LF: Samfundet skylder misbrugere en hurtigere behandling

Jette Dam-Hansen
Jette Dam-Hansen Næstformand, Lægeforeningen

DEBAT: Jo hurtigere misbrugere kommer i behandling, jo større er deres chancer for at komme ud af misbruget. Stofafhængighed har store menneskelige omkostninger, og derfor skylder samfundet dem en hurtigere behandling, mener Jette Dam-Hansen, næstformand i Lægeforeningen.

Af Jette Dam-Hansen
Næstformand i Lægeforeningen

Når man har et stofmisbrug, er man udsat på mange måder.

Selve afhængigheden af stoffet er i sig selv et stort problem, men dertil kommer, at stofafhængige ofte har både somatiske og psykiske sygdomme samtidig med deres afhængighed.

Vi ved, at det er afgørende, at stofmisbrugere har adgang til hurtig lægehjælp, når de henvender sig til kommunen med ønske om at komme ud af deres afhængighed af stofferne.

Bedre helbredsmuligheder
Erfaringerne viser, at jo hurtigere stofafhængige kan komme i behandling, og jo hurtigere de får forbedret deres generelle sundhedstilstand, desto større bliver deres chancer for at komme ud af misbruget.

Netop hurtig lægehjælp til stofmisbrugere er en del af et nyt lovforslag fra regeringen. Lovforslaget vil give personer, der er afhængige af stoffer, en række konkrete rettigheder til at komme hurtigt i behandling. Blandt andet får kommunen pligt til at tilbyde gratis lægesamtaler til stofmisbrugere senest tre dage efter, at de har ønsket at komme i behandling for deres misbrug.

Det betyder en hurtig adgang til en lægelig vurdering af den stofafhængige, og dermed også at misbrugeren kan komme hurtigt i gang med at blive udredt og behandlet for sine sygdomme.

Store menneskelige omkostninger
Der er ikke mange, der taler stofmisbrugernes sag. Det er paradoksalt, når vi ved, hvor store konsekvenser stofmisbrug kan have - først og fremmest for de stofafhængige selv, deres familie og pårørende. Det drejer sig om sygdom, skilsmisser, tvangsfjernelse af børn med mere.

Men følgerne af stofmisbrug kan også mærkes i samfundet. Større sundheds- og socialudgifter samt øget kriminalitet følger uomtvisteligt i kølvandet på misbrug.

Jeg glæder mig over, at stofafhængige nu får udsigt til at komme hurtigt i lægebehandling. Det vil være en stor og forbedret hjælp for rigtigt mange, som står i en svær situation. Den hjælp skylder vi de mere end 30.000 danskere, som skønnes at have et misbrug af stoffer.

Ud over adgangen til hurtig lægehjælp er det vigtigt, at kvaliteten af misbrugsbehandlingen er i orden. Der bør være et system, der sikrer kvaliteten i både den socialfaglige og sundhedsfaglige behandling, som kommunerne tilbyder de stofafhængige. Her skal Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen samarbejde om at kontrollere kvaliteten i både selve misbrugsbehandlingen, og i behandlingen af de somatiske og psykiske sygdomme, som ofte følger af et misbrug.

Forrige artikel Frivilligrådet: By kan lære af land Frivilligrådet: By kan lære af land Næste artikel KL: Kommunerne kan ikke stå alene i kampen mod misbrug KL: Kommunerne kan ikke stå alene i kampen mod misbrug