Minister: Skilsmissefamilierne skal hjælpes til at løse konflikterne

DEBAT: Hvis regeringens forslag om ét skilsmissesystem bliver gennemført, er det særligt dem, der oplever svære skilsmisser, hvor sagerne skal behandles i op til fire forskellige systemer, der bliver hjulpet. Det skriver socialminister, Karen Ellemann (V).

Af Karen Ellemann (V)
Social- og indenrigsminister

Der skal være ét system for skilsmissefamilierne – ikke flere. Mødet med systemet skal være enkelt, og de løsninger, som vi tilbyder, skal matche de udfordringer, den enkelte familie har.

Det er kernen i det udspil, som vi i regeringen kom med i september. Det kan lyde banalt, men det er det desværre ikke.

Faktum er nemlig, at selvom de fleste af de omkring 100.000 familieretlige sager, som hvert år behandles, starter i Statsforvaltningen, så skal både domstolene og fogedretterne i dag også ind over i en hel del sager.

Hvis familierne er udsatte og har brug for hjælp til omsorg for børnene, kan der tilmed køre et parallelt forløb hos kommunen.

En systemlabyrint

Faktum er også, at mens størstedelen af sagerne heldigvis er enkle, så er der i dag også en del sager – i hvert fald 10.000 sager om året – der bliver rigtigt svære.

Her kan forældrene slet ikke blive enige om, hvad der er bedst for deres barn. Familier med rigtig svære sager bliver i særlig grad ramt af, at løsningen skal findes ved flere forskellige myndigheder.

Den systemlabyrint giver lange sagsbehandlingstider og fastholder konflikter. Det er ikke godt nok. Vi kan ikke byde familierne, og slet ikke børnene, sådan et system. Vi skal hjælpe skilsmissefamilier til at løse konflikter, ikke fastholde dem i dem.

Når familierne skal have hjælp, skal det være klart for dem, hvordan forløbet bliver. Derfor er det afgørende, at vi får gjort op med muligheden for at bruge systemet som skyts mod hinanden, som vi desværre ser det ske i de mest komplekse sager i dag.

Det gør vi jo blandt andet ved at skabe ét system. Men vi gør det også ved at afdække familiens reelle udfordringer fra starten, sådan at familien mødes med de rigtige tiltag og tilbud.

Mindre problemer skal kunne løses i et mindre set-up, mens vi på den anden side skal turde sætte mere massivt ind, når der er alvorlige problemer, og børnene risikerer at blive de store tabere.

Første skridt mod at skabe ét system for skilsmissefamilier er at sætte rammerne for systemet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til det. Og det oplæg kommer hurtigt, så vi meget snart kan træffe de nødvendige politiske beslutninger.

Fjerne overflødige regler

Det udspil, vi i regeringen er kommet med, rummer også en række regelforenklinger, som kan fremme enkle forløb og fjerne nogle kamppladser mellem forældre.

Nogle af disse forslag ligger i den lettere ende og svarer til, hvordan virkeligheden allerede ser ud i dag.

Men jeg mener faktisk også, at det er vigtigt at fjerne overflødige regler, der i sig selv repræsenterer et konfliktpotentiale, såsom muligheden for at søge om børnebidrag, når forældre har fælles forældremyndighed, og barnet er lige meget hos begge forældre.

Når vi først har tegnet systemet, som skal sikre samlede løsninger, så er næste skridt helt naturligt en grundigere gennemgang af reglerne med henblik på yderligere forenkling.

Nu ser jeg i første omgang frem til at modtage arbejdsgruppens bud på, hvordan vi skaber en ny myndighed, og til at drøfte dette oplæg med partierne først i det nye år.

Forrige artikel Mødrehjælpen: Skilsmisseudspil overser de grimme konflikter Mødrehjælpen: Skilsmisseudspil overser de grimme konflikter Næste artikel Psykologforening: Modernisering af psykologlov er langt fra mål Psykologforening: Modernisering af psykologlov er langt fra mål