2017/02/G%C3%B8tzsche-om-Sundhedsstyrelsen.pdf
  • (2018) Sundhedsstyrelsen gambler med sin troværdighed https://jp.dk/d?id=10364100