LOS: Regionernes institutioner skal lande i udbud – ikke hos kommunerne

DEBAT: Vi frygter, at vigtig ekspertise og erfaring går tabt, hvis kommunerne modvilligt skal overtage institutionerne, og foreslår derfor et udbud af institutionerne, skriver direktøren for LOS, Michael Graatang.

Af Michael Graatang
Direktør for LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

Der kan være mange grunde til enten at nedlægge eller beholde regionerne. Men der er absolut ingen grund til, at nogle af landets mest udsatte grupper skal blive ofre for sundhedsreformens eventuelle nedlukning af regionerne.

LOS opfordrer derfor Christiansborg til at kigge på tværs af sektorer og se på de potentialer, der ligger i den kollektive velfærd.

Fokus i sundhedsreformen må og skal være, at den højt specialiserede faglighed, som tilbydes mennesker i udsatte og sårbare positioner, fastholdes. Borgerne har nu brug for, at der skabes tryghed for, at kommunerne fortsat kan tilbyde disse højt specialiserede kompetencer.

Samtidig har vi som samfund brug for mest omkostningseffektivt at fastholde de højt specialiserede og differentierede faglige indsatser.

Kommunerne har takket nej

I dag driver regionerne cirka 60 store specialiserede institutioner landet over for handicappede samt socialt og psykisk udsatte borgere. Siden amterne blev nedlagt, har institutionerne ligget i regionalt regi, men solgt deres ydelser til kommunerne.

I alle de år har kommunerne takket nej til at drive disse institutioner. Blandt andet fordi de er så specialiserede, at de skal drives på tværs af kommunegrænserne.

Kommunerne kan ikke løfte opgaven på kommunalt plan og køber derfor pladserne hos regionerne – ganske som når kommunerne køber ydelser af ikke-offentlige velfærdsaktører som eksempelvis specialskoler eller opholdssteder.

Det har længe været et politisk spørgsmål, hvad der skal ske med disse institutioner.

Hos LOS og andre organisationer, som eksempelvis Danske Handicaporganisationer, er det derimod et spørgsmål, der vækker bekymring.

I LOS frygter vi nemlig, at institutionerne og dermed reelt borgerne bliver kastebolde mellem kommuner og stat, hvis eller når regionerne lukker som konsekvens af en sundhedsreform.

Aktørerne skal kunne håndtere opgaven

Lige nu tyder alt på, at de institutioner, som kommunerne i årevis har takket nej til at drive, kan blive kommunale ved tvang. Det er sjældent noget godt grundlag at drive en velfærdsinstitution på.

Hvis kommunerne efter reformen skal overtage institutionerne, så frygter vi, at de meget hurtigt vil forsvinde sammen med den vigtige ekspertise på stederne – og vi har fortsat behov for både institutionerne og den faglige ekspertise.

Derfor er det helt afgørende i god tid at sikre, at institutionerne drives videre af aktører, der kan og vil håndtere opgaven med høj faglighed og kvalitet i behandlingen.

LOS anbefaler, at opgaven med at drive institutionerne bliver udbudt til ikke-offentlige og omkostningseffektive velfærdsaktører.

Disse aktører har en lang tradition for at løse kommunernes forsyningsforpligtelser, når det gælder de mest specialiserede indsatser inden for eksempelvis psykiatri, sundhed, social service, pleje, skole og uddannelse til børn, unge og voksne.

Sårbare mennesker skal have tryghed

I LOS har vi nogle utrolig dygtige og store velværdsaktører som medlemmer.

De trækker på erfaring fra hele Danmark og resten af Norden, og de har allerede i dag stor ekspertise på det specialiserede socialområde, både med hensyn til faglighed og ledelse.

Ved at bringe dem i spil i et udbud af de regionale institutioner kan vi udnytte deres erfaring og samtidig skabe tryghed for, at borgerne og kommunerne stadig kan trække på disse højt specialiserede institutioner.

Noget af det, de udsatte og sårbare mennesker har allermest brug for, er tryghed, sammenhæng og kontinuitet i deres behandling. Den nervøsitet og usikkerhed, der er skabt om disse institutionernes fortsatte eksistens, er uholdbar.

Institutionerne skal i udbud

Selv hvis forhandlingerne ikke i denne omgang udmønter sig i, at regionerne nedlægges, så må vi nok erkende, at der også på lidt længere sigt er usikkerhed om, hvorvidt regionerne består om fem til ti år.

Derfor bør man allerede nu få fremtidssikret driften af disse institutioner med et udbud.

Gør vi det rigtigt, så bliver det ikke kun et spørgsmål om at bevare institutionerne, men om at udvikle dem endnu videre efter kommunernes behov og til gavn for den enkelte borger.

Kommunerne skal ikke drive institutioner, de ikke er interesseret i at drive. De skal i stedet bruger kræfterne på at efterspørge præcis den ydelse, de har brug for til borgerne.

Vi i LOS stiller os gerne til rådighed.

Vi kan og skal skabe endnu bedre velfærd sammen.

Forrige artikel Jann Sjursen: Ressourcerne i psykiatrien er helt utilstrækkelige Jann Sjursen: Ressourcerne i psykiatrien er helt utilstrækkelige Næste artikel Borgmestre: Københavns unge skal ikke længere kastes rundt i systemet Borgmestre: Københavns unge skal ikke længere kastes rundt i systemet
 • Anmeld

  Steffen With · Pensionist

  Nej! Regionerne bør ikke nedlægges

  Den blå regering og deres støttedrenge og -piger vil nedlægge regionerne, så kommunerne kan overtage nogle af regionernes opgaver. Enkelte opgaver skal til Staten.

  Kommunerne evner i betydeligt omfang ikke at løse deres nuværende opgaver. Som handicappede risikerer vi derfor en endnu større katastrofe.

  Lad os i stedet få fjernet dårligt løste opgaver fra kommunerne. På et eller andet tidspunkt må arbejdsopgavernes omfang være nedbragt i omfang til noget, kommunerne evner at løse.

  Uddelegering af opgaver til den private sektor har også vist sig at være en dårlig løsning. Vi har derfor brug for at regioner og stat overtager opgaver, så opgavefordelingen hænger sammen med organiseringen af opgaveløsningen.