Krav fra Dansk Folkeparti skaber satspulje-sammenbrud i 11. time

ANALYSE: Regeringen var klar til at lukke satspuljen på socialområdet i sidste uge, men et krav fra Dansk Folkeparti har kastet grus i maskineriet. En kommende aftale om et nyt skilsmissesystem er højst uventet blevet en joker ved satspuljebordet.

Få meter før målstregen er der gået hårdknude i satspuljeforhandlingerne.

Regeringen var ellers inde i en god stime i sidste uge, da man først lukkede delaftalen om fordeling af satspuljen på integrationsområdet og dernæst satte punktum for sundhedsområdet. Fredag var det forventningen, at partierne ville give håndslag på socialområdet – som med over en milliard kroner udgør den økonomisk set tungeste del af den samlede satspulje.

Men fredag aften måtte børne- og socialminister Mai Mercado (K) lukke mødet med uforrettet sag, da det stod klart, at en uoverenstemmelse blandt partierne i blå blok ikke lod sig løse.

Griber ind i forhandlinger om skilsmissereform
Det er et krav fra Dansk Folkeparti, som har stukket en kæp i hjulet på forhandlingerne. Regeringens store støtteparti forlanger et klart signal om, at regeringspartierne vil støtte partiets ønske om at genindføre et halvt års separationsperiode i forbindelse med den kommende reform af skilsmissesystemet.

Forhandlingerne om et såkaldt nyt familieretligt system har ikke direkte noget at gøre med satspuljeforhandlingerne, men foregår parallelt og forventes afsluttet hen imod nytår.

Og dog, helt adskilt er det ikke, for regeringen vil finansiere de første tre års drift af det nye, forbedrede og moderat dyrere skilsmissesystem over satspuljen.

Det vil ifølge regeringens forhandlingsoplæg lægge beslag på 140 millioner kroner af den samlede satspulje på socialområdet på 1.129 millioner kroner.

Dansk Folkeparti finder det besynderligt, at man skal afsætte penge over satspuljen til en aftale, som endnu ikke er indgået – og som potentielt risikerer at falde til jorden.

DF tager satspuljen som gidsel
DF er dog villige til at acceptere regeringens ønske, hvis regeringen vil bakke op om partiets ønske om at genindføre et halvt års 'tænkepause', før et ægtepar kan blive skilt.

De såkaldte straksskilsmisser blev ellers indført i 2013 af et rødt flertal med støtte fra Liberal Alliance. Konservative – og dermed også børne- og socialminister Mai Mercado – ønsker reelt også at genindføre separationsperioden, men har affundet sig med, at det ikke er regeringens politik.

Dansk Folkeparti har altså reelt taget satspuljeforhandlingerne som gidsel i forsøget på at tvangsopløse den musketéred, der hersker mellem regeringspartierne.

Afhængig af partikulør kan timingen opfattes som enten helt genial eller helt katastrofal. Satspuljeforhandlingerne blev som udgangspunkt skudt sent igang på grund af det langtrukne drama om registreringsafgiften og er på nuværende tidspunkt et godt stykke inde i overtiden.

Regeringen kan ikke trække den meget længere, da satspuljen udgør en del af finansloven, og en aftale er således en forudsætning for at komme videre mod den finanslovsaftale, som skal stemmes igennem Folketinget før juleferien.

Tirsdag forsøgte regeringen uden held at rede trådene ud under et krisemøde for finansordførerne i Finansministeriet.

Her lavede man et kompromis i form af en meget elastisk formulering, som blev cirkuleret til satspuljeordførerne onsdag, og som går på, at partierne gennem en ændring af forældreansvarsloven vil sikre en længere periode efter skilsmisser, hvor der skabes ro om barnets situation.

Socialdemokrater åbne for kompromis
Socialdemokraterne står som resten af rød blok fast på at bevare muligheden for at blive skilt fra den ene dag til den anden, men har dog åbnet op for at udskyde nogle af de store beslutninger, for eksempel om barnets bopæl, som i dag skal afgøres få dage efter beslutningen om skilsmisse.

Dansk Folkeparti har dog indtil videre forkastet kompromisforslaget. Det er dermed højst usikkert, om et planlagt forhandlingsmøde torsdag vil blive gennemført.

Socialområdet er dog ikke det eneste, som hænger i bremsen i årets satspuljeforhandlinger. På ældreområdet mangler fortsat en aftale om fordeling af 295 millioner kroner, og på beskæftigelsesområdet har blandt andet en knast om finansiering af arbejdsskadeerstatninger til krigsveteraner spændt ben for en endelig aftale om fordeling af 963 millioner kroner.

Et er sikkert; regeringen har travlt og har ikke råd til endnu en lang stirrekonkurrence med hverken Dansk Folkeparti eller andre partier.

Forhandlingsrammen for de fire hovedområder

Mio. kr., 2018-pl 2018 2019 2020 2021 Permanent Samlet 2018-21
Socialområdet 280,4 249,5 277,3 321,9 126,6 1129,1
Beskæftigelses-, udlændinge- og bandeområdet 288,5 243,2 322 360 210,3 1213,7
Sundhedsområdet 133,5 113,1 119,6 130,4 36 496,6
Ældreområdet 72 72,5 73 77,5 2 295
Udmøntning i alt 774,4 668,3 781,9 889,8 374,9 3114,4
Forbrug af reserve til senere udmøntning
  30 30     60

 

Forrige artikel Sådan fordeles satspuljen på sundhedsområdet Sådan fordeles satspuljen på sundhedsområdet Næste artikel Altinget udsender nyt politisk magasin