Psykiatrifonden: Vi har en handlingsplan mod børn og unges mistrivsel klar

Debat: I hver skoleklasse sidder mindst ét barn, der trives så dårligt psykisk, at barnet har brug for hjælp. Derfor er Psykiatrifonden nu klar med en forebyggelsesplan, skriver psykiater Anne Lindhardt og forskningsleder Jørgen Søndergaard. 

Af Anne Lindhardt og Jørgen Søndergaard
Henholdsvis psykiater samt bestyrelsesformand hos Psykiatrifonden og forskningsleder samt medlem af Psykiatrifondens bestyrelse

Sammen med en række af landets stærkeste fagpersoner på børne- og ungdomsområdet har Psykiatrifonden udarbejdet en plan for, hvordan vi kan forebygge mistrivsel blandt børn og unge og styrke deres psykiske sundhed.

Kort fortalt foreslår vi:

  • Tidlig indsats i familierne
  • Indsats over for adfærdsproblemer hos børn i børnehaver
  • Fokus på bekymrende skolefravær
  • Generel undervisning i psykisk trivsel i grundskolen
  • Børn som pårørende – forældre får støtte til være en god forælder ved svær sygdom
  • Tidlig opsporing af de skoleelever, der trives dårligt, men ikke har en psykiatrisk diagnose.

Læs hele forebyggelsesplanen her.

Planen er udarbejdet af Psykiatrifonden og fondens advisory board, der består af forskere og fagfolk på børne- og ungdomsområdet i Danmark. I det sidder blandt andre Carsten Obel, professor i Mental Børnesundhed, der skrev et indlæg her på Altinget sammen med psykologernes formand Eva Secher Mathiasen om, at der mangler sammenhæng i indsatsen over for børn. Vi er i dén grad enige.

Nyt tilbud er allerede iværksat
Planens seks tiltag er prissat af sundhedsøkonomer. Et klokkeklart og brugbart tilbud er vores forsknings- og udviklingsprojekt Mind My Mind, der hjælper børn med tidlige tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Et tilbud, der kan hjælpe en stor gruppe børn, der ikke findes nogen tilbud til i dag.

I mange tilfælde er der kun tilbud til de af børnene, der får det så dårligt, at de har brug for psykiatrien. Mind My Mind er i gang i en række kommuner lige nu, så vi altså forsker, imens vi handler. Det, mener vi, er helt afgørende.

Mind My Mind-forløbet for det enkelte barn strækker sig over 13 sessioner hos kommunens PPR. Psykologerne har fået en uddannelse i Mind My Mind-programmet. Et forløb for ét barn koster omkring 15.000 kroner, og uddannelse af PPR-psykologerne i kommunerne er anslået til at koste omkring 15 millioner kroner. Programmet har den store fordel, at det kan hjælpe børn med tegn på både angst, depression og adfærdsvanskeligheder og ikke udelukkende angst som flere af de programmer, der findes sporadisk i kommunerne i dag.

Alle tiltag i Psykiatrifondens forebyggelsesplan er lagt an på at udnytte de eksisterende samfundsressourcer og kompetencer bedre. Det tiltag, der koster mest at gennemføre, koster godt 300 millioner kroner. Hvis Psykiatrifondens forebyggelsesplan bliver virkelighed, vil ingen unge under 16 år vokse op uden at have mødt mindst ét tiltag mod psykisk mistrivsel. Det må der være politisk vilje til at prioritere.

Psykiatrifonden er klar.

Forrige artikel Socialpædagogerne: Ja, familiepleje kræver både hjerte og hjerne Socialpædagogerne: Ja, familiepleje kræver både hjerte og hjerne Næste artikel Socialrådgivere: Investér i anbragte unges trivsel Socialrådgivere: Investér i anbragte unges trivsel