DI: Private investeringer i socialområdet kan sikre højere kvalitet

REPLIK: Forslaget om, at der udelukkende skal være selvejende aktører som alternativer til de kommunale, er en farlig udvikling. Private aktører bør tværtimod spille en større rolle på socialområdet, skriver branchedirektør i DI. 

Af Jakob Scharff 
Branchedirektør, Dansk Industri

Nogle organisationer og politiske partier har de senere år foreslået, at private aktører ikke skal kunne operere på socialområdet. Senest har Selveje Danmark under Dansk Erhverv fremført dette synspunkt.

Det er ærgerligt. Private aktører bør tværtimod spille en større rolle på socialområdet for at sikre kvalitet, mangfoldighed og de nødvendige investeringer.

Et af forhandlingspunkterne i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen er et ønske fra KL om tvungne driftsoverenskomster for alle ikke-offentlige ambulante alkoholbehandlingstilbud, krisecentre og herberger.

Forslaget om, at der udelukkende skal være selvejende aktører som alternativer til de kommunale, er en farlig udvikling, der vil gå ud over mangfoldigheden samt kvaliteten i tilbuddene.

Tvungne driftsoverenskomster er basalt set en kommunalisering af hele området og lugter langt væk af symbolpolitik.

Udgifterne er stigende
Det politiske forslag omhandler alene virksomheder, der ifølge Landsorganisationen for Sociale tilbud (LOS) udgør omkring 6 procent af de ikke-offentlige tilbud.

Det kan være svært at se, hvordan et sådant administrativt tiltag vil skabe mere og bedre velfærd samt indsatser for de udsatte borgere.

Det specialiserede socialområde lægger større og større beslag på kommunernes pengekasse og politikernes opmærksomhed.

Udgifterne er stigende – de samlede offentlige udgifter udgjorde i 2018 knap 50 milliarder kroner og udviklingen ser ud til at fortsætte. Kommunerne har i 2020 afsat mere end 4,4 milliarder kroner til sociale opgaver.

Opgaven er altså af betydelig karakter. For det første fordi over 183.000 danskere modtaget en indsats inden for socialområdet. For det andet stiger budgetterne for hvert år.

Private aktører skal bidrage mere
En kommunalisering af så stort et område vil være en historisk fejl. Vi har brug for, at alle kompetente aktører, der ønsker at investere i udvikle de specialiserede tilbud, har mulighed for det.

Et mix af kommunale, selvejende og private tilbud er den bedste måde at sikre de nødvendige investeringer, så vi bliver bedre til at håndtere borgernes komplekse problemstillinger.

Derfor mener vi i DI, at private aktører skal inviteres til at bidrage mere på området – ikke afskæres fra at bidrage.

Private aktører leverer ifølge Socialstyrelsen i dag tilbud af god kvalitet. Og ifølge en rapport fra Deloitte mener kommunerne, at samarbejdet med private aktører styrker mulighederne for sparring og kvalitetsudvikling.

Bedre kobling mellem indkøbs- og socialfaglige
På den baggrund kan det undre, at ønsket om at udelukke de private aktører fra socialområdet er så stort.

Hvis formålet er, at man skal undgå fagligt tvivlsomme projektmagere og lykkeriddere, der jager hurtig gevinst med tilbud af dårlig kvalitet, så bør politikerne i stedet sætte fokus på kvalitet og bedste tilbud for pengene.

Vi bør styrke Socialtilsynet og skabe en bedre kobling mellem de indkøbs- og socialfaglige specialister i kommunerne. Det fortjener ikke alene de borgere, som indsatserne tilskrives. Det fortjener vi også som samfund, fordi pengene på området er så store og problemstillingerne så komplekse.

Forrige artikel Kirkens Korshær: Det normale for socialt udsatte er i coronakrisen normalt for alle Kirkens Korshær: Det normale for socialt udsatte er i coronakrisen normalt for alle Næste artikel Forsker: Evalueringen af handicapområdet har ventet længe nok Forsker: Evalueringen af handicapområdet har ventet længe nok
Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

DEBAT: Det er dybt bekymrende, at forhandlingerne om profitregulering på det sociale område ikke har et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Forhandlingerne bør udskydes, så et entydigt fokus på profit ikke går udover udsatte børn og unge, skriver Rasmus Kjeldahl og David Adrian Pedersen.