Minister vil hjælpe personer med diagnoser i arbejde

INDSATS: Der er stort potentiale for at få flere mennesker med diagnoser som ADHD og autisme i job, mener socialminister Mai Mercado ud fra ny redegørelse. Hun indleder derfor samarbejde med beskæftigelsesministeren.

Regeringen har et erklæret mål om at øge arbejdsudbuddet, og socialminister Mai Mercado (K) byder nu ind med et bud på sit område.

Ministeren lægger op til at målrette beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap og diagnoser. Det sker ud fra nye tal fra en socialpolitisk redegørelse, som offentliggøres torsdag.

”Vi vil se på, hvordan man kan hjælpe mennesker, som har et handicap, og hjælpe dem ind i beskæftigelse. Tallene viser, at der er en målgruppe, som har særlige behov, men som med den rette hjælp kan blive en del af arbejdsmarkedet,” siger Mai Mercado.

Hun fokuserer særligt på personer med autisme og ADHD. Redegørelsen viser nemlig, at henholdsvis 20 og 30 procent af mennesker med de diagnoser, som modtager hjælp efter serviceloven, havde været på kontanthjælp i mindst halvandet år i perioden 2014-16.

For de øvrige grupper af handicap ligger det tal mellem tre og otte procent. Derudover repræsenterer diagnoserne ifølge ministeren et potentiale.

”Mennesker med ADHD og autisme har nogle kompetencer, som godt kan være efterspurgt. Hvis vi har blik for det og har den rette indsats, kan det være ret værdifuldt at have en person med autisme ansat,” siger Mai Mercado.

Politisk samtænkning
Redegørelsen viser også, at 90 procent af gruppen af personer med ADHD og autisme, der får støtte, er under 40 år gamle.

De har altså potentielt mange år foran sig på arbejdsmarkedet, og derfor er der brug for at nytænke indsatsen, mener ministeren.

”Vi skal i langt højere grad blive bedre til at tænke beskæftigelsespolitik og socialpolitik sammen,” siger Mai Mercado.

Hun vil derfor sammen med beskæftigelsesministeren se nærmere på, hvordan man kan hjælpe flere personer med handicap, særligt diagnoser som ADHD og autisme.

Mai Mercado kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad der konkret kommer til at ske med samarbejdet. Men hun understreger, at den koordinerede indsats er essentiel.

”Det er vigtigt, at begge ministerier involverer sig, så vi får en tværfaglig indsats. Det er vigtigt her,” siger ministeren.

Minder om inklusion i folkeskolen
Johnnie Kragh er administrerende direktør i den socialøkonomiske virksomhed Specialisterne, som hjælper mennesker med autisme til at finde job i it-branchen.

Han er glad for ministerens udmelding og deler hendes opfattelse af det store potentiale hos autister.

”De har en anden måde at tænke på, så de er meget givende for arbejdsmarkedet. De er skæve på de sociale og personlige kompetencer og har brug for hjælp, men det kan de også lære,” siger Johnnie Kragh.

Specialisterne har siden 2003 hjulpet 231 mennesker med autisme i job i Danmark.

Johnnie Kragh taler om, at der både skal gøres en indsats for virksomhederne og den enkelte. Han drager paralleller til inklusion i folkeskolen og nævner eksempelvis mentorordninger

”Det er vigtigt at give virksomhederne viden. Der skal være formøder med de afdelinger, der skal modtage et menneske med autisme, hvor det bliver fortalt klart, hvad man skal være opmærksom på,” siger Johnnie Kragh.

En unik mulighed
For socialministeren er det en vigtig opgave, og samtidig er timingen god, mener hun.

”Når vi er kommet ud af den økonomiske krise, og der er fremgang, er der en unik mulighed for at få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet, som måske ikke lige passer ind i den gængse medarbejderprofil,” siger Mai Mercado.

Johnnie Kragh har før henvendt sig til ministeren og tilbudt sine kompetencer. Han håber at blive involveret i arbejdet for at få flere med diagnoser i job.

Kragh ser ikke nogen grund til at tøve med indsatserne – tværtimod.

”De mennesker kan komme i arbejde, og vi har en etisk forpligtigelse til at sikre, at det bliver muligt for dem,” siger direktøren.

Læs Socialpolitisk Redegørelse 2017 her.

Forrige artikel Advokater roser ny skilsmissestruktur: Regeringen har tænkt sig om Advokater roser ny skilsmissestruktur: Regeringen har tænkt sig om Næste artikel Red Barnet og DBU går sammen: Har hjulpet Ibrahim ind i foreningslivet Red Barnet og DBU går sammen: Har hjulpet Ibrahim ind i foreningslivet