Ny debat om diskrimination mod handicappede

DEBAT: Mai Mercado (K) er på trapperne med et lovforslag imod diskrimination af handicappede. Der er bred opbakning bag et forbud, men hvordan sikrer man, at reglerne bliver klare og enkle? Et nyt hold af debattører tager debatten. 

Af Kristian Andersen
Fagdebatredaktør

Efter flere års tovtrækkeri er et forbud mod diskrimination af handicappede på vej. Ordlyden i lovforslaget er endnu ikke færdig, men Socialministeriet oplyser, at det bygger på en tekst, som Folketinget vedtog i februar (se her).

Der er bred enighed om, at et forbud mod diskrimination af handicappede er en god idé. Men har forslaget nogen mangler og uklarheder? Det har Altinget spurgt et debatpanel om. Mød panelet og læs det første indlæg fra Karina Adsbøl her.

Rasmus Larsen LindblomRasmus Larsen Lindblom
Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Thorkild OlesenThorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer.

Maria Ventegodt LiisbergMaria Ventegodt Liisberg
Ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder.

Orla HavOrla Hav (S)
Handicapordfører.

Karina AdsbølKarina Adsbøl (DF)
Socialordfører.

Forrige artikel Social-profiler: Anbragte børn hjælpes ikke ved at svække forældrene Social-profiler: Anbragte børn hjælpes ikke ved at svække forældrene Næste artikel Psykiatrisk selskab: Kan man få ”psykiatri i verdensklasse” uden at ville betale? Psykiatrisk selskab: Kan man få ”psykiatri i verdensklasse” uden at ville betale?