KL kritiserer forslag til forbedret misbrugsbehandling

MISBRUG: Med en lang række kritikpunkter skyder KL på regeringens lovforslag, der skal give misbrugere retskrav på hurtig lægelig misbrugsbehandling og mulighed for at vælge en privat udbyder. Regeringen risikerer at skade misbrugsbehandlingen. Læger og misbrugere er uenige med KL.

KL er stærkt kritisk over for regeringens forslag om at forbedre misbrugsbehandlingen ved at give misbrugere retskrav på hurtigere misbrugsbehandling.

KL advarer blandt andet om, at der er afsat for få penge til initiativet, at reglerne er for rigide til skade for misbrugsbehandlingen, ligesom KL tvivler på den øgede brug af private læger, som lovforslaget åbner op for.  Lægeforeningen og Rådet for Socialt Udsatte har modsat stor ros til regeringen for lovforslaget.

Ifølge forslaget skal misbrugere have et retskrav på at få en samtale med en lægelig misbrugsspecialist inden tre dage og komme i medicinsk misbrugsbehandling inden 14 dage. Samtidig åbner lovforslaget op for, at misbrugere som noget nyt kan vælge en privat udbyder af lægelig misbrugsbehandling, hvis det offentlige ikke kan levere inden for de to tidsfrister.

Login