Radikal: Min partifælles kritik af klimapolitikken er et klart selvmål

REPLIK: Fokus på klimaet fjerner ikke fokus fra socialpolitikken. Derfor skal den grønne omstilling ikke gøres til syndebuk, for det er klodens største krise, skriver Petar Socevic.

Af Petar Socevic
Jurist, andensuppleant til Folketinget for Radikale Venstre og forhenværende folketingskandidat

Socialborgmester i Københavns Kommune og min partifælle Mia Nyegaard (R) har i et debatindlæg i Altinget fremsat påstand om, at både Radikale Venstre og de røde partier "har for travlt med klimaet".

Som en del af argumentationen anviser hun, at det går ud over indsatsen med at tage sig af socialt udsatte. 

Jeg bliver i denne sammenhæng nødt til at stille mig meget uforstående over for Nyegaards postulat. Først og fremmest må den logiske konstatering være, at det ene ikke udelukker det andet. Sammenkoblingen af klima- og socialpolitik er skudt helt ved siden af.

Det bør være en selvfølge, at vi yder en 100 procents indsats i forhold til at overvinde klimakrisen og en 100 procents indsats, når det kommer til at løfte samfundets udsatte. Der er ikke noget modsætningsforhold imellem de to. 

Nyegaards formuleringer er bekymrende
For det andet finder jeg Mia Nyegaards formulering dybt bekymrende:

"Lad os være ærlige omkring det, det skyldes en bevidst politisk prioritering. De røde partier – og mit eget – vil hellere være grønne," skriver hun.

I forlængelse af denne er det af væsentligt at minde om, at klimakrisen er den største krise, som vores klode har stået over for i menneskehedens historie. Der vil ikke være en beboelig klode tilbage for kommende generationer, hvis ikke vi tager klimapolitikken alvorligt.

Udviklingen, hvor det grønne fylder mere i de politiske partier, er særdeles positiv, men ikke tilnærmelsesvis tilstrækkelig. Jeg er stolt af, at vi tager klimakrisen alvorligt i Radikale Venstre, og Nyegaards kritik er derfor ene og alene at definere som et klart selvmål. 

Man kunne tilføje, at regeringen skal blive langt bedre til at investere i den grønne omstilling. Det tjener ikke formålet, hvis der bliver sået tvivl om, hvorvidt vi fra dansk side skal være et grønt foregangsland, der gør, hvad der skal til for at overvinde klimakrisen. 

Klimaet er for vigtigt til at tale ned
Mia Nyegaard anviser selv, at der i Københavns Borgerrepræsentation har været "historisk mange penge at forhandle om". Derfor er det også besynderligt at benytte den grønne omstilling som syndebuk. Vi skal investere massivt i klimaet, og vi skal investere massivt i socialpolitik.

For at nå vores hjemlige målsætning om 70 procents reduktion af drivhusgasser, hvilket i øvrigt er et absolut minimumskrav, skal der også være grøn vilje i København.

For det er nemt at tale om langsigtede 2050-planer, som aldrig kommer til at rykke noget. Vi skal gøre noget for klimaet her og nu. Det koster penge, hvorfor den politiske vilje ikke bør kompromitteres med krumspring og forflyttelse af en debat, som er for vigtig til at tale ned. 

For hvis ikke engang forståelsen for vigtigheden af at overvinde klimakrisen er på plads, vil vi ikke skabe de positive resultater, der medfører, at den grønne omstilling tager fart.

Det er ene og alene vores ansvar at skabe en fremtid, hvor vores børn og børnebørn har de samme muligheder for den verden, som vi lever i nu.

Forrige artikel Sociolog: Der er to store problemer med regeringens tilgang til børnefattigdom Sociolog: Der er to store problemer med regeringens tilgang til børnefattigdom Næste artikel Dansk Handicap Forbund: Ministerens tomme ord skal omsættes til handling Dansk Handicap Forbund: Ministerens tomme ord skal omsættes til handling
Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

LÅNEGARANTI: Med en lånegaranti på 20 millioner kroner spænder Trygfonden et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Det vil forhindre konkurser, men branchen har stadig brug for hjælp fra staten, mener Selveje Danmark.