Radikale i København: Vi vil modvirke regeringens asociale politik

DEBAT: Når regeringen åbenbart ikke vil, må København selv tage ansvar for det stigende antal fattige børn, skriver socialborgmester Mia Nyegaard og børne- og ungdomsordfører Tommy Petersen.

Af Mia Nyegaard (R) og Tommy Petersen (R)
Hhv. socialborgmester og børne- og ungdomsordfører, Københavns Borgerrepræsentation

Antallet af børn i Danmark, der lever i fattigdom, er stigende. I København alene steg antallet af børn, der lever i fattigdom, fra 2016 til 2017 med 1,7 procent procentpoint, så 6,8 procent af alle børn nu lever under fattigdomsgrænsen. 

Én af de store årsager til stigningen i antallet er kontanthjælpsloftet og nedjusteringen af andre ydelser. Niveauet på disse ydelser modarbejder direkte, hvad der ellers længe har syntes som værende et fælles mål på tværs af partier: at bryde den negative sociale arv, hvor dine forældres situation bestemmer dine livsbetingelser. 

Man kan ideologisk mene, hvad man vil, om voksne danskeres ansvar for egen livssituation, men det er hverken fair eller klogt at lade de voksnes situation ødelægge børnenes muligheder i livet. 

Det er veldokumenteret, hvordan forældrenes livssituation negativt kan påvirke børnenes muligheder i livet og skabe en cirkel af arbejdsløshed og fastholdelse i lavindkomstgruppen. Undersøgelser viser derudover også, at børn, der vokser op i fattige familier, med stor sandsynlighed vil få sociale udfordringer senere i livet.

Det, der bør definere det danske samfund, er derfor, at det er skruet sådan sammen, så vi i videst muligt omfang har lige muligheder for at udleve vores fulde potentialer, såfremt vi arbejder for det. 

Den negative sociale arv
Man skulle ellers forvente, at en liberal regering, hvor ét af partierne endda bærer ordet ‘liberal’ i sit partinavn, ville kæmpe for, at alle borgere har det bedste udgangspunkt for at kunne udleve deres potentiale. At deres fineste formål var at bryde den negative sociale arv og gøre individet så frit som muligt.

I stedet synes det som om, at regeringens definition på frihed kun handler om friheden til at køre bil og ryge cigaretter. 

Lokalt i København kan vi ikke ændre på kontanthjælpsloftet og andre forhold bestemt af Folketinget. Men vi hverken kan eller vil sidde den her udvikling overhørig. Derfor må vi nu kigge på alle de muligheder, vi har, for at afhjælpe konsekvenserne for børnene.

Vi må skrue op for vores kommunale arbejde for at bryde den negative sociale arv, så regeringens beslutninger for de voksne ikke rammer børnene. 

Det handler selvfølgelig om at få forældrene væk fra kontanthjælp og i arbejde, uddannelse eller førtidspension.

Modvirke regeringens politik
Men for os er det lige så vigtigt, at vi får set på sociale normeringer i daginstitutionerne, flere lærere i skolerne, fritagelse fra betaling for deltagelse i kommunale aktiviteter og meget mere.

Vi vil derfor sætte gang i et større arbejde, der kan give et samlet overblik over alle de tiltag på kommunalt niveau, der kan reducere børnefattigdommen og modvirke konsekvenserne af regeringens politik.

Derfor er vi også glade for, at et flertal i Borgerrepræsentationen netop har vedtaget at støtte vores forslag, der nu påbegynder det arbejde. København viser på den måde vejen.

Forrige artikel Autisme-forening: Kommuner kan ikke magte specialområdet Autisme-forening: Kommuner kan ikke magte specialområdet Næste artikel KFUK: Hvem skal hjælpe de udsatte med at finde vej til lægen? KFUK: Hvem skal hjælpe de udsatte med at finde vej til lægen?
Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

DEBAT: Det er dybt bekymrende, at forhandlingerne om profitregulering på det sociale område ikke har et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Forhandlingerne bør udskydes, så et entydigt fokus på profit ikke går udover udsatte børn og unge, skriver Rasmus Kjeldahl og David Adrian Pedersen.