Løhde tager imod uopfordret ansøgning: "I kan byde ind med viden, vi ikke har i forvejen"

REPLIK: En uopfordret ansøgning fra Socialpædagogerne og Socialrådgiverforeningen sikrer dem nu en plads i det rådgivende udvalg til bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond. De kan bidrage med medarbejdernes og de faglige lederes perspektiv på, hvad der virker både offentligt og privat, skriver Løhde.

Af Sophie Løhde (V)
Innovationsminister

Der behøver ikke være langt fra ord til handling, og jeg vil gerne belønne initiativ og gåpåmod. Derfor tager jeg imod Benny Andersens og Mads Bilstrups uopfordrede ansøgning, som de sendte mig på Altinget 11. marts.

Her bad de om en plads i det rådgivende udvalg, som skal give indspark til bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond.

De to bad mig overveje, om deres erfaringer og input kunne komme i spil i udvalget. Selvfølgelig giver jeg det en ekstra tanke, når kompetente folk beder mig om det. Og jeg vil gerne tilbyde dem en plads i det rådgivende udvalg, for de har væsentlige erfaringer, som rådet kan nyde godt af.

Med fonden kaster vi os ud i nye investeringer og nye måder at tænke investeringer på de store velfærdsområder. Blandt andet får kommunerne mulighed for at indgå partnerskaber med for eksempel almennyttige fonde og pensionsselskaber, der ønsker at investere penge i nye indsatser og udbredelse af eksisterende indsatser.

Fonden skal altså være med til at udvikle tidlige og helhedsorienterede indsatser på de store velfærdsområder og udbrede de indsatser, som har vist gode resultater, i samspil mellem civilsamfundet og den offentlige og private sektor.

Gode kræfter
Regeringen, KL og Danske Regioner har nedsat en kompetent bestyrelse med relevante kompetencer og erfaringer i fonden. Bestyrelsen skal sætte retningen og skabe fundamentet for fondens arbejde.

Men det er også vigtigt, at bestyrelsen får kvalificerede input til deres arbejde. Derfor har vi udpeget det rådgivende udvalg med gode kræfter, der tilsammen favner bredt. Vi har samlet repræsentanter fra blandt andet vidensinstitutioner, civilsamfundet og fonde.

Men jeg er enig med Andersen og Bilstrup i, at de kan byde ind med viden, som vi ikke har i forvejen. Blandt andet kan de bidrage med medarbejdernes og de faglige lederes perspektiv på, hvad der virker både offentligt og privat. De kan også være med til at sikre et skarpt fokus på de sociale investeringers kvalitet, som blandt andet forudsætter faglighed og uddannet personale. Og de kan tage deres erfaring med at koble frivillighed og faglighed med i rådets arbejde.

Alt i alt er det erfaring og viden, jeg gerne vil have med og bringe i spil. Så jeg siger tak for den uopfordrede ansøgning og glæder mig til samarbejdet.

Forrige artikel Konservativ EP-kandidat: Lindholm er en skamstøtte over vores magtesløshed Konservativ EP-kandidat: Lindholm er en skamstøtte over vores magtesløshed Næste artikel LOS: Børn med behandlingsbehov tabes i uddannelsessystemet LOS: Børn med behandlingsbehov tabes i uddannelsessystemet