K-rådmand: Fast bolig er første skridt til et bedre liv

DEBAT: I Odense Kommune har man haft succes med at finde boliger til unge hjemløse. Og det er tilmed gjort inden for en uændret økonomisk ramme. Det skriver rådmand Steen Møller (K).

Af Steen Møller (K)
Rådmand, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Hold sårbare unge ude af institutionerne og væk fra gaden. Få dem i egen bolig og støt dem. Det giver de bedste resultater, viser vores erfaringer i Odense.

Hjemløshed er et stigende problem i Danmark – og jeg synes især, det er bekymrende, at det er et stigende problem blandt unge. Den seneste hjemløsetælling fra 2015 viser, at antallet af hjemløse på landsplan er steget fra cirka 5.000 i 2009 til cirka 6.100 hjemløse i 2015. Og hjemløsheden blandt unge under 30 år er i samme periode steget markant fra cirka 1300 til mere end 2000 unge hjemløse. Der er behov for, at der fokuseres på dette – ingen skal ufrivilligt leve på gaden, men da i særdeleshed ikke unge mennesker.

Heldigvis har vi gode erfaringer fra vores satsninger i Odense.

Succesfulde tiltag i Odense
I Odense har vi nedbragt hjemløsheden med 17 procent siden 2009. I de snart syv år har vi haft cirka 250 boligplaceringer med Housing First tilgangen. 93 procent af de tidlige hjemløse er stadig i egen bolig! I 2015 begyndte vi at bruge Housing First tilgangen overfor unge, og de foreløbige erfaringer er positive.

Housing First handler om først og fremmest at få den hjemløse i bolig og derefter sikre den relevante støtte rundt om borgeren. Erfaringer med tilgangen både i Danmark og internationalt viser, at en tidlig boligløsning med relevant nødvendig støtte til det daglige liv giver borgeren en forbedret livssituation og hjælper med til, at borgeren holder fast i boligen.

Frem for at institutionalisere borgere, så søger vi i Odense via Housing First at gøre boligen til det første skridt mod et bedre liv. Med baggrund i det mind-set har vi i Odense tænkt i nye boligløsninger og støttemuligheder til de unge. I Odense har vi fra sommeren 2015 afsat færre midler til midlertidige boformer (§107 i serviceloven) og i stedet brugt flere penge på akutboliger og bostøtter. Det er gjort inden for en uændret økonomisk ramme.

Tro på hidtidige erfaringer
Det store spørgsmål er så, om vi kan sikre, at de unge bliver støttet lige så godt, som de ville blive i en institution. Vi tror på, med vores hidtidige erfaringer med Housing First, at de unge med den nye tilgang bliver støttet på en langt mere hensigtsmæssig måde. Empowerment er kernen. Livskvalitet indebærer i sidste ende, at man bliver en del af samfundet med de rettigheder og forpligtigelser, det medfører. Vi har fokus på at støtte borgeren i at kunne mestre eget liv. Det starter med egen bolig.

I Odense kan en ung hjemløs straks blive tilbudt et akutværelse med tilhørende bostøtte. Indtil videre viser resultaterne, at de unge, der kommer i akutbolig, kommer i egen bolig inden for de tre måneder og ofte langt tidligere. Samtidigt er de hidtidige erfaringer, at vi kan levere den nødvendige støtte til dem i deres bolig.

Hvilken støtte de skal have, og hvad der bringer den enkelte videre i sit liv, varierer naturligvis. I Odense har vi erfaret, at disse ting ofte spiller en stor rolle:

  • Støtte til at få styr på privatøkonomien
  • Misbrugsbehandling
  • Fleksibel boligstøtte med udgangspunkt i borgerens behov
  • Lokale tilbud i form af væresteder og lignende (ensomhed er en af de helt store udfordringer)
  • Gensidig forståelse mellem udlejer og lejer (den udsatte skal lære at være en god nabo)

At komme i egen bolig matcher ind i de drømme og behov unge selv har. Hold drømmene i live og støt de unge på vejen til et bedre liv. Boligen er den første og afgørende byggesten på vejen til et godt liv.

Forrige artikel Udsatte: Gør sociale indikatorer til god lovskik Udsatte: Gør sociale indikatorer til god lovskik Næste artikel SF: Afskaf forældrebetalingen til anbragte børn SF: Afskaf forældrebetalingen til anbragte børn
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.