SF: Hjemløshed skal forebygges 

DEBAT: Hjemløsheden skal nedbringes. Det er en af velfærdssamfundets vigtigste sociale opgaver. Men det kræver, at regeringen stopper med at føre fattigdomsskabende politik, og vender blikket mod den forebyggende indsats. Det skriver Trine Torp fra SF.

Af Trine Torp (SF)
Socialordfører


I regeringsgrundlaget står der, at ”det er et trist faktum, at der i et rigt velfærdssamfund som det danske er mennesker, der mister fodfæstet og ikke kan finde hjem igen”. Det er jeg meget enig i.

Vi skal som velfærdssamfund være i stand til at hjælpe dem, som af forskellige årsager havner i sociale problemer og hjemløshed.

Desværre løfter vi ikke den samfundsopgave tilfredsstillende. 

Andelen af hjemløse borgere er i de seneste år steget kraftigt. I 2015 opgjorde SFI, at 6.138 borgere var hjemløse, hvilket var en stigning på godt 23 procent siden 2009.

Særligt andelen af unge hjemløse er eksploderet over de seneste år. Det er alvorligt, og det siger næsten sig selv, at uden et hjem, er det rigtig svært at få ret meget andet i sit liv til at fungere tilfredsstillende.

Det går ud over arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsesmuligheder, familieliv, sociale netværk og meget andet.


En anelse selvmodsigende

Men det virker dog for mig en anelse selvmodsigende, at regeringen med den ene hånd ønsker at lave store handlingsplaner for, hvordan hjemløshed kan bekæmpes og nedbringes, og samtidig med den anden hånd fører en politik, som medvirker til, at antallet af hjemløse med al sandsynlighed vokser.


Vi kender endnu ikke de fulde konsekvenser af regeringens og Dansk Folkepartis kontanthjælpsloft, men det er ikke svært at regne sig frem til, at når tusinder af borgere mister en stor del af deres ydelse, så vil der også være mange, som må gå fra hus og hjem, simpelthen fordi de ikke har råd til at betale husleje.

Og hvis man samtidig har sociale eller psykiske problemer at tumle med, er det økonomiske pres kun med til at forværre situationen. Fattigdom er marginaliserende og ekskluderende.

At presset på de billigste boliger ude i kommunerne er så stort, at mange kommuner ikke kan tilbyde betalelige boliger, mindsker selvsagt ikke problemet. Kommunernes Landsforening, boligselskaberne og organisationer på det sociale område har også gentagne gange advaret om, at kontanthjælpsloftet risikerer at øge hjemløsheden markant.


Derfor vil min klareste anbefaling til regeringen forud for udarbejdelsen af en ny handlingsplan til at bekæmpe hjemløshed være også at prioritere den forebyggende indsats.

Fem pejlemærker

Den indsats, som sikrer, at mennesker ikke havner i hjemløshed, som så senere skal bekæmpes. En række pejlemærker for en sådan forebyggelse er:

  • En total afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225 timers regel og integrationsydelse.
  • En større fleksibilitet for kommunerne til at afprøve nye boligformer og alternativ lokalisering for at skaffe flere billige boliger.
  • Flere sociale støttemuligheder til forebyggelse af isolation og ensomhed, blandt andet ved bostøtte, sociale viceværter og bofællesskaber.
  • Et større fokus på hjælp til de unge, som særligt er i farezonen for hjemløshed, blandt andet tidligere anbragte unge, herunder ret til efterværn.
  • En mere sammenhængende og koordineret indsats blandt andet gennem en fast og lettilgængelig kontaktperson, så misbrug, sociale og psykiske problemer kan håndteres, uden at det er den enkelte borgers opgave at binde indsatsen sammen. 

  • Hjemløsheden skal nedbringes, og vi skal have knækket kurven. Det er en af velfærdssamfundets vigtigste sociale opgaver.

Men det kræver, at regeringen stopper med at føre fattigdomsskabende politik, og vender blikket mod den forebyggende indsats.

At vente med at tage problemerne alvorligt til udsatheden er markant eller sætte sin lid til, at private organisationer og civilsamfund samler op og kompenserer for de sociale problemer, er en tilbagevenden til et almissesamfund, jeg i hvert fald ikke ønsker.

Forrige artikel SBH: Botilbud til hjemløse spiller en betydelig rolle for livskvaliteten SBH: Botilbud til hjemløse spiller en betydelig rolle for livskvaliteten Næste artikel DF: Vi skal have en helhedsorienteret hjemløseindsats DF: Vi skal have en helhedsorienteret hjemløseindsats