KL: Ny servicelov skal have fokus på den tidlige indsats

DEBAT: Serviceloven skal laves om, så kommunerne får endnu bedre muligheder for at støtte borgerne i at kunne mestre deres eget liv. Det skriver Thomas Adelskov (S), formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

Af Thomas Adelskov (S)
Formand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg

Den nuværende servicelov er ikke ændret væsentligt i de seneste 20 år, men der er sket store ændringer i samfundet i den mellemliggende periode. Den teknologiske udvikling, kommunalreformen i 2007 og det stigende fokus på, at mennesker med handicap og sindslidelser har ressourcer og vil bestemme selv, er blot nogle af de ændringer, der er sket i perioden.

Serviceloven er af flere grunde ikke i tilstrækkeligt omfang længere den rigtige ramme om det vigtige arbejde med at yde hjælp og støtte til mennesker, som har nedsat funktionsevne på grund af et handicap, sindslidelse - eller fordi de er socialt udsatte.

En mere målrettet hjælp
Først og fremmest skyldes det, at der i de seneste ti år i stigende grad er kommet fokus på, at det offentliges ansvar ikke alene er at lindre, understøtte, yde omsorg og kompensere for de funktionstab, som nogle mennesker har. Men det er også at have fokus på deres ressourcer, så kommunen i højere grad kan støtte den enkelte i at komme til at mestre sit eget liv så meget som muligt.

KL mener derfor, at serviceloven bør laves om, så ydelserne og støtten i højere grad har fokus på at understøtte borgerne til, i den grad det er muligt, at kunne mestre deres eget liv. Derfor mener KL, at habilitering og rehabilitering skal skrives ind i lovens formålsparagraf.

KL mener desuden, at der er brug for at ændre reglerne, så de mange forskellige målgrupper for de sociale ydelser hver især kan få en bedre og mere målrettet hjælp, som både gavner den enkelte, men også gavner samfundet som helhed, fordi kommunen dermed kan bruge ressourcerne dér, hvor de gør bedst nytte - og dér, hvor der er størst behov.

Flere tidlige og forebyggende indsatser
For det første handler det om, at kommunen skal kunne tilbyde flere tidlige og forebyggende indsatser, før borgernes problemer (måske) vokser sig store. KL mener, at det er et problem, at kommunen i dag ikke i tilstrækkelig grad kan træde til med en tidlig forebyggende indsats ift. nogle målgrupper. Det gælder fx unge med psykiske problemer.

For det andet handler det om at undgå unødigt bureaukratiske procedurer. I dag gælder der fx tunge og bureaukratiske regler omkring vurdering og beregning af merudgifter til mennesker med handicap. Her bør der indføres enklere regler, som gør det nemmere for borgeren at gennemskue, hvad han/hun har ret til, og nemmere for kommunen at beregne og dermed hurtigere at iværksætte den nødvendige hjælp til borgeren.

For det tredje handler det om at styrke borgerens retssikkerhed ved at gøre lovgivningen mere enkel og gennemskuelig. I dag er reglerne om støtte til mennesker med handicap, sindslidelse eller sociale problemer spredt rundt i serviceloven. KL mener, at støttemulighederne bør samles i en ydelsesvifte, så borgeren og kommunen nemt kan danne sig et overblik over de forskellige støttemuligheder, og kommunen får et bedre udgangspunkt for at sammensætte en helhedsorienteret hjælp til borgeren, som samlet set opfylder borgerens behov for hjælp og støtte.

Det handler faktisk helt simpelt om, at udgangspunktet for al hjælp til borgeren skal gives med udgangspunkt i, at det enkelte menneske har ressourcer, ønsker og drømme, og at hjælpen skal understøtte den enkelte i at tage afsæt i sine ønsker og drømme og udnytte egne ressourcer, Og så skal vi sikre, at reglerne for dette arbejde er til at forstå for alle, både borger og medarbejder.

Forrige artikel DF: Serviceloven skal forbedres og forenkles DF: Serviceloven skal forbedres og forenkles Næste artikel Hvordan skal en reform af serviceloven se ud? Hvordan skal en reform af serviceloven se ud?
 • Anmeld

  Stina

  Handicap

  Jeg har et spørgsmål.
  Bor i en kommune hvor det er VIGTIGT at få skrevet i kørekortet, hvilket gør at man har handicap bil.
  Jeg er bevilget flexjob og har arbejdet der betyder KØRE MEGET. Min bil fra 1999 er bygget om af familie pt. Som jeg køre på mit kørekort og får bøde ved at blive stoppet af politiet.
  Har så søgt handicap bil. Men den kan jeg ikke få måske bevilget før skrift i mit kørekort.
  Ved kontakt til politiet siger de så jeg vil mistet øjeblikkelig. Hvis det står og jeg køre min nuværende bil.
  Så jeg er i et pokker dilemma.
  Jeg har job som jeg mister hvis jeg ikke kan/må køre med påskriften i.
  Hvis jeg køre og bliver stoppet i min nuværende bil. Mister jeg kørekortet. Men som er det er nu får jeg KUN en bøde.
  Så fortæl mig lige. Hvordan får jeg beholdt mit job uden Bil og hvordan kommer jeg videre i mit selv forsørgede liv med de regler som kommunen mener skal overholdes?
  God dag
  Stina

 • Anmeld

  Søren Malchow, medindehaver af koncept RevaFlex og Model HandicapBarn

  Koncepterne til forbedring af sagsbehandling ligger klar til brug

  Vil gerne kvittere for et godt indlæg af Thomas Adelskov (S), formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

  Helt enig om at der skal ske noget på social- og arbejdsmarkedsområderne. Vi har to koncepter liggende klar, som kan gå ind og hjælpe.

  Koncept RevaFlex
  Konceptet klargøre folk tilbage til arbejdsmarkedet, og kan regenerere op til ca 70% af funktionesevnetabet via den konceptprocedure som vi har udviklet.

  En af os, som er medindehavere af koncept RevaFlex talte i denne uge under et seminar med en specialist i fundraising omkring vores koncept – og da han meget koncentreret havde siddet og lyttet til vores konceptprocedure, sad han og så meget eftertænksom ud, - hvorefter han udbrød: - Citat”Det er det bedste koncept i den nuværende situation på erhvervs- og revalideringsområdet – jeg har lyttet til, - og jeg har lyttet til virkelig mange af den slags, - men der er ingen til dato, der rammer virkelighedens behov som jeres” citat slut.

  Vi ved godt, at vi kan ikke redde alle med konceptet til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, men vi kan redde mange, - der ellers ikke ville blive reddet!
  Vi har skrevet en del mere om hvad Koncept RevaFlex er på www.RevaFlex.dk

  Model HandicapBarn
  Også på børnehandicapområdet er der mange og store udfordringer med socialserviceloven. Her har vi også med udgangspunkt i koncept RevaFlex men også på baggrund af al den erfaring dels med egne handicappede børn og dels fra redaktørjob på HandicapBarn udviklet model HandicapBarn.

  På både RevaFlex og model HandicapBarn ligger der et godt gennemarbejdet konceptprocedure, som også resulterer i bedre sagsbehandling med mindre fejl. Vi er udmærket klar over at man aldrig kan opnå 100% fejlfri sagsbehandling, men med den måde vi har vendt op og ned på hvordan sagsbehandling skal foretages så vil det være en højere procentdel af sager uden fejl end det der desværre foregår i dag.

  Det betyder også på børnehandicapområdet, at der kommer færre af de dyre anbringelser idet modellen er bygget op på en metode, der går at der er mindre behov for disse anbringelser. Det vil derfor være gevinst for såvel familien der får den rette hjælp til rette tid men også for samfundet grundet de positive indvirkninger disse to model og koncept skaber ved gennemførelse af disse.
  Vi har skrevet mere om model HandicapBarn på www.Model.HandicapBarn.dk

  Vi ved også på Model HandicapBarn at vi ikke kan hjælpe alle med socialserviceområdet på handicapområdet, men vi kan hjælpe mange, der ellers ikke ville blive reddet