LA: Vi kan ikke leve med dagpengeret til flygtninge

Simon Emil Ammitzbøll mener, at muligheden for at få dagpenge efter IGU-forløbet skal væk. 10. maj 2016

DAGPENGE: Liberal Alliance er positive over for en integrations-grunduddannelse, men partiet kan kun støtte forslaget, hvis man ikke optjener ret til at modtage dagpenge umiddelbart efter forløbet.

Tirsdag blev integrationsgrunduddannelsen for flygtninge og indvandrere, også kaldet IGU, førstebehandlet i Folketinget. Uddannelsen skal sikre, at indvandrere bliver bedre integreret på arbejdsmarkedet.

Men hvis det skal lykkes, skal muligheden for at modtage dagpenge, når man er færdiguddannet, væk, mener Liberal Alliance.

"Vi håber, at integrationsministeren vil være åben over for at se på den del af lovforslaget, for den del kan vi ikke leve med," lød det fra integrationsordfører, Simon Emil Ammitzbøll.

Partiet mener, at muligheden for at modtage dagpenge efterfølgende gør det kontraproduktivt for at beholde folk i beskæftigelse.

"Man skal først være i noget, der minder om en form for beskæftigelse, og den dag, man ikke længere kan finde ud af at finansiere sig eget liv, er det meningen, at man får en ydelse, der er højere, end da man var i den beskæftigelseslignende situation," begrundede Simon Emil Ammitzbøll.

IGU-forløbet er delt op i et skoleforløb og et praktikforløb. Skoleforløbet skal blandt andet styrke deltagernes dansk-evner, mens praktikforløbet skal introducere til arbejdsmarkedet.

Under skoleforløbet af IGU-forløbet modtager deltagerne en godtgørelse af samme størrelse som integrationsydelsen. Under praktikforløbet skal der aflønnes efter samme satser som for erhvervsgrunduddannelse.

Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti var imod forslaget.

Forrige artikel Løkke: Jeg kunne ikke indfri valgløfte Løkke: Jeg kunne ikke indfri valgløfte Næste artikel Flertal giver social særpulje dødsstødet Flertal giver social særpulje dødsstødet