KL tabte til Ankestyrelsen, men fik klippet tørresnoren

ØKONOMIAFTALE: Principafgørelser fra Ankestyrelsen belaster de kommunale budgetter på socialområdet, mener KL, som gik fra økonomiforhandlingerne med uforettet sag. Til gengæld gik regeringen med til at gå mere nuanceret til værks, når det handler om at udstille fejl i sagsbehandlingen.

Kommunernes økonomi på socialområdet knager under vægten af principafgørelser fra Ankestyrelsen, som ofte rækker ud over lovgivningens intentioner.

Det mener Kommunernes Landsforening, som ved de just overståede økonomiforhandlinger med regeringen krævede økonomisk kompensation for Ankestyrelsens 'udgiftsdrivende afgørelser'.

"Vi har en række eksempler, hvor Ankestyrelsen efter vores vurdering går meget langt i det lovfortolkende arbejde – og for eksempel udvider målgrupper. Og når det er principafgørelser, er det jo noget, der påvirker alle kommuner og ikke mindst deres økonomi," siger Aarhus-borgmester Jacob Bundgaard (S), som er formand for KL.

Login