Mercado: En stærkere hjemløseindsats

DEBAT: Vi ved generelt ikke nok om, hvordan vi forebygger hjemløshed. Det skal en kommende handlingsplan rette op på, skriver socialminister Mai Mercado (K).

Af Mai Mercado (K)
Børne- og socialminister 

Der skal være færre hjemløse. Så klart er mit og regeringens mål. Det har vi skrevet i regeringsgrundlaget, og det er et af de ti sociale mål, som vi vil følge op på – og også gerne holdes op på.

Til efteråret fremlægger jeg derfor en handlingsplan for, hvordan vi vil hjælpe flere ud af hjemløshed, og hvordan færre ender som hjemløse.

Brug for input og ideer
Planen er ikke klar endnu. Og jeg har brug for idéer og input til opgaven. De næste måneder vil jeg derfor besøge tilbud og indsatser for hjemløse, så jeg kan høre, hvad både de, som oplever hjemløshed på egen krop, og de, som arbejder med hjemløse til daglig, mener, der er brug for. Det var også formålet med det dialogmøde, som jeg netop har holdt med aktører og organisationer på hjemløseområdet her i begyndelsen af marts.

Også fra indlæggene i denne debat – som jeg har læst med stor interesse – har jeg samlet idéer. Det er klart, at vi som samfund står over for en stor udfordring, hvis vi vil bekæmpe hjemløshed og vende de senere års triste udvikling med flere og flere hjemløse. Men det vil vi, og det skal vi.

For den enkelte hjemløse, der er tvunget til at sove på gaden, eller som er afhængig af en ledig seng på et forsorgshjem eller herberg, er hjemløsheden hjerteskærende konkret. For samfundet som helhed og for os, der skal finde løsninger, er der tale om et komplekst problem.

En bolig er ikke svaret på alt
For mange handler hjemløshed om mere og andet end manglende nøgle til egen bolig, og problemerne starter sjældent med hjemløshed, som ofte er en afledt konsekvens af andre udfordringer og problemer. Fire ud af fem hjemløse har enten et misbrug, en psykisk lidelse eller begge dele, og derudover har mange udfordringer i forhold til sygdom, manglende netværk og kriminalitet. Listen fortsætter desværre.

Derfor handler hjemløseindsatsen også om mere end at træde til med en seng og et varmt måltid mad. Vi skal hjælpe den person, som finder sig selv sat udenfor, ind på den sti, der fører til et liv i egen bolig, ud af deres udfordringer, og ind i samfundets fællesskaber. 

Og vi ved, hvad der virker. Vi ved, at ni ud af ti kan hjælpes ud af hjemløshed gennem en kombination af egen bolig og en intensiv støtte, som er tilpasset den enkeltes behov. Der er derfor med de senere års satspuljeaftaler sat en række initiativer i gang, der skal udbrede de gode erfaringer til kommunerne og styrke indsatsen over for unge, der enten er hjemløse, eller som er i risiko for at blive det.

Men selvom vi er på rette vej, så skal vi gøre mere. For der kommer jo flere hjemløse til.

Unge skal gribes i tide
Som Ask Svejstrup (SAND – De Hjemløses Landsforening) henviser til i sit indlæg, så er den nemmeste måde at nedbringe antallet af hjemløse, at sørge for at der kommer færre nye til. Vi skal blive langt bedre til at gribe de unge, inden de ryger ud i hjemløshed.

Vi ved generelt ikke nok om, hvordan vi forebygger hjemløshed, heller ikke blandt de unge. Og den viden vil jeg have fokus på i en kommende handlingsplan. Heldigvis har vi gode eksempler på indsatser, der hjælper unge, så de undgår at miste deres bolig. Bl.a. kan en social vicevært, der har tæt kontakt til den unge, får dem til at åbne rudekuverterne og hjælper med at få betalt huslejen, gøre den afgørende forskel.

Samtidig kan indsatsen for de, der i dag er hjemløse, forbedres. Der er grupper, der ikke i dag får tilstrækkelig hjælp og støtte af de eksisterende indsatser. Det gælder for eksempel de personer, som har levet et langt liv på gaden og herberger. Dem skal vi blive bedre til at hjælpe videre og sikre et mere værdigt og trygt liv.

Billige boliger
En af de centrale udfordringer er derudover at skaffe nok boliger, der er egnede til den enkelte borgers behov, og som er til at betale. Det er vi i regeringen meget opmærksomme på, og arbejdet med at se på, hvordan vi gør det lettere at skaffe små, billige boliger, er i gang.

Derudover vil regeringen, som vi også skriver i regeringsgrundlaget, drøfte med kommunerne, hvad vi ellers kan gøre.

Jeg ser frem til at få flere indspark over de kommende måneder, så vi kan sørge for, at målet nås. Det er nogle af vores allersvageste borgere, der ender i hjemløshed, og vi har et ansvar for at hjælpe dem bedst muligt.

Forrige artikel S-borgmester: Udlændinge er Københavns nye gadesovere S-borgmester: Udlændinge er Københavns nye gadesovere Næste artikel Enhedslisten: Regeringens psykiatriforslag er et makværk Enhedslisten: Regeringens psykiatriforslag er et makværk