Radikal: Mennesker med handicap bliver igen reformens tabere

DEBAT: Landets 98 kommuner kan ikke hver især løfte de specialiserede tilbud, som regionerne lige nu holder hånden under. Mennesker med handicap blev kommunalreformens tabere. Nu sker det igen, skriver radikalt byrådsmedlem Kristian Hegaard.

Af Kristian Hegaard (R)
Medlem af byrådet i Fredensborg og folketingskandidat

Man kan falde over en sten én gang. Men det er for dumt at falde over den samme to gange.

Det risikerer vi at gøre, hvis regionerne nedlægges, og den specialisering, der er tilbage på handicapområdet, nu skal til kommunerne. Det drejer sig om særlige tilbud og specialundervisning.

Regionalt tilbud til blinde
Her i Fredensborg har vi et fantastisk bo- og dagtilbud for blinde og svagsynede voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Her er også flere døvblinde, som er et komplekst handicap, der kræver den rette specialisering.

Det drives af regionen, fordi der er tale om en helt særlig specialisering. Det sikrer en sammenhængende indsats med borgeren i centrum, fordi personalet kender borgerens behov.

Jeg har besøgt stedet og set den entydige ekspertise, der her er tale om. Som det første botilbud i verden har Bredegaard integreret en særlig stedsspecifik og dynamisk Beacon-teknologi, som gør det nemmere for beboerne at finde rundt i området. Det kan ikke flyttes til 98 kommuner. Her kan synshandicappede færdes trygt og godt, men hvad er fremtiden?

Specialtilbud trues af lukning
For få år siden fik kommunerne også institutioner fra amterne. Flere af dem er lukket, og specialiseringen gået tabt. Det er alment kendt, at kommuner forsøger at hjemtage borgere til billigere tilbud. Udsving i antallet af borgere på en specialiseret institution kan gøre dem lukningstruede.

Man kan derfor frygte, hvad nedlæggelsen af regionerne vil betyde for borgere med eksempelvis cerebral parese og udviklingshæmning. Kan blinde og svagsynede i fremtiden få samme tilbud, som de gør nu på Blindecenter Bredegaard?

Som kommunalpolitiker i området er jeg bekymret for, om det kan garanteres. En lukning sker ikke i morgen, men hvad byder fremtiden?

Tabere i kommunalreformen
Hvad vil der ske med de 60 regionale og specialiserede tilbud, som regeringen og Dansk Folkeparti vil flytte til kommunerne? De tilbud holder regionerne en solid hånd under. Den sikkerhed bør der også være i fremtiden.

Der er tilbud, som er så specialiserede, de ikke kan rykkes længere ud. Nogle borgere har så komplekse handicaps, at det ikke kan opdyrkes 98 steder.

Det er ikke kun på hospitalerne, at specialisering er nødvendig. For borgere med komplekst handicap er det rette tilbud lige så vigtigt for udviklingen af deres funktioner som en sundhedsbehandling. Det giver derfor ikke mening at specialisere på sundhedsområdet og gøre det modsatte på handicapområdet.  

Yderligere afspecialisering på handicapområdet vil være katastrofalt. Den specialiserede viden må ikke gå tabt.

Som en af eksperterne bag kommunalreformen Erik Bonnerup har sagt: Mennesker med handicap blev tabere i kommunalreformen. Skal vi virkelig falde over den sten én gang til? Det ville ikke bare være klodset. Det ville være dumt.

Forrige artikel Forfatter: Det er ondskabsfuldt at tage modet og håbet fra syge mennesker Forfatter: Det er ondskabsfuldt at tage modet og håbet fra syge mennesker Næste artikel Muskelsvindfonden: Hjælperordning er under massivt pres Muskelsvindfonden: Hjælperordning er under massivt pres