LA-ordfører: Mere frihed i skilsmissesager

DEBAT: Det er Liberal Alliances mål at få skabt et mere gennemskueligt skilsmissesystem, der giver mere frihed til, at det enkelte ægtepar kan indrette sig, som de vil. Det skriver Danny K. Malkowski fra Liberal Alliance.

Af Danny K. Malkowski (LA)
Socialordfører

At havne i en skilsmisse er aldrig særlig sjovt, og nogle af dem kan være et sandt helvede. Det kan give anledning til voldsomme konflikter, og ofte ender skilsmissesager da også i retten. Derfor har vi skabt et offentligt system, der har til formål at hjælpe par, der skal igennem en skilsmisse.

Men systemet gør desværre ofte oplevelsen endnu værre, end den er i forvejen. Man bliver sendt rundt i en karrusel mellem stat, kommuner og domstole – hvis ikke man var fortvivlet i forvejen, bliver man det meget nemt i mødet med det offentlige.

Rigide og uoverskuelige regler er en del af problemet. Men det har vi nu muligheden for at gøre noget ved.

I forbindelse med formuedeling har det hidtil været muligt for den ene part i en skilsmisse at købe sig til den andens part af et hus, hvis den første har mere brug for huset. Men af en eller anden grund har den mulighed været begrænset til par med ejerboliger.

Reglerne har ikke taget hensyn til de mange mennesker, der i dag bor i andelsboliger eller tofamilieshuse, ligesom alternative boligformer som husbåde har været udeladt.

Der er ingen fornuftig forklaring på, at nogle par skal have den mulighed, mens andre ikke har den. Med en forholdsvis simpel regelændring kan vi nu ligestille disse par med par, der har valgt en klassisk ejerbolig.

Ægtepagter er for ufleksible
Også reglerne om ægtepagter har sine mangler. En ægtepagt er en skriftlig aftale imellem ægtefæller om fordelingen af den samlede formue, og den fastlægger blandt andet, hvordan formuen skal fordeles i tilfælde af en skilsmisse.

Reglerne for, hvordan ægtepagten skrues sammen, er ufleksible, og de tager ikke højde for de løsninger, som ægtepar selv kan finde frem til. Vi tvinger så at sige en skabelon ned over hovedet på folk, der hellere vil lave deres egen model.

Hvorfor skal et ægtepar ikke have friheden til selv at bestemme, hvor stor en del af deres samlede formue der skal deles ved en eventuel skilsmisse? Hvorfor skal ting, som den ene part har købt, inden parret blev gift, ikke kunne undtages fra formuedelingen?

Det virker ikke logisk, og det virker ikke fair, men sådan er reglerne altså i dag.

Partierne mødes om kort tid med social- og indenrigsminister Karen Ellemann til forhandlinger om ”et nyt familieretligt system”.

Her er det Liberal Alliances mål at få skabt et mere gennemskueligt system, der giver mere frihed til, at det enkelte ægtepar kan indrette sig, som de vil, og forberede en eventuel skilsmisse på den måde, der passer dem bedst.

Forhåbentlig kan et mere gennemskueligt system, med større frihed til selv at lave de rigtige aftaler, være med til at begrænse konflikter og gøre en svær situation lidt nemmere at komme igennem.

Forrige artikel Forfatter: Regeringen har pligt til at sikre boliger til mennesker med handicap Forfatter: Regeringen har pligt til at sikre boliger til mennesker med handicap Næste artikel Børns Vilkår: Nyt skilsmissesystem skal inddrage børnene Børns Vilkår: Nyt skilsmissesystem skal inddrage børnene
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.