S: Forældre skal mentalundersøges i højkonfliktsager

DEBAT: Et nyt skilsmissesystem skal udvide indgrebsmulighederne i højkonfliktsager mellem forældre, mener socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Bl.a. skal det være muligt at mentalundersøge forældrene, så ingen børn skal opleve misbrug og svigt. 

Af Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Socialordfører

Langt de fleste, som bliver skilt, er i stand til at løse situationen selv – eller med meget lidt hjælp. De har behov for råd og vejledning. Hjælp til at håndtere potentielle konflikter og uoverensstemmelser om praktikaliteter, som hvor barnet skal have adresse, hvem der skal betale børnebidrag, og hvem der så skal købe flyverdragten. Det drejer sig om voksne mennesker, som vil det bedste – for hinanden og ikke mindst for deres fælles børn.

Men så er der også de sager, hvor det ikke er skilsmissen, som er det væsentlige problem. Der er sager, hvor forældrene ikke er i stand til at gøre, hvad der er bedst for barnet. Det er her, hvor skilsmissen blot er den endelige kulmination på en lang række problemer i familien.

Skilsmissesystemet skal håndtere sociale problemer
Selv om det er ubehageligt at tænke på, så er der forældre, som af forskellige årsager ikke formår at give børn den omsorg og tryghed, som de har krav på. Det er børn og familier, der som regel allerede er kendt i det sociale system – men ikke altid. De havner i skilsmissesystemet, når de skal skilles, uanset om der er en social sag i forvejen eller ej. Og det er så forbandet vigtigt, at også skilsmissesystemet forstår at håndtere de sociale problemer, psykiske sygdomme og problemer med misbrug, svigt og overgreb.

Udfordringen, når et nyt skilsmissesystem skal skrues sammen, er, at det skal kunne håndtere sager fra denne ene yderlighed til den anden. Det er svært. Men det kan gøres bedre, end vi gør det i dag. Derfor ønsker vi også at dele familierne op – i røde, gule og grønne sager.

Når vi taler om de røde sager, er det nødvendigt med flere redskaber og indgrebsmuligheder, end vi har i dag. Det er også nødvendigt med langt bedre sammenhæng og samarbejde med det sociale system.

Forældre skal mentalundersøges
Vi vil gerne tilføje muligheden for at mentalundersøge en eller begge forældre i de højkonfliktsager, hvor et skilsmissepar gensidigt beskylder hinanden for at være mentalt forstyrrede eller begå de værste handlinger mod hinanden eller parrets fælles børn – som incest og vold.

Vi har set eksempler, hvor den ene forælder er gået under jorden med fælles børn for at beskytte dem mod den anden forælder – i angst for at udlevere dem. Det skal vi beskytte børnene imod. Vi skal have mulighed for at opdage, hvis en forælder virkelig udsætter børnene for fysisk eller psykisk vold og overgreb, og i de tilfælde skal børn selvfølgelig ikke udleveres til samvær. 

For myndighederne vil en mentalundersøgelse være et vigtigt redskab til at trænge til bunds i, om en af forældrene bærer rundt på en psykisk lidelse med afgørende betydning for forældreevnen. Hvis en forælder har en diagnose, skal personen have hjælp til at komme igennem. Hvis den forælder nogensinde skal blive velfungerende i forældrerollen, skal pågældende hjælpes rigtigt på vej. Det er et svigt af både børn og forældre, hvis vi ikke hjælper her.

I de røde sager er det samtidig ekstremt vigtigt, at de faglige kompetencer er til stede i både familiehuset og i sidste ende i familieretten. De børnesagkyndige og dommerne skal være ordentligt klædt på til at opdage og håndtere sociale problemstillinger og ikke mindst overgreb og misbrug af både børn og partnere.

Der skal være meget tæt samarbejde mellem de to instanser og mellem sociale og retslige myndigheder. Børnene må aldrig blive tabt og komme i klemme i det system, som er sat i verden til at hjælpe dem. Det er samfundets og myndighedernes pligt at sikre, at ingen børn bliver udsat for overgreb og svigt – når forældrene ikke kan.

Forrige artikel Børns Vilkår: Barnets trivsel først, når forældrene skilles Børns Vilkår: Barnets trivsel først, når forældrene skilles Næste artikel Advokater: Store skilsmissekonflikter skal løses hurtigt i retterne Advokater: Store skilsmissekonflikter skal løses hurtigt i retterne