Minister igangsætter undersøgelse af kommuners kontrakter med konsulenter

INTERVIEW: Social- og indenrigsminister Astrid Krag vil have Ankestyrelsen til at undersøge, om det er lovligt, når kommuner bruger resultatlønnede konsulenter til at finde besparelser på handicapområdet.

Det er både stærkt bekymrende, aggressivt og groft, når mindst 19 kommuner har hyret private konsulentfirmaer til at finde besparelser på hjælpen til handicappede og psykisk syge.

Sådan lyder det fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), der nu vil have Ankestyrelsen til at se på kommunernes praksis.

”Jeg vil bede Ankestyrelsen om at vurdere, om det i det hele taget er lovligt, og om der kan være grundlag for, at de rejser en egentlig tilsynssag i nogle af de her tilfælde,” siger ministeren om kontrakterne.

Login