Lars Tvede: Låser du din dør? Racist!

KLUMME: Alle mennesker diskriminerer i praksis, og intet socialt system kan fungere uden diskrimination på alle mulige planer. Spørgsmålet om diskrimination er derfor ikke principielt, men pragmatisk: Hvor skal vi diskriminere, hvordan og hvor meget?

Langt de fleste af os aflåser vores bolig. Det betyder ikke, at vi er imod gæster som sådan, men vi vil gerne selv bestemme, hvem der kommer ind og hvornår. Og selv hvis døren er ulåst, når vi er hjemme, kontrollerer vi, hvem der kommer ind. Du synes nok ikke det er så fedt, hvis du har dækket op til middag og en vildt fremmed sjosker ind fra gaden og griber kniv og gaffel.

Vi diskriminerer også med hensyn til, hvem vi vil have som venner på Facebook, LinkedIn og Instagram. Måske er Egon god nok til dig, men Erik er ikke. Unfriend!

Mere diskrimination: De fleste af vores arbejdspladser har ret streng adgangskontrol. Der er eksempelvis ofte en reception lige bag indgangen, så hvem som helst ikke lige kan vade ind. Virksomhederne er også kritiske med hensyn til hvem, de ansætter – ansøgere til deres ledige job screenes og vurderes. Har ansøger Karlsen kvalifikationerne? Passer ansøger Knudsen til kulturen?

Så vi diskriminerer i vor hverdag, og på utallige andre måder.

I mange klubber skal man eksempelvis godkendes for at blive medlem. Det gælder således ofte i country clubs, rockerklubber, politiske partier, religioner, natklubber og alt muligt andet. Ligeledes har læreanstalter adgangskrav og så videre.

Så hvad er det, der diskrimineres i forhold til i disse tilfælde? På vor flid måske. Vores intelligens, coolness, tro, holdninger og alt mulig andet. Flittige og intelligente folk er grupper ligesom rødhårede og kvinder er det.

Og på den måde - via et utal af 'diskriminations-systemer', bringes samfundet rent faktisk til at fungere. Det opdeler sig selv i et kompleks af meget forskellige celler med hver deres unikke semipermeable cellemembraner. Fuldstændig som i biologien: Noget kan komme ind i celle A, men ikke celle B, mens andet kommer ind i celle B, men ikke A. Ellers ville intet fungere. I hvert fald kender vi ingen eksempler – som i nul – på samfund eller levende organismer, der ikke bruger celleopdeling kombineret med diskriminerende adgangskontrol på utallige måder.  

Meget af dette er gruppediskrimination. Det diskriminerer eksempelvis imod grupper, der mangler flid, intelligens og coolness. Der diskrimineres også på køn: Dametoiletter, herrelandshold, kvindelige bestyrelseskvoter osv. Og på alder: Den seksuelle lavalder og aldersbegrænset stemmeret, etc. Og undertiden bizart på race: Etniske diversitetskvoter. Og formue: Selv EU borgere må kun komme ind i Danmark, hvis de har mindst 350 kroner til rådighed dagligt.   

Der diskrimineres også på oprindelsesland. Alle lande i verden kontrollerer deres grænser - uden undtagelse. Danmark har ligeledes en semi-permeabel membran. EU borgere kan rejse frit ind, men folk fra de fleste andre steder opdeles af staten i fem forskellige grupper afhængigt af oprindelsesland. ”Hovedgruppe 1” er ifølge dansk gruppediskrimination letteste at komme fra, og så bliver det stadig vanskeligere ned til ”Hovedgruppe 5”, som er folk fra Afghanistan, Eritrea, Irak, Pakistan, Somalia, Syrien, som har meget svært ved at komme ind, med mindre de ansøger om asyl. Denne gruppediskrimination udøves dagligt i Danmark.

Pointen er, at man ikke kan drive et samfund uden at diskriminere, hvilket jeg i øvrigt tror, at alle undtagen de mest utopistiske komfirmandliberalister og anarkister vil tilslutte sig. Og at udøve diskrimination betyder ikke, at man per automatik er ”racist”, som debattens lette brigade undertiden forsøger sig. Alle, jeg kender, diskriminerer. Ingen af dem er racister.

Tilbage står, hvordan man bør diskriminere. Og svaret herpå kan kun blive pragmatisk - en økonomisk, etisk eller kulturel cost/benefit-analyse i hver situation. Kan Harvard fungere, hvis der ikke er adgangskrav? Nej, det tror jeg ikke. Er der den rigtige stemning i en british gentlemen's club, hvis en rocker, komplet med dødninge-tattoos og næsering, kom ind? Næppe. Fungerer en rockerklub, hvis jeg kom ind? Du behøver ikke svare. Giver Mensa mening, hvis alle kan komme ind? Nix. Skal vi lukke en voldelig spade i bermudashorts og klip-klapper ind på vor elegante natklub? Nej, så kommer jeg ihvertfald ikke dér mere. Skal vi ansætte en person i vor virksomhed, der ikke passer ind i kulturen? Nej, virksomhedskultur er helt afgørende for dens succes. Er racediskrimination ok? Nej, aldrig nogensinde.

Derfor bør vor diskussion om, hvem der kommer ind i vore lande, og hvem vi tildeler statsborgerskab, ikke blive en principdiskussion om, hvorvidt man kan diskriminerer eller gruppediskriminere, men derimod om hvor, hvordan og hvor meget. 

Vort dominerende konkrete problem er muslimsk indvandring. Angela Merkels ”Wir schaffen das“-beslutning om at åbne EUs ydre grænser (efter at de indre var nedlagt i tiltro til de ydres effektivitet) satte en katastrofal kædereaktion i kraft, som nu er meget svær at stoppe. Dette kan ødelægge EU og Europa, hvis det ikke bringes under kontrol, og det var i øvrigt nok udslagsgivende for Brexit.

Man skal leve i en postfaktuel osteklokke for ikke at se problemet. Det gør de fleste så ikke – de lever ude i virkeligheden. I juni 2017 offentliggjordes et studie af meninger blandt 10.000 EU borgere, og her angav et absolut flertal både, at muslimsk kultur var uforenelig med europæisk livsstil (”The European way of life and that of Muslims are irreconcilable”), og at muslimsk indvandring helt skulle stoppes (”All further migration from mainly Muslim countries should be stopped”).  

Dem lader vi lige stå på skærmen. Jo, et flertal af EUs borgere mener, at muslimsk og europæisk kultur er indbyrdes uforenelige, og at der skal stoppes helt (ja, helt!) for yderligere muslimsk indvandring til EU.   

Tankevækkende egentlig, og årsagen er velsagtens, at denne indvandring jævnfør statistikkerne bringer store økonomiske, kriminelle og sociale problemer; ikke kun i Danmark, men i alle vestlige lande, uanset deres udlændinge- og socialpolitik. Og dette sker velsagtens, fordi islam er et tanke-system, der meget eksplicit prædiker jødehad, som har dødsstraf for udmeldelse, og som direkte eller indirekte afviser demokrati, retsstatsprincippet, kvinders ligeret, det videnskabelige fundament for tænkning, homoseksuel ligestilling og ytringsfrihed, som alle i dag er fundamentale vestlige værdier.

Nogle muslimer går selvsagt let hen over nogle af disse værdier. Men andre (og undertiden de moderates børn) går videre end som så og bekæmper aktivt vestlig påklædning, spisevaner, musik og alt mulig andet. Det er vel derfor, der er syreangreb på studentervogne, terrorangreb, bilafbrændinger, og hvad vi nu ellers ser. Og hvis vi skal forstå, hvad konsekvenser af dominerende islam er, må vi se på de mange islamiske nationer. Hvordan er de? Stort set alle er diktaturer og/eller i borgerkrig, og innovation fra disse nationer er nærmest ikke-eksisterende.

Dette medfører alvorlige problemstillinger, som ikke løses med følelseshumanisme, undtagelsesargumentation og faktaresistens. Ej heller ved opstilling af stråmænd, sådan som når David Trads trækker racist-kortet tilsyneladende uden at fatte, at islam ligesom liberalisme, kommunisme eller nazisme faktisk ikke er en race.   

Aktuelt debatteres specielt tildeling af statsborgerskab. Statsborgerskab medfører, at indvandrerne og deres efterfølgere i al fremtid får stemmeret og dermed kan bidrage til at ændre landets værdinormer - hvad vi beslutter i dette tilfælde, bør baseres på en pragmatisk overvejelse. Hvad er eksempelvis fordelene ved denne beslutning, både økonomisk, etisk og kulturelt? Og hvad er ulemperne? Hvad vil det betyde på langt sigt for kvinders og homoseksuelles frihed, børns sikkerhed, jøders tryghed? Og for ytringsfrihed, respekten for demokrati og retsstaten?

Er det synd for mig, hvis jeg ikke kan blive statsborger i Saudi Arabien, optaget på Harvard eller medlem af Hells Angels? Nej, for de har alle et unikt værdigrundlag, som de måske ikke mener, jeg passer ind i. Er det synd for en indvandrer, hvis denne ikke kan blive statsborger i Danmark? Nej, det er det heller ikke, hvis denne har nogle holdninger og overbevisninger, der strider imod det fælles værdigrundlag i Danmark.  

Der er noget, der hedder 'free riding' i en debat. Det er, når du kritiserer andres løsningsforslag uden at komme med dine egne. Jeg synes, vi skal overveje, hvad vi egentlig vil opnå og så foreslå løsninger, der rent faktisk kan bringe os derhen. Management by Objectives, kaldes det undertiden.

Derfor: Hvis du ikke kan lide den ene løsningsmodel, hvilken foreslår du så selv? Og hvad vil de langsigtede konsekvenser blive, hvis vi følger din model? Hvis du kritiserer andres løsningsforslag, må vi så høre dit? Altså: Dit fulde og hele forslag? Og må vi høre din mening om, hvilke konsekvenser dit forslag vil få for Danmark om 1, 2 og 3 generationer?         

......

Lars Tvede er ingeniør, civiløkonom, serieiværksætter, finansmand og forfatter til 14 anmelderroste fagbøger. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Jens Chr. Grøndahl: Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen? Jens Chr. Grøndahl: Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen? Næste artikel Kraka: Nogle kommuner bruger dobbelt så meget på den enkelte ældre Kraka: Nogle kommuner bruger dobbelt så meget på den enkelte ældre
 • Anmeld

  Nikolaj Blinkenberg Willadsen · Iværksætter

  Forbud skaber ikke positiv sammenhængskraft - tværtimod

  For noget tid siden læste jeg et opslag af Lars Tvede hvor han, hvis jeg må udtrykke mig populistisk, agiterede for at den globale opvarmning er fake. I hans klumme fremlagde han fakta, men desværre også fakta som ikke kan stå alene, og uden at tilbagevise hans påstande ift global opvarmning, tilbageviste jeg hans fakta-miks med henvisning til at der var mange mellemregninger der var forkerte, hvormed hans påstande til fulde kunne tilbagevises videnskabeligt - efterfølgende har det ikke været muligt for mig at kommentere på Lars Tvedes opslag, så jeg overvejer om han virkelig ønsker dialog?
  Når jeg læser nedenstående klumme af Lars Tvede bliver jeg oprigtigt skræmt, for selvom man ikke kan klassificere ham som racist, så er det ikke forkert at klassificere ham som populist.
  I hans artikel efterspørger han handelingsplaner og konkrete forslag efter han i øvrigt selv har brugt en hel artikel på primært at påpege fejlslagen politik - mystisk!
  Jeg vil rigtig gerne give ham de forslag, men da jeg ikke kan gøre det direkte, må jeg jo gøre det her.
  Lars Tvede man fjerner ikke hustruvold og undertrykkelse ved at forbyde den forslåede kvinde at vise sig offentligt. Man gør det ved at hjælpe hende. Indførsel af forbud har sjældent hjulpet nogen, men derimod forhindret andre i en bestemt handling. Men at forbyde burkaer fjerner ikke problemet. Måske for dig, så du ikke skal se på det, men dermed har du blot understøttet den diskriminerende handling, men derimod den der diskriminer.
  Du spørger om forslag, og modsat dig vil jeg gerne komme med forslag.
  Vi skal stoppe med at indføre forbud på forbud, og tilsvarende skal vi stoppe med at lave positiv særbehandling.
  Vi skal ikke indføre tørklædeforbud, forbud mod dødningerstoveringer eller bamudashorts (jeg kan i øvrigt ikke genkende billedet af en voldelig mand i bermudashorts), men vi skal give den enkelte mulighed for at opstille sine egne regler i eget hjem (eller forretning).
  Hvis jeg, i min butik (billedligt talt - jeg har ikke en butik) ikke mener, at personer som er piercet i hele kajen eller personer med religiøs hovedbeklædning passer ind, så skal jeg have lov til at afvise disse. Eller hvis jeg f.eks. Mener at en kvinde er bedst egnet til et givent arbejde, så skal jeg have lov til at ytre og forfølge dette.
  Vi skal med andre ord gøre op med den positive særbehandlings-påbud, men det gør vi ikke med forbud. Det gør vi ved mindre overstatslig styring og større selvbestemmelse. Nogen kalder det liberalisme, hvilket i øvrigt synes at være en mangelvare i Danmark i disse år hvor enhver ægte global liberalist straks bliver udråbt som landsforrædere af dem som ikke vil kaldes racister.
  Lad mig give dig et sidste eksempel.
  Hvis muslimske kvinder vil lave en svømmeklub kun for dem, så skal de selvfølgelig have lov til det, på samme måde som jeg skal have lov til at bestemme at der ikke må være piger med på mit fodboldhold for miniput drenge (jeg er ikke fodboldtræner længere, men har været det).
  Jeg får kun lov til at lave det hold og optage en bane i Fælledparken hvis der er nok på holdet, og plads i parken. Og på samme måde må de muslimske kvinder naturligvis kun optage en svømmehal hvis der er plads og de er nok klubmedlemmer. Hvis ikke må de møjes med at reservere en bane. Det betyder nok at de ikke får særlig attraktive tider i dets svømmeklub, men det kan ærlig talt ikke bringe mit pis i kog at det bruger svømmehallen mellem 21:00 og 22:00 hvor den måske alligevel står tom - den situation har jeg oplevet i vores lokale Skiklub, og det var der ikke nogen der havde ond i røven over. Gad vide hvad folk havde sagt hvis vi havde svømmet i skitøj...

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  @ Nikolaj Blinkenberg Willadsen NBW

  Jeg mener.NBW, at du har overhovedet ikke forstået hvem Lars Tvede er, og hvad han informerer om.
  Lars Tvede har lige fortalt omMENNESKETS NATUR, og hvordan VI gebærder os i vore samfund.
  Læs lige artiklen igen. Jeg vil råde dig til (må jeg venligst det`?) at forsætte privat med dine småtterier. (Er du dansk?)

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Jeg gennemgik lige artiklen igen, igen

  Til NBW
  Lars Tvede skrev bl.a. "Dette kan ødelægge EU og Europa, hvis det ikke bringes under kontrol, og det var i øvrigt nok udslagsgivende for Brexit".
  Jeg siger: Ja, det blev fortalt til DR i Birmingham af et derværende byrådsmedlem, kendt forfatter " I monokulturer er der harmoni. I Multikulturer - hvor man ikke respekterer andres tilstedeværelse - bliver der borgerkrig. Det vi her i landet kalder 'bandekrig'. Og Lars Tvede skrev: "Man skal leve i en postfaktuel osteklokke for ikke at se problemet.
  Ha* det godt i din osteklokke NBW

 • Anmeld

  Nikolaj Blinkenberg Willadsen · Iværksætter

  Selvfølgelig må du råde mig Poul!

  Må jeg tillade mig ikke at tage imod dine råd, og samtidig råde dig til at debatterer i et pænt og ordentligt sprog og i øvrigt benytte konstruktive argumenter.
  Jeg er ret sikker på at det vil øge dine chancer betydeligt for at blive taget alvorligt.
  I mellemtiden vil jeg fortsætte "mine småtterier" i al offentlighed i håb om at møde mennesker der besidder tilstrækkelig vid og indsigt til at udvide min horisont og rykke ved mine overbevisninger. Det er jo derfor vi debatterer.
  Ha' en rigtig dejlig dag!

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Tak for din hilsen Nikolaj

  Det samme gælder helt for mig. Vidende personer og historie interesserer mig.
  Jeg har fint plads til at følge dig, men vi ser vist sort-hvidt på samme emne.
  I historien om emnet er der meget, der skræmmer mig. Begrundet ??.
  Dagen begyndte så godt, men nu regner det sørme igen. Fint nok.
  Af hjertet, også til dig ha' en dejlig dag
  Vi må se om der dukker andre debattører op, som vi eventuelt kan kloges af.

 • Anmeld

  Nikolaj Blinkenberg Willadsen · Iværksætter

  Kort svar til Poul

  Ja Poul, vi ser nok meget forskelligt på det.
  Du spørger hvad der skræmmer mig, og det må jeg nok medgive at jeg nok ikke beskriver eksplicit nok, så her kommer uddybning.
  Det skræmmer mig at Dansk politik og debat bliver mere og mere fløjopdelt. Det skræmmer mig, at vi på den ene side ser folk på højrefløjen råbe "forbud" hver gang nogle træder udenfor, og det skræmmer mig, at venstrefløjen råber "påbud".
  Og det er egentlig pointen i mit indlæg. At hverken negativ forskelsbehandling (forbud), eller positiv særbehandling (påbud) gavner nogen.
  Jeg er liberalist, og stor tilhænger af forandring og udvikling, kalder mig derfor global liberalist.
  Og så skræmmer det mig (som jeg skriver), at jeg ikke kan finde et ståsted på den fløj hvor jeg ellers føler jeg hører hjemme. At jeg, hver gang jeg argumenterer for en multikulturel global udvikling, bliver udråbt som landsforrædder - det er en voldsom anklage. Ikke mindst set i lyset af at de sidste henrettelser Danmark har gennemført, blev udført på en dom af landsforrædderi (ja, jeg interesserer mig også meget for historie).
  Derfor anser jeg mig også pt. som fredsløs liberalist

 • Anmeld

  Allan Ahmad

  Stråmænd og dårlig sammenligning

  De der taler imod racisme bruger aldrig de argumenter som LT opridser i sin første halvdel af klummen. Racisme er et udbredt problem i Europa og særligt Danmark. Der er racisme på arbejdsmarkedet, boligsektoren, i miderne og retssikkerheden. Det skaber polarisering og usundt samafund, hvor socialt-, kulturelt- og politiskulighed er dominerende. Men det har intet at gøre med folk låser deres hus, eller klubber med særlig adgang eller arbejdspladser har reception. LTs argumenter er for simple og sågar racistiske overfor folk der kommer fra muslimskpræget kultur. LTs tankesæt er ikke marginaliseret. Tværtimod, det dominerer den offentlig debat og smitter det demokratiske system, desværre. Det er fattigt bud på fremtiden. Min løsning er at stole på velfærdssamfundet. På uddannelsessektoren, på socialrådgiverne, på erhvervslivet og ikke mindst på de NGO'er som arbejder på at skabe fred, stabilitet og uddannelse i fattige og konfliktpræget områder i verden. Det er simplethen for banalt at sammenligne et låst privatbolig med en kontinent, der har nydt godt af verdens ressourcer i 400 år.

 • Anmeld

  Peter Pedersen

  Det skræmmer mig.

  At vi snart ikke har flere skarpe debattøre som eksv. nu hedengangne Tage Voss. Debattører og samfundskritikkere der på raffineret vis og med få ord kan sætte plebejere og klakører på plads . Debattører der ikke har brug for et hylekor af radikale ekstremister af den ene eller anden art til, at klappe dem på ryggen for, at de kan føle sig bekræftiget i deres ævl og kævl. Debattører der giver stof til eftertanke, men i endnu højere grad siger så lev da for faen og stop med jeres bitre ævl. Debattører der ikke lefler for hverken opinion eller konsensus!

 • Anmeld

  Peter Pedersen

  Allan Ahmad

  Det ikke bare for banalt, det er for plat, men også skræmmende, at der rent faktisk er nogen, der køber disse infantile generaliseringer.

 • Anmeld

  Allan Ahmad

  Peter Pedersen

  Tak. Jeg var bekymret for at jeg var urimelig

 • Anmeld

  Christian X

  Lars Tvede har ret

  Videnskaben har for længst påvist, at gener betyder mere for racisme (og anden personlighed) end miljø, men det er så tabu belagt, at ingen tør sige det, uden at blive lagt for had og risikere personlige omkostninger:

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6494.1997.tb00324.x/abstract

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24065564

  http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1988-31842-001

  Har man accepteret evolutionsteorien, har man også accepteret at individet søger fremme af egne gener som familie og andre der ligner individet mest, derfor ses det også i naturen, at der er arter, hvor nogle dyr udsætter sig selv for risiko for at sikre flokkens overlevelse.

  Se dokumentarudsendelser fra f.eks. Sydafrika, hvor hvide i dag ikke kan få job og må leve i indhegnede reservat-ghettoer, for ikke at blive dræbt.

 • Anmeld

  Christian X

  Service oplysning

  Til dem der ikke kan læse engelsk eller videnskabelige artikler:

  http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/arv-og-miljo-psykologi-personlighed

 • Anmeld

  Peter Pedersen

  Tilbage til emnet...

  Jeg er faktisk forundret over, at disse her nye åhh så liberale strømninger tror, at det er muligt, at føre politik og lave fundamentale samfundsændringer ved hjælp af problemformuleringer så forsimplet, som Lars Tvede her forsøger. Det er selvfølgelig ikke fløjbestemt, at gøre brug af retorisk propaganda, og det er heller ikke nyt, det nye for mig at se er, at man taler til folk som var de uforstående børn der skal sættes grænser for på den ene eller anden facon. Det er jo egentligt forunderligt, at det er såkaldte liberale fører an i den her marginalisering af den offentlige pluralisme.

 • Anmeld

  Thomas Krag · Debattør

  Klart og uklart

  Lars Tvede argumenterer overbevisende for "diskriminationens" nødvendighed, om end han anvender ordet "diskrimination" i en bredere forstand end det typisk gør, når man taler diskrimination på grund af køn, race mv.

  Argumentationskæden hopper dog af, hvor han tager et angiveligt flertals holdning til noget til udtryk for, hvordan tingene faktisk er. Det er sandt nok, at der er problemer med en del af indvandrerne med muslimsk baggrund. Men skal vi løse de problemer, kommer vi ikke ret langt med symbolske initiativer.

  Der er simpelthen brug for "både-og"-tiltag. Meget af det, der er gjort til forbedring af integrationen på den positive vis, virker faktisk, så bliv ved med det. Men sæt mere ind på at forstå Islam og dens mange varianter og gå i dialog og i rette med de sider af den, der stritter direkte imod det danske samfund.

 • Anmeld

  Peter Pedersen

  Christian X

  Man kan ringe fra Ringsted til Thisted men ikke tisse fra.... Det er jo ikke muligt, at adskille arv fra miljø de følges ad så at sige, men der er selvfølgelig biologiske grænser. Et menneske kan ikke bare lige flytte til månen og slå sig ned der, uanset om det er fra Somalia eller Danmark. Men et menneske fra Somalia eller Danmark kan sagtens bosætte sig omvendt uden, at det biologisk set ville have konsekvenser. Evolution er ikke en lige linje, det er et forsøgslaboratorium hvor forsøgene aldrig stopper, og selv forsøg der ender dødt vil blive gentaget og gentaget i al uendelighed eller til den totale død.

 • Anmeld

  Tor Bye · Hr

  Forbud kan sagtens skabe sammenhængskraft

  NBW jeg læser dit indlæg med fornøjelse. Men er ikke ret enig i dine konklusioner. Forbud kan sagtens skabe en større samhørighed, sammenhængskraft. Tag forbudstiden i USA. Den skabte sammenhængskraft mellem smuglere og kunder. Bare som et eksempel. Overført til vores samfund kan man samtidigt hævde at et forbud mod at bære burka og niqab offentligt ville mindske den undertrykte fjendtlighed i befolkningen, som rettelig føler at denne religion er invasiv, dominerende, autorativ og undertrykkende. Du springer i øvrigt let udenom de økonomiske omkostninger ved den voldsomme migrantstrøm, de sidste mange års familiesammenføringer. De seneste, underdrevne tal siger 33 mia pr. år. Dette tal er sandsynlivis betydelig højere. Er det helt irrelevant at det er skatteyderne som skal stå model til denne voldsomme udgift ? Det synes jeg ikke. Her kan man netop ved at sondre mellem de forskellige etniske og religi'se grupper se hvem som permanent er en belastning på det økonomiske, sikkerhedsmæssige niveau., Samfundet som organisme bør på denne baggrund reducere tilstrømning. Og det er ikke fordi det ikke er prøvet at imødekome disse mennesker. Vi har ingen synlige beviser på at den hidtidige politik har mindsket den kulturelle afstand mellem disse mennesker og værtsbefolkningen. Hvor længe skal vi blive ved, evt hvordan løses dette problem, mener du ?

 • Anmeld

  Poul Can is en · Entrp.

  Fuld komment !

  SÅ RITIGT.•••••••••••••••••••••

 • Anmeld

  Nikolaj Blinkenberg willadsen · Iværksætter

  Svar på tiltale @Tor Bye

  @Tor Bye, skal jeg tolke indledningen i dit indlæg derhen, at du anser hele opbygningen af mafiaen under forbudstidens USA som et gode? I givet fald er jeg rivende uenig.
  Iforhold til den øvrige argumentation må jeg sige, at jeg på ingen måde springer let henover de økonomiske udfordringer der er ved indvandring, ligesom jeg ikke springer let hen over de udgifter der er ved at føre krig i Mellemøsten, endsige de udgifter der er i forbindelsen med genopbygningen efter disse ødelæggelser - det er nemlig slet ikke et emne jeg berører al den stund det hverken essensen af Lars Tvedes artikel endsige min reflekteren over samme!
  Jeg vil med andre ord ikke bidrage til denne vinklen af emnet, omend jeg gerne debatterer det i anden sammenhæng hvis du føler anledning til at diskutere dette.
  Den kvikke læser vil i øvrigt opdage, at jeg bestemt ikke bifalder integration- og assimilations-politik fra skiftende regeringer. Det er jo sådan set pointen med mit indlæg, at overstatslig styring i et polariseret miljø hverken hjælper i form af forbud eller påbud.
  Prøv at læse igen. Du vil måske føle dig underholdt igen, men prøv samtidig at læse argumentationen i stedet for at reflekterer over ikke-eksisterende argumentationsrækker. Der er en chance for at du forstår det jeg skriver.
  Du vil i bekræftende fald sikkert stadig være uenig, men du vil kunne argumentere relevant så vi kan indgå i en interessant debat - alt andet er blot spild af din og min tid

 • Anmeld

  Anton

  (For) hurtige konklusioner.

  Argumentet er lidt tyndt; jeg tror alle er enige i, at det i mange situationer selvfølgelig er okay at diskriminere. Men at overføre diskriminationen fra herre / dame toiletter (som anarkister åbenbart er imod?) til et så stort spørgsmål som indvandring, synes jeg er en smule letkøbt.
  At indvandrere og efterkommere er overrepræsenteret i mange kriminalitetsstatistikker er også velkendt, men problemet løses vel ikke af at stoppe indvandringen - i bedste fald bremses udviklingen en smule.
  Men så kan vi selvfølgelig bare hjemsende - diskrimination er jo okay...

 • Anmeld

  Nikolaj Blinkenberg willadsen · Iværksætter

  PS til Tor Bye

  Jeg glemte at svare på dit sidste, men relevante spørgsmål.
  Jeg mener naturligvis st vi skal blive ved med at forsøge at løse problemerne så længe de eksisterer - alt andet er jo blot ansvarsforflygtigelse på samme måde som det er ansvarsforflygtigelse at deltage i en krig, sønderbombe et land og bagefter nægte at tage imod flygtninge

 • Anmeld

  Inger Lis Ioannidis · Pens. Overlærer

  S til Tor Bye

  Tak! Nikolaj Blinkenberg Willadsen

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Iværksætter !!

  " ALLE VEJE FØRE TIL ROM "

  En gang racist altid racist ?????
  Man kan blive syg af at se ned på andre mennesker !!!!!!
  Hemmelige brødre : Frimurene er også mennesker !!!!!
  At diskriminere andre menneskers personlighed er kun for lavere personer !!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Poul Clausen · Entrp.

  Stadigvæk !

  Stadigvæk findes der idioter ,der tror på vi skal gøre noget med Muhamadanere..... Ikke Krag....
  Det skal vi overhovedet ikke. Invationen til udslettelse af os er planlagt.
  Tag jer dog sammen.......... De hører ikke til hos os/ sammen med os.
  Stop stop stop det totalt. Det er dog utroligt man ikke vil fatte.

 • Anmeld

  louise

  Tvede plukker det, han kan lide

  Undersøgelsen i Guardian viser, at rigtig mange europæere faktisk mener, at landene skal tvinges til at tage flygtninge. Disse kommer som bekendt tit fra muslimske lande.
  Folk skelner tilsyneladende mellem indvandrere (der har ikke været fri indvandring i Danmark i årtier!) og flygtninge.
  Tvede kan derfor ikke bruge disse undersøgelser til at argumentere for asylstop, men kun til at argumentere mod fri indvandring. Men indvandring fra muslimske lande til Danmark begrænser sig i dag til familiesammenføring og et mindre antal højtlønnede.

 • Anmeld

  louise

  Antallet

  Og derudover viser undersøgelserne, at folk har et voldsomt overdrevet bud på, hvor mange muslimer der bor i deres land.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  @ til de, som kan undlade at blinke med øjnene.

  Jeg har lige set - på Ekstrabladet (mener jeg?) en fritlevende løve, der lader en nyfødt leopard die sig. Ungen har løven taget til sig. SENSATION !
  Information:
  De er begge rovdyr,skarpe tænder, kraftige kløer (helt tilsyneladende ens!).
  Det er så stor en nyopdagelse, at medierne fremstiller det som epokegørende og fantastisk. Dyr der er ligeværdige kattedyr
  Løven er et flokdyr. Må jeg spørge dig, som har indsigt: Når ungen bliver voksen, hvad vil der så ske i flokken? (.........ungen?).
  På youtube kan det ses hvad der sker nåR man sætter en løve og en tiger -med masser af mad og vand -i samme bur. Skriv: Lion vs. Tiger
  Arv og miljø! Du må gerne komme nærmere ind på det!...du må!
  Migranterne fra Nigeria griner højt af europæernes åbenstående døre. Så det er bare med at komme afsted. Til Polen? Nej, da forPolen betaler kun ca. kr. 900 pr. måned, og derfor vil de ikke være der -de som måtte have chancen for ophold.. Hør det på radio24syv 'morgenradio'. En mand fra Djursland bor -og har firma -i Nigeria. Han ved noget!
  På vores tur til Krakow. En by med 700.000 indbyggere så vi ikke folk med tørklæder som kendetegn. I de baltiske lande heller ingen migranter af typen.
  Herværende migranter betragter kontanthjælp som 'løn' (TV).
  kr. 37- 4o milliarder pr. år til får antagelig danskernes bukser til at revne?
  Jeg tror: Det er ikke muslimers tarv, at hente dem til Europa, som NGO'erne gør i Middelhavet. Dertil tror jeg -som gammel FDF'er - ikke at jeg er ond! (?)

 • Anmeld

  Christian X

  Drømmere bliver ved med at drømme...

  Enhver der har flyttet til en anden landsdel ved, at der er mange kulturforskelle, der kan være svære at overvinde.
  Alligevel er der nogen, der stadig tror, at man sagtens kan lade hundrede af tusinder flytte ind i dette land med en signifikant anderledes kultur, som ovenikøbet er besværet af et andet sprog og manglende kompetencer.
  Ethvert tænkende menneske kan regne ud, at det går galt.

  Det er Danmarks historiens største politiske svigt, der får skatteskandalen til at ligne lidt rod i sognerådets regnskaber

  At en såkaldt ”elite” kan være så indskrænket er så rystende, at man mister troen på både demokratiet og menneskehedens fremtid.

 • Anmeld

  Nikolaj Blinkenberg Willadsen · Iværksætter

  Tilbage til skolebænken Poul B

  Du mangler en del lærdom om forskel på arter og racer.
  En af de mere basale forskelle er at forskellige arter ikke kan parre sig med hinanden.
  God læselyst. Jeg kan se st det er mange år siden, så måske har du glemt din børnelærdom :-)

 • Anmeld

  Nikolaj Blinkenberg Willadsen · Iværksætter

  til Poul B

  Idag taler vi ikke engang om st mennesket kan indeles i racer:

  http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Antropologi/Menneskeracer/menneskeracer

 • Anmeld

  Anders Yde · vikar

  Begrebsforvirring

  Et yderst velskrevet indlæg(i hvert fald den første del). Det er dejligt at læse for en gangs skyld. :)
  Jeg må dog lige pointere, at fordi vi i mange tilfælde laver "diskrimination" af pragmatiske grunde. Så betyder det ikke, at diskrimination kan være principielt forkert i nogle tilfælde. At diskriminere en hel gruppe mennesker pga. arbitrære prædikater, som fx race eller religion, er noget helt andet end, at sætte standarder for, hvad den enkelte skal opfylde. Af to afgørende grunde:
  1. Vurderingen er individuel, så ingen bliver forfordelt. 2. Kriterierne er reelle og relevante.

  Lars Tvede skriver jo selv: "Er racediskrimination ok? Nej, aldrig nogensinde." Hvilket er principielt og ikke pragmatisk.

  Det er ærgerligt at overskriften er så åndssvag. For hvis racisme aldrig er okay, så er de pragmatiske grunde til at låse ens dør ikke racistiske.

  Når det kommer til den sidste del. Så stopper den saglige analyse desværre... Det studie, som der er kildehenvist til, er kun udført i 10 EU lande og er derfor ikke repræsentativt for hverken EU som helhed eller fx de nordiske lande hver for sig. Studiet i sig selv handler jo lige præcist om forskelle mellem de 10 EU lande hver især.

  Desuden handler de om borgernes syn på muslimsk indvandring og Islam. Dvs. på opfattede problemer og altså ikke på faktiske problemer. Det er selvfølgeligt klart, at disse to til en vis grad er forbundet.

  Den generelle befolknings modvilje mod integration er samtidigt også en markant hindring for selve integrationens vellykkethed.

  Ift. Begrebet diskrimination, som er rimeligt essentielt for selve indlægget.
  Så er det værd at pege på de nuancer, hvormed diskrimination bliver brugt, altså dets forskellige betydninger. For det bliver brugt primært - i daglig tale - om når nogen bliver forfordelt ift. andre pga. arbitrære og irrelevante grunde, der benægter disse mennesker generelle rettigheder og privilegier.

  De fleste tilfælde af "diskrimination" i indlægget handler derimod om, at man sammenligner individer ud fra relevante specifikke kriterier/målestokke for at udfylde en bestemt opgave (fx ved ansættelse i en virksomhed).
  Eller at man stiller (relativt) arbitrære kriterier for at indgå i sociale fællesskaber(fx Mensa eller MC-klubber).
  Derudover bliver der også nævnt en generel kategoriinddeling, der ikke i sig selv direkte har noget med diskrimination at gøre (fx rødhårede)

  Der er altså en kæmpe forskel på, hvordan "diskrimination" bruges i indlægget. Det bør man være yderst opmærksom på, når man læser indlægget

 • Anmeld

  Poul Clausen · Entrp.

  Den Tvede !

  Han er simpelhen toppenn, vi har idag...

  ( Der er langt imellem dem , i dette lille ynkelig land. )

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Forsimplet.

  Allan Ahmad kom mig i forkøbet. En næsten barnlig filosofering over menneskets natur.
  Vi er ikke dyr og burde have evnen til at overskue vores mere primitive adfærd. Selvfølgelig bliver folk diskrimineret i alle samfund. F.eks. Når skurke vælger at afpresse hjemløse , masageklinikker og tattovører, er det selvfølgelig fordi de kalkulerer med at det ikke vil vække så meget postyr som hvis der vartypisk middelklassen de afpressede. Min mor sagde engang at hun blev så harm når negrene blev uretfærdigt behandlet. Som hun sagde. De kunne jo ikke gøre for at de er sorte. Og vi kunne nok heller ikke klare os så godt , hvis vi skulle klare os i junglen.
  At vi alle diskriminerer gør det ikke accaptabelt. Faktisk er det et problem for vores samfund at vi indeler os så meget i kaster. Rige omgås rige og midelklassen omgås middelklasse. Og hvis nogle falder igennem nettet kan man ikke omgås dem mere.
  Nu når Christian nævner gener og evolution. Bør man nok træde et skridt tilbage. De stærkeste og bedst egnede dyr spreder deres gener. Og mon ikke mennesker er ligeså. Der er bare det ved mennesker at det nok ikke er det vi betragter som de bedste gener, at naturen vælger. Det har jo siden civilationens vugge været de fattigste, dårligst uddannede, samt underklassen som har spredt sine gener ved at få mange børn. Og har dermed lagt grundlaget for at vi er nået til det vi er i dag. Nu er det afrikanere og asiater som får mange børn. Mon Lars Tvede også mener at vi skal acceptere at de bliver toneangivende i Europa. For det er vel også helt naturligt.
  Forøvrigt er mennesker det samme. Det giver ingen mening at tale om racer. Der er kulturforskelle, men at tale om raceforskelle giver ingen mening.
  Undskyld N ordet, men det brugte tolerante mennesker i gamle dage.

 • Anmeld

  Thomas E

  Lars Tvede - godt skrevet

  En perfekt omskrivning af et ellers ret glemt ordsprog - "Skik følge eller land fly"
  Hvis respekten for værtens regler følges, hersker der fred og fordragelighed.
  Så simpelt er det.

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Noget om at pege på løsninger....

  Nu har jeg gennemlæst "klummen" flere - lidt sent vil nogen på pepege, det er jo den 15. juli - men Lars Tvede skriver følgende:

  "Der er noget, der hedder 'free riding' i en debat. Det er, når du kritiserer andres løsningsforslag uden at komme med dine egne. Jeg synes, vi skal overveje, hvad vi egentlig vil opnå og så foreslå løsninger, der rent faktisk kan bringe os derhen."

  Som sagt, jeg har med lys og lygte kigget efter hvor Lars Tvede ikke kører "free riding" og kan ikke finde det, han gør præcist det, han klandrer andre for - i den vedvarende debat om primært muslimer.

  Det er formentligt umuligt at forvente kvalificerede svar fra Lars Tvede, og heri adskiller han sig ikke væsentligt fra et utal af andre notabiliteter, der stort siger det samme - uden nogensinde at komme til andre kerner af løsninger, end lukning af grænser.

  Så inden denne del af den danske intelligensas overdrev skyder med stor spreder og rubricerer alle, der ikke er enige, som værende "free riders", så kunne de - bare en kort overgang - gribe i deres egen barm, og bruge det, de har lært på deres studenterkurser - almen dannelse.

  Når det er sagt, så vil jeg da pege på lidt løsninger:

  Konkret og målrettet indsats for at integrere de der nu er landet her.
  Vilje til at gøre det.
  Bruge velerhvervet "almen dannelse" til at finde løsninger.
  Vide hvad vi vil og hvordan vi vil det.
  Planlægge hvordan fremtidige flygtninge, migranter, immigranter nu skal integreres, og ikke mindst følge planen.

  Indtil videre forventer jeg dog at debat, "løsninger" og handleplaner vil følge det sædvanlige spor, en debat, der ikke vil fravige "vores" fastlåste synspunkter og totale mangel på tænken ud af boksen.

  Det forventer jeg naturligvis ingen svar på, for debat og handling er fastlåst i nogle frigide vælgertække løsningsmodeller.

 • Anmeld

  Nikolaj Blinkenberg Willadsen · Iværksætter

  Spot on John Zederkof Jessen!

  Tak for de ord - jeg sad tilbage med nøjagtig samme oplevelse

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Nikolaj!


  Nikolaj.....du springer nu til et spørgsmål, som ikke er på tale.
  Man da du, af en eller anden grund gør det, vil jeg gerne kloges, og spørger så:
  Nikolaj! Hvad er et muldyr for en skabning?
  (tilbage til løvemor med en optaget leopardunge. Hvordan vil deres fremtid forme sig?).
  Du behøver kun at svare, hvis du 'kommer til sagen'
  Lars Tvede får mange tanker sat i gang.
  Jeg prøver som dig, et spring til info fra LT:
  På en sort nat over Korea, set fra et rumfartøj, er Nordkorea sort som kul mens Sydkorea blinker af lys, som var man over Paris

 • Anmeld

  Steen A.

  Tvede udfordrer det frelste hykleri

  Tak for Lars Tvedes velargumenterede indlæg, som er med til, at vi kan bibeholde håbet om, at der i Danmark stadig er plads til sund fornuft, fremfor inkonsekvent, pseudohumanistisk pladderjournalistik.

  Det er i øvrigt tankevækkende, at dem der har så svært ved at tolerere andres meninger, f.eks.Lars Tvedes meninger, dækker sig ind under at være humanister og kalder anderledes tænkende for racister. Det tenderer hykleri.

 • Anmeld

  Holger kruger · førtidspensionist.

  Pladderhumanisme

  Det handler om at gøre noget for at få ting til at blive fyldestgjort.
  Det hjælper ikke noget at debatere og debatere det for ikke eventuelle problemmer til at forsvinde.
  Jeg mener at der skal handling til for at Danmark kan blive til det Danmark vi engang havde.
  Muslimer hører ikke til her i Danmark. Ud med dem - Er jeg så racist fordi jeg mener dette?
  Nogen ville helt sikkert sige JA, men jeg kan kun sige "et kært barn har mange navne"
  Hvis man er jordnær kan man godt se problemmerne med muslimerne. Paralelsamfund Sharia Imamer der prædiker vold mod dem som de kalder de vandtro. For at gøre det kort. De muslimer der ønsker at konventere til kristendommen eller til at blive ateister så er de mennesker på samme måde som os andre. de eller dem muslimer der stadigvæk ønsker at udbrede islam i Danmark - Ud med dem alle.

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Ah nu har jeg fattet det.

  Vi diskriminerer også hvis man ikke man ikke må gå bag disken i en butik, selvom man ikke er ansat. Eller hvis jeg ikke må få et Hells Angels Logo tatoveret på min arm. Så kommer HA med rivejernet. Eller hvorfor kan folk som lars Tvede ikke også få start hjælp af det offentlige.
  Det er jo faktisk det samme som at nægte muslimske flygtninge adgang til Danmark fordi de er muslimer.
  De er jo lige som fremmed celler som blander sig med vores. Fy for satan. Det lyder farligt.
  Helt ærligt. Det er da den værste gang pladder jeg længe har hørt..
  Men hvis Tvede da overhovedet kommer med nogle løsningsforslag, forstår jeg det sådan at han ikke vil have muslimer i Danmark. Han remser jo op hvor farlige og afstumpede de er.
  Og det er der også nogle som er .Og som jeg gerne så hen hvor pebberet gror , hvis det da var muligt. Men som en som har mærket menneskets skidte og indskrænkede natur, har jeg erfaret , at der er mindst lige så mange danske røvhuller.
  Når jeg går uden for min dør møder jeg hele tiden muslimer , Somalier, Irakkere oa. Og jeg møder mange som er som du og jeg.
  Hvor mange muslimer bor der mon i Lars Tvedes kvarter. Jeg tror faktisk jeg ved en hel del mere om muslimer og flygtninge end Lars Tvede .
  Men Ok. jeg skal gerne komme med nogle forslag til løsningen. Først og fremmest , uligheden. Når 8 mennesker ejer næsten ligeså meget som hele Afrikas befolkning gør til sammen er der noget som er fuldstændig galt. Dernæst er der klimaet. 14 millioner mennesker er på flugt for klimaændringer, anslås der. Og der bliver flere. Det er ikke nok at reducerer co2. Jeg tror også at man må se på begrebet vækst. Al økonomi og økonomiske transaktioner skal holdes om mod økologiske vurderinger. Økonomi er imø en rigid uddannelse hvis den ikke sættes i forbindelse med økologi. F.eks. Selvom det giver penge i statskassen er det ikke vækst hvis havdambrug giver overskud og det er på bekostning af havmiljøet, fisk og havdyr. EU har fundet ud af at det bliver problematisk med overforbruget Og vil forlange at varer skal være lettere at få repareret. Og skal holde længere. I har måske hørt om glødepære konspirationen.
  Den yderliggående højrefløj, som jeg har opfattelsen af at Lars Tvede tilhører, har den løsning at muslimer simpelthen, alle, er vores fjender. Ligesom radikale muslimer mener de at muslimer og vesterlændinge overhovedet ikke kan leve i fred med hinanden. Faktisk har ingen af dem nogen løsning som ikke ville ende katastrofal for menneskeheden.
  Og jeg er ikke i tvivl om at de mange ekstreme holdninger vi hører er med til at skubbe unge muslimer over i radikalisering og ligeså vælger dansker uden så meget menneskeligt overskud det yderliggående højre.
  Denne generaliserende remse som Lars Tvede giver om muslimer må bestemt opfattes at have til hensigt at polarisere . Men den bunder i manglende kendskab og er tydeligvis skrevet af en person som ikke omgås muslimer i dagligdagen. Den passer kun på en lille % del.
  Mhst. racisme. Ja det er rigtigt at islam ikke er en race, men diskrimination på religion er ulovligt både i danmark og i henhold til FN. Og prøv at sætte sort eller jøde i stedet for muslim i Lars Tvedes beskrivelse af muslimer. Hvis man fyrede den remse af om jøder i en moske, blev der sgu ballade.

 • Anmeld

  Britta Hansen · gammel kone

  Tak Lars Tvede.

  Lars Tvede er fantastisk god til at forklare og belyse komplicerede sammenhænge på en måde så alle burde kunne forstå dem Virkelig stof til eftertanke i hele debatten om racisme, diskrimination og menneskesyn. Men når jeg ser på mange af kommentarerne, bliver jeg så trist, så trist. Der er så mange der stadig går rundt med bind for øjnene og hænderne for ørerne. Først den dag vi har fuldstændig ødelagt både Danmark og Europa vil de stå med alle mulige undskyldninger og bortforklaringer. Og til orientering så er islam ikke en religion, men en farlig "isme". Se på historien og på de islamiske lande i dag! Jeg kan kun give Lars Tvede ret.

 • Anmeld

  Christian X

  I en retsstat hænger magt og ret sammen.

  Dette har man opløst med menneskerrettighederne.

  Hvis et land eller kontinent ikke overholder menneskerrettighedernes normer for europæisk moral, så har folk ubetinget ret til ophold i Europa ( uanset hvor mange de er eller hvad de selv måttet have begået af forbrydelser).

  Vi har altså givet rettigheder til folk, vi aldrig har haft magt over i den historiske retsstat. Vi er sat uden indflydelse og kan ikke engang stille basale modkrav, som andre nationer ville stille til os:
  Nul kriminalitet, selvforsørgelse og følg landets skikke eller land fly.

  Menneskerrettighederne/"human right" er som professor i juridisk historie på Harvard, Samuel Moyn har vist i bogen: "The Last Utopia: Human Rights in History" :
  noget som reelt set kommer i 70erne i frem og som er drevet af 2.forhold;

  1) Venstrefløjen havde behov for en ny utopi for en retfærdig verden efter kommunismens fiasko og overgreb blev kendt.
  2) Den af-koloniseret 3.verden forbliver dysfunktionel, efter afkoloniseringen, set med vestlige øjne.

  Man har rejst et moralsk imperium fra vestlig side, der gør vestlige retsstater til moralske kolonistater, på bekostning af egne borgere, der må afgive rettigheder og velfærd, uden retsskrav på så meget som en folkeatstemning om emnet.

  Eftertiden vil dømme de ansvarlige hårdt.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  ??Røgslør eller opfordring??

  @ Lars Tvede.
  En besynderlig og ret mærkværdig anvendelse af ordet "diskriminering".
  Mig bekendt betyder diskriminering,,"..at man bliver behandlet dårligere (nedsættende) eller anderledes end andre på grund af race, sprog, køn, religion, politik osv"
  ....Det kan på ingen måde sammenlignes med, når vi i dagligdagen tager nogle PRAKTISKE og personlige valg:
  *når vi finder venner og inviterer til middag,
  * når vi i idrætsforeningen af PRAKTISKE årsagen danner pige og drengehold til fodbold eller skelner imellem børne- og voksenhold,
  * når der af PRAKTISKE årsager etableres såvel dame- som herretoiletter. og
  * når et firma af praktiske årsager har en reception.
  Iøvrigt
  *er den fremhævede analyse ikke valid og repræsentativ, når den står uden sammenligning med andre analyser og evalueringer. Den er håndplukket til formålet!
  *mangler der i indlægget en klar skelnen imellem flygtninge og immigranter.
  ....
  Forhåbentligt er det en overreaktion, når hårene rejser sig og jeg får
  associationer til 30'ernes debatter om forskellige uønskede befolkningsgrupper i Tyskland.
  Forhåbentligt er det blot et forsøg på og en opfordring til, at vi skal finde gode, ordentlige og praktiske løsningsforslag til, hvordan problemstillingerne rent praktisk og ordentligt kan løses ?....Selv om klare forslag hos skribenten selv udebliver.
  Vi borgere og vælgre skal tænke os RIGTIGT godt om.
 • Anmeld

  Nikolaj Blinkenberg Willadsen · Iværksætter

  Tak I.R. Bertelsen

  Du har fuldstændig ret, og sammenligningen til 30'erne var også noget af det første der slog mig - det gør det tit i disse tider

 • Anmeld

  Claus

  Diskrimination er forskelsbehandling

  ...Diskrimination betyder forskelsbehandling mod eller imod en person eller en gruppe på baggrund af en forudindtaget holdning til dem er baseret på visse karakteristika.

  Svært at argumentere imod at jeg behandler venner anderledes end fremmede.

 • Anmeld

  Holger Madsgaard Nielsen

  Wauv

  Lars Tvede er en farlig højreradikal, retorisk, demagogisk manipulator, der fra sit skatteskjul i Schweiz ved hjælp af sine millioner forsøger til at købe sig til indflydelse på dansk politik med Kæresten Pernille Vermund som spydspids. Mere er er der egentlig ikke at sige om ham.