Rådgivning hjælper unge i æresrelaterede konflikter

STAFET: EtniskUng.dk tilbyder gratis rådgivning til unge og voksne med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever æresrelaterede problemer og andre konflikter i deres familie.
Foto: Colourbox

Rådgivningstilbuddet blev til på baggrund af et voksende antal henvendelser til kvindekrisecentrene fra etniske unge, der oplevede alvorlige problemer i deres familier, som ofte indbefattede vold.

Louise Albers, Kommunikationsansvarlig, LOKK

Af Louise Albers
Kommunikationsansvarlig, LOKK

EtniskUng er et rådgivningstilbud vedrørende æresrelaterede problematikker til unge med etnisk minoritetsbaggrund, forældre og fagfolk. EtniskUng er et projekt under LOKK, Landsorganisation af kvindekrisecentre, og har eksisteret siden 2002.

Rådgivningstilbuddet blev til på baggrund af et voksende antal henvendelser til kvindekrisecentrene fra etniske unge, der oplevede alvorlige problemer i deres familier, som ofte indbefattede vold. Det blev dog hurtigt tydeligt, at der var behov for en specialiseret indsats, der kunne håndtere disse særlige sager.

En af de helt store udfordringer med denne form for rådgivning er den indlejrede sårbarhed, der er forbundet med konflikter i familien. Der er mange følelser i spil, når vi i disse konfliktsituationer går ind og arbejder med værdier og rettigheder. Det er en vedvarende udfordring og har været det fra start. Det stiller krav til et højt fagligt niveau.

I dag er rådgivningen finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, er landsdækkende og udgøres af en leder, seks fastansatte rådgivere, en studentermedhjælper, en praktikant og to kommunikationsmedarbejdere på deltid.

Efterspørgslen er stadigt stigende
Rådgiverne består af socialrådgiveruddannede, en antropolog og en kriminolog – alle med særlig viden om æresrelaterede konflikter og interkulturel kommunikation. Flere i teamet har efteruddannet sig til konfliktmæglere. Rådgivningen har både kontorer i København og i Vejle.

Rådgivningsteamet beskæftiger sig for eksempel med sager vedrørende tvangsægteskab, genopdragelsesrejser og/eller social kontrol. Rådgivningen gives primært til unge med etnisk minoritetsbaggrund og består både i telefonisk, personlig og skriftlig rådgivning.

Rådgivningsteamet tilbyder mægling i de sager, hvor det er en mulighed. Forældrerådgivning er også en del af det samlede projekt, hvor indsatsen primært er præventiv, men også problemløsende. Derudover gives råd og sparring til fagprofessionelle, som har behov for rådgivningsteamets særlige viden og erfaring. Derudover afholdes årligt konference om æresrelaterede konflikter for fagfolk.

Rådgivningsteamet tilbyder desuden undervisningsforløb til fagfolk, og hvert år kører LOKK kampagne for at oplyse om æresrelaterede konflikter og den specialiserede rådgivning henvendt til både fagfolk og unge.

Siden projektet blev til, er det vokset eksponentielt. Vi får hvert år flere henvendelser end det forrige, og vi kan se, at vores indsats imødekommer en efterspørgsel, der er stadigt voksende. I 2009 modtog vi 440 henvendelser. I 2012 var antallet af henvendelser steget til 1073.

Og stafetten sendes videre til…
EtniskUng har en stor kontaktflade i forhold til andre aktører, der kommer i berøring med æresrelaterede konflikter. Vi arbejder tæt sammen med for eksempel politiet, med socialrådgivere, med lærere og undervisere, med bydelsmødre og med andre ngo’er.

Heriblandt foreningen Sabaah. Sabaah er et socialt fællesskab, der har fokus på dét at have etnisk minoritetsbaggrund og at være homo-, bi- eller transseksuel. Sabaah tilbyder også rådgivning til unge med anden etnisk baggrund end dansk, som har brug for råd og vejledning.

Dokumentation

Altinget logoSocial
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget social kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00